Over deze website

De officiële website van de gemeente Schouwen-Duiveland is www.schouwen-duiveland.nl. We doen er alles aan deze website actueel te houden. Ook zorgen we ervoor dat de informatie op deze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is.

Hebt u vragen of opmerkingen over de website? Vul dan het feedbackformulier in. Wij doen ons best om uw vraag of reactie binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Toegankelijkheid

Als gemeente willen we een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken wij volgens de webrichtlijnen.

Lees hier meer over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website(s).

Open Source website

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een website op basis van TYPO3. Typo3 is een gratis Open Source oplossing. Onze leverancier van het CMS, OpenGemeente, heeft de functionaliteit van Typo3 verder aangevuld voor gemeentelijk gebruik. De vormgeving van de website is in samenwerking met OpenGemeente tot stand gekomen.

Actuele en juiste informatie

We doen ons best om te zorgen dat de informatie op onze website klopt en actueel is. Toch kan het voorkomen dat informatie niet klopt. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. Als gemeente zijn we in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door gebruik van de informatie op deze website. 

Ziet u iets op onze website dat niet klopt of oud is? Laat het ons weten met het Feedbackformulier.

Behandeling e-mail

Stuurt u ons een bericht via uw persoonlijke internetpagina (Mijn S-D) of  'Vraag aan de gemeente'? Of stuurt u een bericht naar onze algemene e-mailadressen (gemeente@schouwen-duiveland.nl en digitaal@schouwen-duiveland.nl)? Dan registreren wij dit bericht als poststuk.

Stuurt u een e-mail naar een persoonlijk gemeentelijk e-mailadres van een bestuurder of een medewerker van de gemeente? Bijvoorbeeld <naam bestuurder/medewerker>@schouwen-duiveland.nl>? Dan registreren we dit bericht niet als officieel poststuk. 

Afhandeling

Bij de afhandeling van e-mail maken we onderscheid tussen eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen gaan over bekende feiten of procedures. Denk bijvoorbeeld aan openingstijden, parkeerregels of een vergunningaanvraag. Dit soort vragen handelen we binnen 2 werkdagen af.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd kosten. U ontvangt dan binnen 8 weken antwoord. Soms kan het nog wat langer duren. In dit geval laten we u binnen 10 werkdagen weten hoe lang het duurt.

Archivering

Stuurt u een e-mail naar de algemene e-mailadressen van de gemeente? Dan archiveren we uw bericht op een goede en veilige manier. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor brieven.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Als gemeente verwerken wij uw persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren. En onze taken in het kader van het publieke, algemene belang en bij een geboorte of overlijden. We verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Of omdat u uw gegevens aan ons geeft. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook om gevoelige persoonsgegevens, zoals financiële gegevens of bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere gegevens zijn bijvoorbeeld religieuze/levensbeschouwelijke overtuigingen, ras/etnische afkomst, politieke opvattingen of medische gegevens of uw BSN.   

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag  

Als gemeente verzamelen en verwerken we persoonsgegevens alleen voor bepaalde redenen. We doen dit alleen als het wettelijk is toegestaan. Dus alleen als:

 • u duidelijk akkoord gaat;
 • als het nodig is voor een overeenkomst;
 • als het nodig is om aan een wet of regel te voldoen;
 • als het nodig voor de bescherming van een belang;
 • als het noodzakelijk is voor een taak van algemeen openbaar belang of uitoefening van openbaar gezag.  

Om uw privacy te beschermen, gaan we als gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. 

Delen met anderen 

Normaal gesproken delen we als gemeente uw gegevens niet met anderen. Maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens door een ander bedrijf of organisatie laten doen. Bijvoorbeeld om onze afspraken met u na te komen of omdat het volgens de wet moet. Met deze bedrijven of organisaties sluiten we een speciale overeenkomst. Dit heet een verwerkingovereenkomst. Daarin maken we afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens. Zo zorgen we dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk blijven. De gemeente Schouwen-Duiveland blijft wel verantwoordelijk voor wat er met uw gegevens gebeurt.  

Beveiliging  

We nemen maatregelen om te zorgen dat uw informatie veilig is. En om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Dit doen we volgens de gemeentelijke beveiligingsnormen. Deze zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Ook staan ze in ons informatiebeveiligingsbeleid. 

Geheimhoudingsplicht 

Naast maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben medewerkers van de gemeente een geheimhoudingsplicht. Niet iedere medewerker mag uw persoonsgegevens zien of gebruiken. En al helemaal niet doorgeven aan anderen. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot uw gegevens als ze die nodig hebben voor hun werk en bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming ziet er op toe op dat onze medewerkers zich aan de wettelijke regels voor privacy houden.   

Bewaren van persoonsgegevens 

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waar we uw gegevens voor nodig hebben. We houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen en vernietigen daarna uw gegevens.   

Uw privacy rechten 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten, dat zijn:

 • Recht van inzage (artikel 15 AVG).
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG).
 • Recht op vergetelheid (gegevenswissing) (artikel 17 AVG).
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG).
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG).
 • Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG).
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren (artikel 22 AVG).  

Wilt u de gegevens die wij van u hebben bekijken, aanpassen of verwijderen? Of aan een ander geven? Dan is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Ook moet u bewijzen dat deze gegevens echt van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van anderen in te zien. 

Persoonsgegevens op de website van de gemeente

De persoonsgegevens die u op deze website achterlaat of invult, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven. We houden ons hierbij aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u onze website bezoekt, worden uw gegevens automatisch vastgelegd. Zo hebben we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruiken we nooit om individuele personen te identificeren. We vinden het belangrijk om uw privacy te beschermen. Dus ook als u onze website of een digitaal loket bezoekt. Alle informatie die u met ons deelt, behandelen we altijd vertrouwelijk. Welke informatie wij van u ontvangen, is afhankelijk van uw gebruik van de website. We gebruiken uw persoonsgegevens vooral zodat u onze website kunt gebruiken. Vult u bijvoorbeeld aanvraagformulier in? Dan gebruiken wij de gegevens die u hebt ingevuld om contact met u op te nemen. Of om uw vraag te beantwoorden.  

Informatie 

Wilt u meer weten over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan? Lees dan ons Algemeen Privacybeleid. Ook horen we het graag als u een vraag hebt.  

Natuurlijk helpen wij u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming ziet bij de gemeente Schouwen-Duiveland toe op de naleving van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hebt u een klacht over de verwerking van u persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen Erik Stevens, functionaris voor gegevensbescherming. 

Komt u er niet uit? Dan hebt u recht op juridisch advies of het indienen van een klacht bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u meer weten over privacy? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Toepasselijk recht   

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. 

Wijziging Privacyverklaring 

De gemeente Schouwen-Duiveland kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente staan. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Zo bent u op de hoogte van de wijzigingen. 

De gemeente Schouwen-Duiveland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand. Bij het 1e bezoek aan deze website wordt het op uw computer, tablet of smartphone opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ook onthouden ze bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Zo kunnen wij onze website verder verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op veel pagina's op deze website verwijzen we naar websites van andere bedrijven of organisaties. De gemeente Schouwen-Duiveland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Deze website maakt gebruik van SiteImprove. Dit is een webanalyse-service. Dit gebruiken we om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen en paginaweergaven. Met deze informatie kunnen wij delen van de website beter aanpassen aan de wensen van u als bezoeker.

Alle materialen die op deze website staan, zoals teksten, foto’s, illustraties, lay-out en buttons, zijn van de gemeente Schouwen-Duiveland. U mag het materiaal alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en printen. Wilt u meer informatie over het gebruik van het materiaal? Neem dan contact op met het team Communicatie van de gemeente Schouwen-Duiveland.

We archiveren de gemeentelijke website. Zoekt u een bericht of tekst dat eerder op de website stond? Kijk dan in het archief van onze website. Via de kalender op deze website kunt u op datum zoeken.