Hulp bij zorg en gezondheid

Misschien kunt u door uw gezondheid niet meer zonder hulp thuis wonen. U kunt bijvoorbeeld niet meer de administratie verzorgen, uw dagelijkse handelingen doen zoals koken en uzelf verzorgen of contacten onderhouden. Het kan ook zijn dat u geestelijke problemen ervaart.

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen

Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld een dorpshuis waar u samen met anderen kunt eten. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

U heeft hulp nodig met uw vraag

Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag het ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u kan helpen met een vraag dan zijn er cliëntondersteuners/meedenkers die u kunnen ondersteunen met uw vraag. Kijk voor meer informatie op de pagina Cliëntondersteuner. De melding kunt u doen via de pagina Aanmelden voor wmo ondersteuning.

Gesprek en onderzoek

Na uw aanmelding plannen we met u een afspraak in voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden onderzocht. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook een cliëntondersteuner/meedenker zijn. Ze kijkt samen met u wat u nog zelf kunt en of mensen in uw omgeving kunnen helpen. Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of met een algemene oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen. Een maatwerkvoorziening is bijvoorbeeld ondersteuning bij uw huishouden, begeleiding, een rolstoel of een aanpassing in uw woning.

Verslag

Van het gesprek ontvangt u een verslag met daarin een plan om tot een oplossing te komen. Dit verslag ontvangt u binnen zes weken na uw melding. Als blijkt dat een maatwerkvoorziening voor u de meest passende oplossing is en u bent het eens met het plan dan ondertekent u het plan en wordt uw aanmelding omgezet in een aanvraag.

Voor deze maatwerkvoorziening kunt u kiezen tussen zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Aan een persoonsgebonden budget zijn voorwaarden gesteld. Meer informatie leest u op de pagina Persoonsgebonden budget (pgb).

Na het indienen van de aanvraag duurt het maximaal twee weken voordat u schriftelijk bericht (een beschikking) krijgt over het besluit op uw aanvraag. In deze brief leest u ook wat u moet doen als u het niet eens bent met het besluit.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is € 19 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int deze bijdrage. Voor meer informatie kijk op CAK - Ondersteuning vanuit de Wmo (hetcak.nl).