Energiebesparing

Wat kunt u doen om energie te besparen? Wie kunnen u helpen? Waar kunt u informatie vinden? En kunt u misschien een bijdrage krijgen? U leest het hier.

Duurzaam bouwloket

Wij ondersteunen het digitale Duurzaam Bouwloket. Zij geeft gratis en onafhankelijk informatie over energiebesparende maatregelen en subsidies en financieringsregelingen.

Regeling reductie energieverbruik

Hebt u al plannen om uw eigen woning te verduurzamen? Of wilt u eerst weten wat er mogelijk is? Wij helpen u graag (verder) op weg met advies en een aantrekkelijke subsidie: de RRE. De Regeling Reductie Energiegebruik is een landelijke subsidieregeling die bedoeld is om de CO2 uitstoot bij koopwoningen terug te dringen.

De RRE bevat 8 verschillende mogelijkheden die woningeigenaren helpen hun woning te verduurzamen. Uw voucher voor deze regeling kunt u aanvragen via de website van het Duurzaam Bouwloket. Maximaal 1 voucher per adres.

Hier vindt u ook meer informatie over de inhoud van de verschillende trajecten en wordt u geholpen om te kiezen voor het traject dat het best bij u past. Er zijn in totaal bijna 40.000 vouchers beschikbaar verdeeld over de trajecten (let wel: voor circa 120.000 woningeigenaren!). Als bij een traject het maximum is bereikt, kunt u dit niet meer aanvragen.

Platform energiek Zeeland

Platform Energiek Zeeland is bedoeld om de woningverduurzaming in Zeeland te versnellen. Het platform is een initiatief van Stichting Energiek Zeeland, opgericht door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Zeeuwind en is voortgekomen uit het Zeeuws Energie Akkoord 2017.

In dit akkoord is afgesproken dat alle particuliere woningen in 2045 volledig energieneutraal zijn. Het Platform biedt woningeneigenaren de gelegenheid gebruik te maken van een digitaal energieadvies dat gecontroleerd wordt door een woningadviseur aan huis. Deze bekijkt welke maatregelen in welk tempo en volgorde geschikt zijn voor de woning en het beschikbare budget. Via het platform kunnen woningeigenaren vervolgens aannemers en installateurs selecteren die de maatregelen kunnen uitvoeren.

Verduurzaming van uw monument

We moeten van het aardgas af, maar wat dan? Wat betekent dat voor monumenten? Op welke manier gaan we onze monumenten verwarmen als we straks niet meer aangesloten zijn op het aardgas. We weten het nog niet. Wat we wel weten is dat we in eerste instantie de energievraag terug moeten brengen. Dan wordt de opgave, om de energie die we nodig hebben te halen uit duurzame energie, wat makkelijker. Maar hoe doet u dat bij een monument en wat mag u in een monument? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben de gemeente Veere, Middelburg en Schouwen-Duiveland in samenwerking met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), hieronder valt ook de monumentenwacht, het monumentenpaspoort ontwikkeld.

Een monumentenpaspoort kunt u zien als een specifiek energieadvies van de Monumentenwacht voor uw monument. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen u in uw monument kan uitvoeren en mag uitvoeren, wat het oplevert, en wat het kost. Het sterke van dit product is dat het advies wordt gegeven door een onafhankelijke partij die alles weet van monumenten, namelijk de Monumentenwacht Zeeland.  Als u al lid bent van de Monumentenwacht voor advies over beheer en onderhoud, dan kennen zij uw monument ook goed. Kijk voor meer informatie over het monumentenpaspoort op erfgoedzeeland.nl.

Isolatiesubsidie

Wij willen u steunen bij het duurzamer maken van uw woning. Daarom stellen wij een isolatiesubsidie beschikbaar voor het nemen van diverse energiebesparende maatregelen. U kunt hier meer lezen over deze subsidie en of u er voor in aanmerking komt.