Algemene verordening gegevensbescherming

Iedereen heeft recht op privacy. Hiervoor geldt in de hele Europese Unie dezelfde wet. Deze wet heet de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  De Nederlandse regels over privacy staan in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming .

Binnen de gemeente Schouwen-Duiveland werken we veel met persoonsgegevens. Wij verzamelen persoonsgegevens voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. U moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente veilig met de persoonsgegevens omgaat. Hoe wij uw privacy beschermen en omgaan met persoonsgegevens staat uitgelegd in ons Algemeen Privacybeleid (pdf, 271 KB)