Tips en regelingen voor energiebesparing

Wat kunt u zelf doen om energie te besparen? Wie kan u hierbij helpen? Waar kunt u informatie vinden? En kunt u misschien een bijdrage krijgen? U leest het allemaal hier.

Duurzaam bouwloket

Wij werken samen met het digitale Duurzaam Bouwloket. Bij dit online loket kunt u gratis terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. 

Dus wilt u bijvoorbeeld weten hoe u geld kunt besparen met energiezuinige apparaten in uw huis? Of bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning? Ga dan naar het Duurzaam Bouwloket.

Regeling reductie energieverbruik

Hebt u al plannen om uw eigen woning te verduurzamen? Of wilt u eerst weten wat er mogelijk is? Wij helpen u graag op weg met advies en een aantrekkelijke subsidie: de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dit is een landelijke subsidieregeling die bedoeld is om de CO2 uitstoot bij koopwoningen te verminderen.

De RRE heeft 8 verschillende mogelijkheden die woningeigenaren helpen hun woning te verduurzamen. U kunt een voucher voor deze regeling aanvragen via de website van het Duurzaam Bouwloket. Maximaal 1 voucher per adres.

Hier vindt u ook meer actuele informatie over de verschillende mogelijkheden en wordt u geholpen om te kiezen welke het beste bij u past. Er zijn in totaal bijna 40.000 vouchers beschikbaar verdeeld over de verschillende mogelijkheden. Als het maximum is bereikt, kunt u dit niet meer aanvragen.

Platform Energiek Zeeland

Platform Energiek Zeeland is bedoeld om de verduurzaming van woningen in Zeeland te versnellen. Het platform is een initiatief van Stichting Energiek Zeeland, opgericht door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Zeeuwind. Het is voortgekomen uit het Zeeuws Energie Akkoord 2017.

In dit akkoord is afgesproken dat alle particuliere woningen in 2045  energieneutraal zijn. Het Platform biedt woningeneigenaren de gelegenheid gebruik te maken van een digitaal energieadvies. Dit advies wordt gecontroleerd door een woningadviseur aan huis. Deze bekijkt welke maatregelen in welk tempo en volgorde geschikt zijn voor de woning en het beschikbare budget. Via het platform kunnen woningeigenaren dan aannemers en installateurs kiezen die de maatregelen uit kunnen voeren.

Verduurzaming van uw monument

We moeten van het aardgas af. Maar wat betekent dat voor monumenten? Hoe gaan we onze monumenten verwarmen als we straks niet meer aangesloten zijn op het aardgas? We weten het nog niet. Wat we wel weten is dat we eerst de vraag naar energie terug moeten brengen. Maar hoe doet u dat bij een monument en wat mag u in een monument? Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben de gemeente Veere, Middelburg en Schouwen-Duiveland samen met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) het monumentenpaspoort ontwikkeld.

Een monumentenpaspoort kunt u zien als een energieadvies van de Monumentenwacht voor uw monument. Hierin staat welke maatregelen u in uw monument kunt uitvoeren, wat het oplevert en wat het kost. Het sterke van dit product is dat het advies wordt gegeven door een onafhankelijke partij die alles weet van monumenten, namelijk de Monumentenwacht Zeeland.  Als u al lid bent van de Monumentenwacht voor advies over beheer en onderhoud, dan kennen zij uw monument ook goed. Kijk voor meer informatie over het monumentenpaspoort op erfgoedzeeland.nl.

Isolatiesubsidie

Wij willen u helpen met het duurzamer maken van uw woning. Daarom stellen wij een isolatiesubsidie beschikbaar voor het nemen van diverse energiebesparende maatregelen. U kunt hier meer lezen over deze subsidie en of u er voor in aanmerking komt.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.

Wilt u meer over deze subsidie weten? Kijk dan op rvo.nl.