Algemene verordening gegevensbescherming

Voor de bescherming van privacy binnen organisaties bestaat er sinds 2001 een nationale wet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wbp. Daarnaast treedt voor die tijd ook de nieuwe Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in werking.

Hoe wij uw privacy waarborgen en omgaan met persoonsgegevens staat beschreven in ons Algemeen Privacybeleid (pdf, 271 KB).