Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de informatie op onze websites. Wij besteden daarom veel tijd en aandacht aan deze informatie. Dat doen we onder andere door:

  • het begrijpelijk maken van teksten;
  • het vindbaar maken van informatie;
  • het verbeteren van de digitale toegankelijkheid.

Wetgeving

(Semi-)overheidsinstanties, zoals gemeenten, moeten aan wetgeving rond digitale toegankelijkheid voldoen. Wij houden ons daarvoor aan het tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid. Hierin staat als geldende norm de Europese standaard EN 301549, waarin voor websites de standaard WCAG 2.1 AA is opgenomen. Deze verklaring geeft aan wat onze actuele status is.

Status digitale toegankelijkheid

Er is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. Dit onderzoek heeft plaats gevonden op 13-03-2022. Het onderzoeksrapport met resultaten is beschikbaar: Toegankelijkheidsaudit

Aandachtspunten

Uit het onderzoek zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen.

Verbeteren van de digitale toegankelijkheid

De gemeente neemt maatregelen om de digitale toegankelijkheid van haar websites te verbeteren. Momenteel nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toetsing: Met een onafhankelijke toetsing wordt de websites onderzocht op toegankelijkheidsproblemen. Gevonden problemen lossen we op.
  • Automatische tests: Intern controleren we de website regelmatig automatische met SiteImprove. Gevonden problemen lossen we op.
  • Training: We trainen onze medewerkers periodiek rond digitale toegankelijkheid. Ze leren ze op een toegankelijke manier informatie schrijven en publiceren.
  • Inkoop: We beoordelen nieuw ingekochte producten vooraf op digitale toegankelijkheid.

Informatie van anderen

De website van de gemeente verwijst soms naar externe websites met informatie. Wij hebben in deze gevallen niet altijd invloed op de digitale toegankelijkheid. Wij kijken altijd hoe informatie toegankelijk kan worden aangeboden.

Digitale documenten en formulieren

De toegankelijkheidsnorm geldt ook voor digitale documenten die via de website worden aangeboden. Het gaat dan om bestandsformaten als PDF of Word. Reeds gepubliceerde documenten worden waar mogelijk vervangen door toegankelijke exemplaren. Nieuwe documenten publiceren we (zoveel mogelijk) toegankelijk. Hebt u problemen met een ontoegankelijk document? Neem dan contact met ons op. 

Andere websites/apps en verklaringen

We zijn naast deze website, www.schouwen-duiveland.nl (mede)verantwoordelijk voor een aantal andere websites/apps. Voor elke website of app is (of wordt) een afzonderlijke toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Hierin staat in hoeverre de betreffende website aan de norm voldoet.

Hieronder volgt een lijst van deze websites met de bijbehorende status: 

Subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:

Overige websites/apps in beheer bij de gemeente Schouwen-Duiveland:

Problemen of klachten

Mocht u ondanks de al genomen maatregelen toegankelijkheidsproblemen ondervinden op de website, laat het ons dan weten. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. We helpen u dan graag verder.