Tips en regelingen voor energiebesparing

Wat kunt u zelf doen om energie te besparen? Wie kan u hierbij helpen? Waar kunt u informatie vinden? En kunt u misschien een bijdrage krijgen? U leest het allemaal hier.

Duurzaam bouwloket

Wij werken samen met het digitale Duurzaam Bouwloket. Bij dit online loket kunt u gratis terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. 

Dus wilt u bijvoorbeeld weten hoe u geld kunt besparen met energiezuinige apparaten in uw huis? Of bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning? Ga dan naar het Duurzaam Bouwloket.

Platform Energiek Zeeland

Platform Energiek Zeeland is bedoeld om de verduurzaming van woningen in Zeeland te versnellen. Het platform is een initiatief van Stichting Energiek Zeeland, opgericht door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Zeeuwind. Het is voortgekomen uit het Zeeuws Energie Akkoord 2017.

In dit akkoord is afgesproken dat alle particuliere woningen in 2045  energieneutraal zijn. Het Platform biedt woningeneigenaren de gelegenheid gebruik te maken van een digitaal energieadvies. Dit advies wordt gecontroleerd door een woningadviseur aan huis. Deze bekijkt welke maatregelen in welk tempo en volgorde geschikt zijn voor de woning en het beschikbare budget. Via het platform kunnen woningeigenaren dan aannemers en installateurs kiezen die de maatregelen uit kunnen voeren.

Verduurzaming van uw monument

We moeten van het aardgas af. Maar wat betekent dat voor monumenten? Hoe gaan we onze monumenten verwarmen als we straks niet meer aangesloten zijn op het aardgas? We weten het nog niet. Wat we wel weten is dat we eerst de vraag naar energie terug moeten brengen. Maar hoe doet u dat bij een monument en wat mag u in een monument? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben de gemeente Veere, Middelburg en Schouwen-Duiveland samen met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) het monumentenpaspoort ontwikkeld.

Een monumentenpaspoort kunt u zien als een energieadvies van de Monumentenwacht voor uw monument. Hierin staat welke maatregelen u in uw monument kunt uitvoeren, wat het oplevert en wat het kost. Het sterke van dit product is dat het advies wordt gegeven door een onafhankelijke partij die alles weet van monumenten, namelijk de Monumentenwacht Zeeland. Als u al lid bent van de Monumentenwacht voor advies over beheer en onderhoud, dan kennen zij uw monument ook goed. Kijk voor meer informatie over het monumentenpaspoort op erfgoedzeeland.nl.

Subsidie voor isolatie en/of zonnepanelen

Wij willen u helpen met het duurzamer maken van uw woning. Daarom stellen wij een subsidie beschikbaar voor isolatie en/of zonnepanelen

Uw woning is een grote energievrager en u betaalt daar flinke energiekosten voor. Energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, helpen bij het duurzamer maken van uw woning. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze energie zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt. Onze ambitie is dat we in 2040 evenveel energie opwekken als dat we in onze gemeente gebruiken. Om het opwekken van duurzame energie ook bij u te stimuleren hebben we een subsidie op zonnepanelen.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.

Wilt u meer over deze subsidie weten? Kijk dan op rvo.nl.

Hebt u een eigen huis op Schouwen-Duiveland en wilt u uw woning duurzaam verbouwen? Wij en de provincie maken het financieel aantrekkelijk om te investeren in de kwaliteit van uw woning en in energiebesparing. U kunt een lening aanvragen tegen een vaste lage rente van 1 %. Het levert een lagere energierekening en meer wooncomfort op.

De stimuleringslening DPW: Investeren in kwaliteit en besparing

U kunt de stimuleringslening DPW gebruiken om:

 • gebreken aan het casco van uw huis te laten repareren;
 • om het water- en energieverbruik van de woning terug te brengen;
 • om uw huis beter te isoleren;
 • om uw woning levensloopbestendig te maken zodat u langer in uw huidige woning kunt blijven wonen.

Ook kunt u met maximaal 30 % van het geleende bedrag uw badkamer of keuken vernieuwen.

Dankzij energiebesparende maatregelen bespaart u meteen op de energiekosten. Met minder energieverbruik helpt u bovendien het milieu.

Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 5.000 lenen en maximaal € 25.000 Hierbij geldt:

 • U bent de eigenaar én de bewoner van de woning.
 • De laatste bekende WOZ-waarde van uw woning is niet hoger dan €170.000.
 • U mag voor dezelfde woning maar éénmalig een lening aanvragen.
 • De maximale looptijd van de lening is 20 jaar.

Waarom zou u lenen?

Een verbouwing kost veel geld. Vaak sluiten woningeigenaren leningen af tegen een hoge rente. Of ze vragen een extra hypotheek aan. De gemeente en Provincie wil graag dat u duurzaam verbouwt en zorgt er daarom voor dat u goedkoop en betrouwbaar kunt lenen. De leningverstrekking loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Voordelen op een rij:

 • U kunt de kwaliteit van uw woning verbeteren.
 • Uw energierekening gaat direct omlaag.
 • Uw waterrekening gaat omlaag.
 • Uw kunt langer in uw huis blijven wonen.
 • U betaalt een lage rente.
 • Uw huis wordt meer waard.

Wat kunt u met de lening doen?

U kunt de lening voor tal van aanpassingen aan uw huis gebruiken. Hieronder een aantal voorbeelden. U kunt de lening gebruiken voor het installeren, plaatsen en aanbrengen van onder meer:

 • gevelisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • dakisolatie
 • zonnepanelen
 • zonneboiler
 • raamisolatie
 • energiezuinige verwarmingsinstallatie

Maar ook voor het vervangen van een gevel- of dakconstructie en het weghalen van drempels zodat de woning rolstoeltoegankelijk wordt. In de gemeentelijke verordening vindt u een lijst met alle maatregelen terug.

Wat moet u doen om een lening aan te vragen?

Informeer bij ons of uw verbouwingsmaatregelen in aanmerking komen voor een stimuleringslening DPW. We helpen u verder met de aanvraag en de SVn zorgt voor de financiële afhandeling van de lening.

Wilt u meer weten?

Inlichtingen kunt u inwinnen bij de afdeling Ruimte en Milieu via telefoonnummer (0111) 452 256

Wilt u als ondernemer uw pand verduurzamen? En wilt u hiervoor geld lenen tegen een lage rente? Dan kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een stimuleringslening afsluiten. Hier hebt u een toewijzingsbesluit van de gemeente voor nodig. Meer informatie over deze regeling en hoe u deze kunt aanvragen leest u hieronder.

Een stimuleringslening is een lening met een lage rente die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verduurzaming van uw pand. Wij stellen hiervoor geld beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn verstrekt en beheert de leningen. Wij kunnen de looptijd en de rente zelf bepalen.

De stimuleringslening voor bedrijven en verenigingen is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000. De maximale looptijd is 15 jaar en is afhankelijk van het type maatregel en de hoogte van de lening.

Het college stelt het rentepercentage vast op het moment van toewijzing. Maximaal 90 % van de werkelijke kosten van duurzame maatregelen komen in aanmerking voor een lening.

Voorbeelden van duurzame en innovatieve maatregelen waarvoor een stimuleringslening kan worden aangevraagd zijn:

 • zonnepanelen
 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • groene daken
 • enzovoort

Meer informatie over de stimuleringslening en de maatregelenlijst is te vinden in de Verordening Stimuleringslening bedrijven en verenigingen gemeente Schouwen-Duiveland 2019.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een stimuleringslening bestaat uit twee stappen:

Stap 1: Aanvragen van een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening bij de gemeente.

Door middel van het aanvraagformulier voor een toewijzingsbesluit vraagt u bij ons een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening aan. U hebt hiervoor de volgende bijlagen nodig:

 • uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • offerte van duurzame maatregelen
 • haalbaarheidsstudie
 • verklaring de-minimissteun

We beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag voor een toewijzingsbesluit.

Stap 2: Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid bij SVn.

Met het toewijzingsbesluit dat u van ons ontvangt, kunt u vervolgens de stimuleringslening bij de SVn aanvragen.

Duurzaamheidsscans voor bedrijven en verenigingen

Om ook bedrijven en verenigingen te stimuleren duurzamer te worden, heeft de gemeenteraad voor de komende drie jaar € 40.000 per jaar beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsadviezen. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven en verenigingen met een elektriciteitsverbruik gelijk aan of hoger dan 50.000 kWh en/of een hoger gasverbruik dan 25.000 kubieke meter. Het inwinnen van een duurzaamheidsadvies kost maximaal € 1.500. Wij vergoeden 85 % van dit bedrag.

De energie coöperatie Energie Werkt voert deze regeling voor de gemeente Schouwen-Duiveland uit.

Wilt u meer informatie over de regeling of een duurzaamheidsadvies aanvragen? Dan kunt u mailen naar info@ewsd.nl.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen toewijzingsbesluit