Inkoopbeleid

Het 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013', is 'aanbestedingswetproof'. Dit betekent minder offertes aanvragen en meer kansen om lokale ondernemers uit te nodigen. 

Ons beleid is algemeen, op hoofdlijnen en gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Dit geeft ons de ruimte om per inkoopproject aan te sluiten op de doelstellingen van de gemeente.

BEPALEN INKOOPPROCEDURE – AANTAL OFFERTES

Procedure   Werken
(bijvoorbeeld vervanging riolering)
  Levering
(bijvoorbeeld computers)
 

Diensten
(bijvoorbeeld Advisering)

1 offerte   < € 50.000   < € 30.000   < € 30.000
3 tot 5 offertes   > € 50.000 - < € 3.000.000   > € 30.000 - < € 221.000   > € 30.000 - < € 221.000
Nationaal
(Openbaar via Tendernet.nl)
  > € 3.000.000 - < € 5.548.000        
Europees
(via Tenderned.nl)
  > € 5.548.000   > € 221.000   > € 221.000

Bedragen zijn exclusief btw. 
Raming opdracht = Initiële opdracht + alle opties en verlengingen optellen

LOKAAL ONDERNEMEN

Wij vinden lokaal ondernemen belangrijk. Lokale ondernemers, het lokale onderwijs en de lokale overheid kunnen samen economische, duurzame en sociale ambities verwezenlijken en spelen een belangrijke rol in de participatiemaatschappij.

TENDERNED

Wij besteden, in principe, digitaal aan via tenderned.nl. Het platform voor overheidsaanbestedingen van het Ministerie van Economische zaken.