Tips en regelingen voor energiebesparing

Wat kunt u zelf doen om energie te besparen? Wie kan u hierbij helpen? Waar kunt u informatie vinden? En kunt u misschien een bijdrage krijgen? U leest het allemaal hier.

Het verlagen van de energieverbruik doe je niet zomaar. Het is niet zo simpel om van de een op de andere dag je gebruik van energie te verminderen. Waar begint u en wat moet u doen om te kunnen besparen? Het Energieteam Schouwen-Duiveland kan u gratis helpen met het besparen van energie. Dit doen ze door u te helpen met handige tips die je direct kunt gebruiken. En ze kijken naar de mogelijkheden om met kleine aanpassingen je huis duurzamer te maken. Die aanpassingen voert een klusteam daarna ook gratis uit. Het team is een samenwerking

tussen de gemeente Schouwen-Duiveland, wooncorporatie Zeeuwland, de Zuidhoek en Energiek Zeeland. Het energieteam helpt inwoners uit de gemeente met het verduurzamen van hun huis. Kijk voor meer informatie over hoe het werkt, voor wie het is en hoe u jezelf kunt aanmelden op de website.

Lijkt het u leuk om mensen uit uw buurt te helpen met energiebesparing? Gaat u graag het gesprek aan met mensen en haalt u er plezier uit om samen met een team aan de slag te gaan om mensen te helpen met het verminderen van hun energieverbruik? Meldt u dan nu aan als energiecoach voor “Energieteam Schouwen-Duiveland.” Het team is een samenwerking tussen de gemeente Schouwen-Duiveland, wooncorporatie Zeeuwland, de Zuidhoek en Energiek Zeeland.

Wat moet je doen als energiecoach?

U gaat bij de mensen thuis langs om energieadvies te geven. Zie jij onzuinige apparaten of een verwarming die veel te hoog staat? Als energiecoach trainen we u om mensen direct tips te geven om energie te besparen. Met behulp van een handige checklist kijkt u welke kleine maatregelen mensen kunnen nemen om hun huis te verduurzamen. Denk aan tochtstrips, een brievenbusborstel of ledlampen. Deze maatregelen worden daarna door een klusteam ook kosteloos uitgevoerd. Dus naast een gratis advies van u, krijgen de mensen ook echt een duurzamer huis. Kijk voor meer informatie over wat u moet doen, wat u ervoor krijgt en aanmelden op https://energiekzeeland.nl/energiecoach/

Wij werken samen met het digitale Duurzaam Bouwloket. Bij dit online loket kunt u gratis terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. 

Dus wilt u bijvoorbeeld weten hoe u geld kunt besparen met energiezuinige apparaten in uw huis? Of bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning? Ga dan naar het Duurzaam Bouwloket.

Platform Energiek Zeeland is bedoeld om de verduurzaming van woningen in Zeeland te versnellen. Het platform is een initiatief van Stichting Energiek Zeeland, opgericht door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Zeeuwind. Het is voortgekomen uit het Zeeuws Energie Akkoord 2017.

In dit akkoord is afgesproken dat alle particuliere woningen in 2045  energieneutraal zijn. Het Platform biedt woningeneigenaren de gelegenheid gebruik te maken van een digitaal energieadvies. Dit advies wordt gecontroleerd door een woningadviseur aan huis. Deze bekijkt welke maatregelen in welk tempo en volgorde geschikt zijn voor de woning en het beschikbare budget. Via het platform kunnen woningeigenaren dan aannemers en installateurs kiezen die de maatregelen uit kunnen voeren.

We moeten van het aardgas af. Maar wat betekent dat voor monumenten? Hoe gaan we onze monumenten verwarmen als we straks niet meer aangesloten zijn op het aardgas? We weten het nog niet. Wat we wel weten is dat we eerst de vraag naar energie terug moeten brengen. Maar hoe doet u dat bij een monument en wat mag u in een monument? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben de gemeente Veere, Middelburg en Schouwen-Duiveland samen met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) het monumentenpaspoort ontwikkeld.

Een monumentenpaspoort kunt u zien als een energieadvies van de Monumentenwacht voor uw monument. Hierin staat welke maatregelen u in uw monument kunt uitvoeren, wat het oplevert en wat het kost. Het sterke van dit product is dat het advies wordt gegeven door een onafhankelijke partij die alles weet van monumenten, namelijk de Monumentenwacht Zeeland. Als u al lid bent van de Monumentenwacht voor advies over beheer en onderhoud, dan kennen zij uw monument ook goed. Kijk voor meer informatie over het monumentenpaspoort op erfgoedzeeland.nl.

Uw woning is een grote energievrager en u betaalt daar flinke energiekosten voor. Energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, helpen bij het duurzamer maken van uw woning. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze energie zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt. Onze ambitie is dat we in 2040 evenveel energie opwekken als dat we in onze gemeente gebruiken.

Wij willen u helpen met het duurzamer maken van uw woning. Daarom stellen wij een subsidie beschikbaar voor isolatie en/of zonnepanelen

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.

Wilt u meer over deze subsidie weten? Kijk dan op rvo.nl.

Wilt u als woningeigenaar uw pand verduurzamen of wilt u uw woning levensloop bestendig maken? En wilt u hiervoor geld lenen tegen een lage rente? Dan kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een laagrentende lening afsluiten. Hier hebt u een toewijzingsbesluit van de gemeente voor nodig. Meer informatie over deze regeling en hoe u deze kunt aanvragen leest u hieronder.

Lening met lage rente

De lening Duurzaam en Langer Thuis is een lening met een lage rente die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verduurzaming of levensloopbestendig maken van uw woning. Wij hebben hiervoor € 500.000,00 beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn verstrekt en beheert de leningen. Wij kunnen de looptijd en de rente zelf bepalen.

Binnen de lening Duurzaam en Langer Thuis kunt u gebruik maken van drie verschillende leningen namelijk:

 1. De consumptieve lening is een lening waarbij geen hypotheek wordt gevestigd waardoor er geen sprake is van onderpand. Het minimale bedrag wat geleend kan worden is € 2.500 en het maximale bedrag is € 35.000. De rente voor 2022 is 1,6%.
 2. De hypothecaire lening is een lening waarbij een hypotheek wordt gevestigd en de woning het onderpand is. Inschrijving is bij de notaris waardoor aansluitkosten hoger zijn. Het minimale bedrag wat geleend kan worden is € 2.500 en het maximale bedrag is € 50.000. De rente voor 2022 is 1,6%.
 3. De  verzilverlening is een hypothecaire lening waarbij een hypotheek wordt gevestigd en de overwaarde van de woning onderpand is. Verzilverlening is specifiek voor de doelgroep 58+ (10 jaar voor pensioengerechtigde leeftijd) die geen of moeilijk toegang hebben tot andere leningen en een overwaarde hebben op het huis. Bij de verkoop van het huis wordt de lening afgelost. Het minimale bedrag wat geleend kan worden is € 2.500 en het maximale bedrag is € 50.000. De rente wordt door SVn bepaald bij afsluiting.

U kunt de lening Duurzaam en Langer Thuis aanvragen voor:

 1. De bouwkundige en domotica aanpassingen (huisautomatisering of smarthomes) bijvoorbeeld traplift, mantelzorgwoning, inloopdouche. Zie verder de lijst van maatregelen in bijlage 1 van de verordening.
 2. De duurzaamheidsmaatregelen bijvoorbeeld: zonnepanelen, isolatie, etc. Zie verder lijst van maatregelen in bijlage 2 van de verordening.
 3. Maatregelen om gebreken aan het casco van de woning op te heffen, bijvoorbeeld funderingen of aanpassen van technische installaties. Bij het nemen van deze maatregelen dienen tenminste ook 2 maatregelen te worden genomen ten behoeve van het verduurzamen of levensloopbestendig maken van de woning.

Meer informatie?

Meer informatie over de stimuleringslening en de maatregelenlijst is te vinden in de Verordening Lening Duurzaam en Langer Thuis.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een lening bestaat uit deze stappen:

Stap 1: Aanvragen van een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening bij de gemeente.

U kunt een toewijzingsbesluit aanvragen via de aanvraagknop onder deze tekst. Hiervoor moet u inloggen met DigiD en het formulier invullen. U hebt hiervoor de volgende bijlagen nodig:

 • De te treffen maatregelen.
 • Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.
 • Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Benodigde vergunningen (via de gemeentelijke website www.schouwen-duiveland.nl kunt u vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen).

We beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag voor een toewijzingsbesluit.

Stap 2: Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid bij SVn.

Met het toewijzingsbesluit dat u van ons ontvangt, kunt u vervolgens de stimuleringslening bij de SVn aanvragen.

Stap 3: Indienen facturen na uitvoeren maatregelen.

Wanneer de activiteiten zijn uitgevoerd dient u de facturen in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de facturen en stuurt deze door naar SVn.

Hebt u een vraag?

Hebt u een vraag? Dan kunt u ons een mail sturen.

Inloggen met DigiD Aanvragen toewijzingsbesluit

Wilt u als ondernemer uw pand verduurzamen? En wilt u hiervoor geld lenen tegen een lage rente? Dan kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een stimuleringslening afsluiten. Hier hebt u een toewijzingsbesluit van de gemeente voor nodig. Meer informatie over deze regeling en hoe u deze kunt aanvragen leest u hieronder.

Een stimuleringslening is een lening met een lage rente die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verduurzaming van uw pand. Wij stellen hiervoor geld beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn verstrekt en beheert de leningen. Wij kunnen de looptijd en de rente zelf bepalen.

De stimuleringslening voor bedrijven en verenigingen is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000. De maximale looptijd is 15 jaar en is afhankelijk van het type maatregel en de hoogte van de lening.

Het college stelt het rentepercentage vast op het moment van toewijzing. Maximaal 90 % van de werkelijke kosten van duurzame maatregelen komen in aanmerking voor een lening.

Voorbeelden van duurzame en innovatieve maatregelen waarvoor een stimuleringslening kan worden aangevraagd zijn:

 • zonnepanelen
 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • groene daken
 • enzovoort

Meer informatie over de stimuleringslening en de maatregelenlijst is te vinden in de Verordening Stimuleringslening bedrijven en verenigingen gemeente Schouwen-Duiveland 2019.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een stimuleringslening bestaat uit twee stappen:

Stap 1: Aanvragen van een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening bij de gemeente.

Door middel van het aanvraagformulier voor een toewijzingsbesluit vraagt u bij ons een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening aan. U hebt hiervoor de volgende bijlagen nodig:

 • uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • offerte van duurzame maatregelen
 • haalbaarheidsstudie
 • verklaring de-minimissteun

We beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag voor een toewijzingsbesluit.

Stap 2: Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid bij SVn.

Met het toewijzingsbesluit dat u van ons ontvangt, kunt u vervolgens de stimuleringslening bij de SVn aanvragen.

Wilt u meer weten?

Inlichtingen kunt u inwinnen bij de afdeling Ruimte en Milieu via telefoonnummer (0111) 452 420.

Duurzaamheidsscans voor bedrijven en verenigingen

Om ook bedrijven en verenigingen te stimuleren duurzamer te worden, heeft de gemeenteraad voor de komende drie jaar € 40.000 per jaar beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsadviezen. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven en verenigingen met een elektriciteitsverbruik gelijk aan of hoger dan 50.000 kWh en/of een hoger gasverbruik dan 25.000 kubieke meter. Het inwinnen van een duurzaamheidsadvies kost maximaal € 1.500. Wij vergoeden 85 % van dit bedrag.

De energie coöperatie Energie Werkt voert deze regeling voor de gemeente Schouwen-Duiveland uit.

Wilt u meer informatie over de regeling of een duurzaamheidsadvies aanvragen? Dan kunt u mailen naar info@ewsd.nl.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen toewijzingsbesluit