Cliëntondersteuning door SMWO

Hebt u een hulpvraag? Dan kunt u SMWO Schouwen-Duiveland vragen u hiermee te helpen. SMWO biedt onafhankelijk cliëntondersteuning aan mensen met een hulpvraag. Krijgt u al zorg of ondersteuning? Of geeft u mantelzorg? Ook dan kunt u gebruik maken van deze cliëntondersteuning. SMWO Schouwen-Duiveland helpt u dan met:

  • Het aanvragen van zorg en ondersteuning.
  • Het duidelijk maken van uw wensen voor onderwijs, werk, geldzaken, zorg, opvoeding of vrije tijd. 
  • Het meegaan naar gesprekken met de gemeente of met werkgevers. Dat kan als er geen familielid of mantelzorger met u mee kan gaan.
  • Het vinden van informatie.
  • Uitleggen hoe u iets kunt aanvragen.
  • Het zoeken naar oplossingen/mogelijkheden door uzelf of mensen uit uw eigen omgeving.
  • U helpen met het duidelijk maken dat u het niet eens bent met de zorg of ondersteuning die u krijgt.

Cliëntondersteuning aanvragen?

Wilt u hulp van SMWO Schouwen-Duiveland? Bel dan naar telefoonnummer (0111) 453 444. De cliëntondersteuner van SMWO kijkt samen naar wat u wel en niet kunt. Ook kijkt u samen naar wat nodig is zodat u weer zelf verder kunt. 

Wilt u meer weten over SMWO? Kijk dan op smwosd.nl.

Cliëntondersteuning en Wet langdurige zorg (Wlz)

Maakt u gebruik van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Ook dan kunt u cliëntondersteuning krijgen. De Wlz cliëntondersteuners helpen u met het maken van een persoonlijk plan en het vinden van een zorgaanbieder. Ook kunnen zij helpen bij klachten, bezwaar en/of beroep. Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u bellen naar SMWO Wlz-cliëntondersteuning, op telefoonnummer (0900) 55 50 777.