Aanmelden voor Wmo ondersteuning

Wilt u zelfstandig blijven wonen maar is dat door uw leeftijd of beperking lastig? Probeer dan eerst zelf een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door uw boodschappen of warme maaltijden bij u te laten bezorgen. Of met hulp van familie of kennissen. Lukt dat niet? Dan kunt u ons om ondersteuning vragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wij bieden hulp met de volgende Wmo-voorzieningen:

Aanmelden Wmo-voorziening Aanmelden door organisatie

Van aanmelding tot aanvraag

Klik hierboven op de knop 'Aanmelden Wmo-voorziening'. Hiervoor hebt u een DigiD nodig.

In het aanmeldformulier geeft u aan:

 • wat uw vraag of probleem is;
 • wat u wel of niet zelf kunt;
 • wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen.

Gesprek

Hierna maakt 1 van onze Wmo consulenten een afspraak met u voor een gesprek bij u thuis. Als u wilt kan een familielid of mantelzorger hier ook bij zijn. U kunt ook vragen of een clientondersteuner van de SMWO bij dit gesprek kan zijn. Deze ondersteuning van de SMWO is gratis.

In dit gesprek bespreekt u:

 • wat uw zorgen zijn;
 • wat er goed gaat;
 • wat nodig is om uw probleem op te lossen.

Gespreksverslag en aanvraag

De consulent maakt een verslag van uw gesprek. In dit verslag staat ook het advies en/of de oplossing. Als u akkoord bent met het verslag kunt u deze ondertekenen. Is een Wmo (maatwerk)voorziening voor u de beste oplossing? Dan zetten we uw aanmelding om in een aanvraag. Een Wmo-maatwerkvoorziening is bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, regiotaxi, een rolstoel of een aanpassing in uw woning. Verder op deze pagina vindt u meer informatie over elke voorziening.

Binnen 8 weken hoort u van ons

Hebt u een aanvraag gedaan? Dan hoort u binnen maximaal 8 weken wat ons besluit op uw aanvraag is. Hier krijgt u een brief over. Deze brief heet een beschikking. In deze brief leest u ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (pgb)

Krijgt u een voorziening vanuit de Wmo? Dan kunt u kiezen uit:

 • Zorg in natura (ZIN). U krijgt de zorg, begeleiding of de voorziening van een instelling of leverancier die met ons een contract heeft. Dat kan een instelling voor thuiszorg of dagopvang zijn. Maar ook een leverancier voor hulpmiddelen. Op de Sociale Kaart van Schouwen-Duiveland kunt u deze instellingen vinden.
 • Persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een geldbedrag waarmee u zelf begeleiding of zorg kunt inkopen. Met het pgb hebt u ruimte om de meest geschikte zorg zelf te kiezen. Er zijn wel een aantal eisen waaraan de zorg, die u wilt inkopen, moet voldoen. Ook zijn er eisen voor het bijhouden en beheren van uw pgb budget. Met een pgb is er meestal meer regelwerk.

Eigen bijdrage

Krijgt u zorg en ondersteuning vanuit de Wmo? Dat moet u een bijdrage van  € 19 per maand betalen. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog uw inkomen is. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int deze bijdrage. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van het CAK.

Contact met het loket Samenleving en zorg

Wilt u meer weten over zorg of ondersteuning via de Wmo? Of hoe u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen?

Dan kunt u bellen naar het loket Samenleving en zorg op telefoonnummer (0111) 452 280. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.

U kunt contact opnemen met ons loket Samenleving en zorg met vragen over:

 • het op orde houden van uw huishouden;
 • begeleiding thuis of dagbesteding;
 • het aanpassen van uw woning;
 • bewegen in en rond uw woning;
 • vervoer in de eigen woonplaats of regio.