Cliëntondersteuner: meedenker, regelhulp en belangenbehartiger

Waar vind ik de juiste zorg en hoe regel ik die? Veel mensen kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken, want de zorgwereld is behoorlijk complex. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan daarbij helpen door bijvoorbeeld te helpen bij het helder formuleren van de zorgvraag, het meedenken over oplossingen in de eigen omgeving en het aanvragen/regelen van voorzieningen.

Cliëntondersteuners zijn meedenkers, regelhulpen én belangenbehartigers voor wie moeite heeft om dit zelf te doen. Zij helpen niet alleen bij zorgvragen, maar ook bij vragen op het gebied van onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Ook als iemand al zorg/ondersteuning krijgt, of als iemand mantelzorg geeft, is het mogelijk om gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is gratis. 

Vormen van cliëntondersteuning

Verschillende organisaties bieden onafhankelijke cliëntondersteuning. Professionals en ook geschoolde vrijwilligers en ervaringsdeskundigen kunnen deze cliëntondersteuning geven.

Organisaties van cliëntondersteuners/Meedenkers voor inwoners én mantelzorgers vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • SMWO

Telefoonnummer: (0111) 453 444

E-mail: info@smwosd.nl

Meer informatie vindt u op de website van de SMWO: smwosd.nl

  • Stichting HerstelTalent

Telefoonnummer: 06 22889296

E-mail: info@hersteltalent.nl

Meer informatie vindt u op de website van HerstelTalent: hersteltalent.nl

Organisaties van cliëntondersteuning voor de Wet langdurige zorg (WIZ)

  • SMWO-WIz

Telefoonnummer: (0900) 555 07 77

E-mail: info@smwosd.nl

Meer informatie vindt u op de website van de SMWO: smwo.nl

  • Zorgbelang Brabant-Zeeland

Telefoonnummer: (0900) 2438181

Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Brabant-Zeeland: adviespuntzorgbelang.nl

  • Evaregelt!

Telefoonnummer: (0113) 727050

E-mailadres: info@evaregelt.nl

Meer informatie vindt op de website van Evaregelt!: evaregelt.nl