Tips en regelingen voor energiebesparing

Wat kunt u zelf doen om energie te besparen? Wie kan u hierbij helpen? Waar kunt u informatie vinden? En kunt u misschien een bijdrage krijgen? U leest het allemaal hier.

Het verlagen van het energieverbruik doet u niet zomaar. Het is niet zo simpel om van de een op de andere dag uw gebruik van energie te verminderen. Waar begint u en wat moet u doen om te kunnen besparen? Het Energieteam Schouwen-Duiveland kan u gratis helpen met het besparen van energie. Dit doen ze door u te helpen met handige tips die u direct kunt gebruiken. En ze kijken naar de mogelijkheden om met kleine aanpassingen uw huis duurzamer te maken. Die aanpassingen voert een klusteam daarna ook gratis uit. Het team is een samenwerking tussen de gemeente Schouwen-Duiveland, wooncorporatie Zeeuwland, de Zuidhoek en Energiek Zeeland. Het energieteam helpt inwoners uit de gemeente met het verduurzamen van hun huis. Kijk voor meer informatie over hoe het werkt, voor wie het is en hoe u uzelf kunt aanmelden op de website.

Lijkt het u leuk om mensen uit uw buurt te helpen met energiebesparing? Gaat u graag het gesprek aan met mensen en haalt u er plezier uit om samen met een team aan de slag te gaan om mensen te helpen met het verminderen van hun energieverbruik? Meldt u dan nu aan als energiecoach voor 'Energieteam Schouwen-Duiveland'. Het team is een samenwerking tussen de gemeente Schouwen-Duiveland, wooncorporatie Zeeuwland, de Zuidhoek en Energiek Zeeland.

Wat doet de energiecoach?

U gaat bij de mensen thuis langs om energieadvies te geven. Ziet u onzuinige apparaten of een verwarming die veel te hoog staat? Als energiecoach trainen we u om mensen direct tips te geven om energie te besparen. Met behulp van een handige checklist kijkt u welke kleine maatregelen mensen kunnen nemen om hun huis te verduurzamen. Denk aan tochtstrips, een brievenbusborstel of ledlampen. Deze maatregelen worden daarna door een klusteam ook kosteloos uitgevoerd. Dus naast een gratis advies van u, krijgen de mensen ook echt een duurzamer huis. Kijk voor meer informatie over wat u moet doen, wat u ervoor krijgt en aanmelden op energiekzeeland.nl/energiecoach/.

Wij werken samen met het digitale Duurzaam Bouwloket. Bij dit online loket kunt u gratis terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. 

Dus wilt u bijvoorbeeld weten hoe u geld kunt besparen met energiezuinige apparaten in uw huis? Of bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning? Ga dan naar het Duurzaam Bouwloket.

Platform Energiek Zeeland is bedoeld om de verduurzaming van woningen in Zeeland te versnellen. Het platform is een initiatief van Stichting Energiek Zeeland, opgericht door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Zeeuwind. Het is voortgekomen uit het Zeeuws Energie Akkoord 2017.

In dit akkoord is afgesproken dat alle particuliere woningen in 2045 energieneutraal zijn. Het Platform biedt woningeneigenaren de gelegenheid gebruik te maken van een digitaal energieadvies. Dit advies wordt gecontroleerd door een woningadviseur aan huis. Deze bekijkt welke maatregelen in welk tempo en volgorde geschikt zijn voor de woning en het beschikbare budget. Via het platform kunnen woningeigenaren dan aannemers en installateurs kiezen die de maatregelen uit kunnen voeren.

We moeten van het aardgas af. Maar wat betekent dat voor monumenten? Hoe gaan we onze monumenten verwarmen als we straks niet meer aangesloten zijn op het aardgas? We weten het nog niet. Wat we wel weten is dat we eerst de vraag naar energie terug moeten brengen. Maar hoe doet u dat bij een monument en wat mag u in een monument? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben de gemeente Veere, Middelburg en Schouwen-Duiveland samen met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) het monumentenpaspoort ontwikkeld.

Een monumentenpaspoort kunt u zien als een energieadvies van de Monumentenwacht voor uw monument. Hierin staat welke maatregelen u in uw monument kunt uitvoeren, wat het oplevert en wat het kost. Het sterke van dit product is dat het advies wordt gegeven door een onafhankelijke partij die alles weet van monumenten, namelijk de Monumentenwacht Zeeland. Als u al lid bent van de Monumentenwacht voor advies over beheer en onderhoud, dan kennen zij uw monument ook goed. Kijk voor meer informatie over het monumentenpaspoort op erfgoedzeeland.nl.

Uw woning is een grote energievrager en u betaalt daar flinke energiekosten voor. Energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, helpen bij het duurzamer maken van uw woning. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze energie zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt. Onze ambitie is dat we in 2040 evenveel energie opwekken als dat we in onze gemeente gebruiken.

Wij willen u helpen met het duurzamer maken van uw woning. Daarom stellen wij een subsidie beschikbaar voor isolatie en/of zonnepanelen

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.

Wilt u meer over deze subsidie weten? Kijk dan op rvo.nl.

Wilt u als woningeigenaar uw pand verduurzamen of wilt u uw woning levensloop bestendig maken? En wilt u hiervoor geld lenen tegen een lage rente? Dan kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een laagrentende lening afsluiten. Hier hebt u een toewijzingsbesluit van de gemeente voor nodig.

Meer informatie over deze regeling en hoe u deze kunt aanvragen leest u op de pagina 'Lening en duurzaam langer thuis'.

Wilt u als ondernemer uw pand verduurzamen? En wilt u hiervoor geld lenen tegen een lage rente? Dan kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een stimuleringslening afsluiten. Hier hebt u een toewijzingsbesluit van de gemeente voor nodig. Meer informatie over deze regeling en hoe u deze kunt aanvragen leest u hieronder.

Een stimuleringslening is een lening met een lage rente die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verduurzaming van uw pand. Wij stellen hiervoor geld beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn verstrekt en beheert de leningen. Wij kunnen de looptijd en de rente zelf bepalen.

De stimuleringslening voor bedrijven en verenigingen is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000. De maximale looptijd is 15 jaar en is afhankelijk van het type maatregel en de hoogte van de lening.

Het college stelt het rentepercentage vast op het moment van toewijzing. Maximaal 90 % van de werkelijke kosten van duurzame maatregelen komen in aanmerking voor een lening.

Voorbeelden van duurzame en innovatieve maatregelen waarvoor een stimuleringslening kan worden aangevraagd zijn:

  • zonnepanelen
  • warmtepompen
  • zonneboilers
  • groene daken
  • enzovoort

Meer informatie over de stimuleringslening en de maatregelenlijst is te vinden in de Verordening Stimuleringslening bedrijven en verenigingen gemeente Schouwen-Duiveland 2019.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een stimuleringslening bestaat uit twee stappen:

Stap 1: Aanvragen van een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening bij de gemeente.

Door middel van het aanvraagformulier voor een toewijzingsbesluit vraagt u bij ons een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening aan. U hebt hiervoor de volgende bijlagen nodig:

  • uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • offerte van duurzame maatregelen
  • haalbaarheidsstudie
  • verklaring de-minimissteun

We beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag voor een toewijzingsbesluit.

Stap 2: Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid bij SVn.

Met het toewijzingsbesluit dat u van ons ontvangt, kunt u vervolgens de stimuleringslening bij de SVn aanvragen.

Wilt u meer weten?

Inlichtingen kunt u inwinnen bij de afdeling Ruimte en Milieu via telefoonnummer (0111) 452 420.

Duurzaamheidsscans voor bedrijven en verenigingen

Om ook bedrijven en verenigingen te stimuleren duurzamer te worden, heeft de gemeenteraad tot en met 2028 € 40.000 per jaar beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsadviezen. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven en verenigingen met een elektriciteitsverbruik gelijk aan of hoger dan 50.000 kWh en/of een hoger gasverbruik dan 25.000 kubieke meter. Het inwinnen van een duurzaamheidsadvies kost maximaal € 1.500. Wij vergoeden 85 % van dit bedrag.

De energiecoöperatie Energie Werkt voert deze regeling voor de gemeente Schouwen-Duiveland uit.

Wilt u meer informatie over de regeling of een duurzaamheidsadvies aanvragen? Dan kunt u mailen naar info@ewsd.nl.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen toewijzingsbesluit