Gemeente Schouwen-Duiveland

Maak uw keuze

Inwoner

Bedrijf

Portalbutton toerisme 

Ik Heb een Band met Schouwen-Duiveland klein 

 

Of ga direct naar:
Bestuur en Organisatie

 

knop afspraken 2017

Nieuws

 • Gemeenterubriek 2017-03-24
  24 maart 2017, pdf, 1MB
 • Ontheffing bouwen op de waterkering Brouwerseiland is verleend
  22 maart 2017
  Eind 2015 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland bij de Minister van I&M een aanvraag ingediend voor een ontheffing op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordering (‘Barro’).
 • Commissievergaderingen
  21 maart 2017
  Voorafgaand aan de raadsvergadering van 30 maart, is er om 19.30 uur een extra vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur.
  Op 3 april vervalt de vergadering van de commissie Openbare Ruimte. Deze vergadering wordt gecombineerd met vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur op 6 april.

 • Inspraaktraject Parkeerbeleid
  21 maart 2017
  Afgelopen dinsdag 14 maart hebben wij vastgesteld de “Concept Parkeervisie Schouwen-Duiveland 2016-2020”. In dit document geven wij een beschrijving van de parkeerproblematiek zoals deze bij ons bekend is, en hoe wij beter kunnen aansluiten bij uw wensen.
 • Vanaf 1 april betaald parkeren Westhoek
  20 maart 2017
  Van 1 april tot 1 november 2017 is op de parkeerplaatsen in Burgh-Haamstede, Nieuw-Haamstede, Renesse, Scharendijke en Westerschouwen het betaald parkeren weer van kracht.
 • Openbare toiletten vanaf 1 april weer open
  20 maart 2017
  De openbare toiletten op Schouwen-Duiveland zijn vanaf 1 april weer open voor gebruik.
 • Processen-verbaal Tweede Kamer verkiezingen ter inzage
  20 maart 2017
  Vanaf vrijdag 17 maart 2017 tot het moment dat de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden, liggen de processen-verbaal van de stembureaus (N 10) en het proces-verbaal met de totale uitslag (N 11), ter inzage bij de cluster Burgerzaken.
 • Gedenkbomen voor 100-jarigen
  20 maart 2017
  Een tweetal eeuwelingen in de gemeente kreeg weer een eigen gedenkboom.
 • Besparen met gevelisolatie
  20 maart 2017, pdf, 122kB
  Vlissingen - Zeeuwind en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) starten op 25 maart 2017 onder de naam Het Warmte Effect een actie om het aardgasverbruik in huishoudens te minimaliseren.
 • Nationale Compostdag 2017
  17 maart 2017
  Op zaterdag 25 maart doen alle milieustraten in Zeeland weer mee aan de nationale compostdag. Op deze dag delen de medewerkers van de milieustraat zakken met gratis compost uit aan de bezoekers van de milieustraat.
 • Gratis stranduitje met expeditie Juttersgeluk
  17 maart 2017
  Bijzondere strandjutters gezocht op 1, 3 of 5 aprilvoor een etappe bij jou in de buurt
 • Oosterland, woningbouwplan Oostkenshil 2
  17 maart 2017
  Het woningbouwplan Oostkenshil 2 in Oosterland is herverkaveld. Met de herverkaveling wordt de mogelijkheid geboden om buiten vrijstaande woningen ook een aantal twee-onder-één-kap woningen en geschakelde woningen te bouwen.
 • Ontwerp bedrijventerreinenprogramma Schouwen-Duiveland
  17 maart 2017
  Op grond van de inspraakverordening ligt het ontwerp van het bedrijventerreinenprogramma van 20 maart 2017 tot en met 1 mei 2017 voor iedereen ter inzage.
 • Belastingvoordelen voor mensen met een ziekte of beperking
  14 maart 2017
  Het kan nog steeds: zorgkosten terug via de belasting.
  Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp.
  Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website ook informatie over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen.
 • Coördinator Welzijn/Preventie/TIM
  Wie helpt mee onze integrale toegang sociaal domein te realiseren?
 • Beleidsplan Mantelzorgondersteuning 2017-2020
  10 maart 2017
  De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de beleidsnota Mantelzorgondersteuning 2017-2020 op 23 februari 2017 vastgesteld. De beleidsnota is tot stand gekomen na gesprekken met mantelzorgers, Steunpunt Mantelzorg Schouwen-Duiveland en Wmo-adviesraad.
 • Inspraakavond Terrassenbeleid 2017
  08 maart 2017
  Het huidige terrassenbeleid sluit niet meer aan op de hedendaagse praktijk. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders het terrassenbeleid in 2017 actualiseren.
 • Senior medewerker vergunningverlening - bouwen
  Ben jij de nieuwe collega die ons cluster vergunningverlening gaat versterken?

Zoeken