Inkoopbeleid

De Gemeente Schouwen-Duiveland heeft een innovatief inkoopbeleid dat past bij onze gemeente en ons eiland.

De doelstellingen uit onze strategische,- organisatie- en stads- en dorpsvisies zijn geïntegreerd. Er is veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord inkopen, zoals duurzaamheid, innovatie, klimaatadaptatie en social return on investment.

Lokaal ondernemen

Wij vinden lokaal ondernemen belangrijk. Lokale ondernemers, het lokale onderwijs en de lokale overheid kunnen samen economische, duurzame en sociale ambities verwezenlijken en spelen een belangrijke rol in de participatiemaatschappij.

TENDERNED

Wij besteden, in principe, digitaal aan via tenderned.nl. Het platform voor overheidsaanbestedingen van het Ministerie van Economische zaken.