Animatie 'Schouwen-Duiveland voor elkaar'

            Schouwen-Duiveland is een mooie plek om te wonen.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het hier ook prettig leven en ouder worden is.

Door bijvoorbeeld eens wat te doen voor iemand in je omgeving of voor je dorp of wijk.
U kent vast wel een paar mensen die dat al jarenlang doen. 
De buurvrouw die mantelzorger is, de vrijwilligers bij je sportclub die allerlei klusjes voor een club doen
Of de mensen van de dorps wijk of stadsraad die zich inzetten voor het leefbaar houden van een kern wijk of stad.
Zij kunnen u vaak een handje helpen 

Als gemeente willen we dat iedereen kan meedoen in onze samenleving ieder naar eigen kunnen.
We willen  ook stimuleer dat iedereen een steentje bijdraagt aan die samenleving. Wat betekent dit nu precies?

Jongeren moeten thuis gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.  
Als dit niet helemaal lukt kunnen jongeren en hun ouders rekenen op hulp.
Soms zijn een paar opvoedtip zal voldoende. Soms is meer nodig.

Neem nu Maarten. Twee jaar geleden ging het  niet goed met hem. 
Hij spijbelde, hing rond op straat en ging uiteindelijk zonder diploma van  school.
Zijn ouders kwamen in contact met een speciaal bureau. 
Dat bureau heeft hem begeleid met als resultaat alsnog een startkwalificatie, en zelfs een vervolgopleiding in het vooruitzicht plus een baantje in het weekend.

Belangrijk is ook dat schouwenduivelanders goed in hun vel zitten en zich thuis voelen in hun wijk.

Neem nu meneer van der A.
Hij woonde samen met zijn vrouw al jarenlang in een dorp.
Maar meneer is inmiddels weduwnaar en naar Zierikzee verhuisd om dichter bij winkels en andere voorzieningen te wonen.
Meneer van der A moet zijn draaien nog wat vinden maar hij doet zijn best, hij doet mee aan allerlei wijkactiviteiten en schuif maar wat graag aan bij tafel in de buurt.
Daar ontmoet hij andere buurtgenoten en geleidelijk aan begint hij netwerk op te bouwen van mensen in zijn naaste omgeving.

Het sociale netwerk is erg belangrijk.
Het is fijn dat mensen een beroep kunnen doen op familie buren of bekende als ze ergens mee zitten.

Een mooi voorbeeld van samen iets doen voor elkaar is de hulp kring van mevrouw O.
Nooit te beroerd om voor een dorpsgenoot een boodschapje te doen of een schilderijtje op te hangen.
Voor dergelijke eenmalige karweitjes zijn er op Schouwen-Duiveland verschillende hulp kringen opgezet door actieve dorps of wijkbewoners.

Nu we steeds ouder worden en langer zelfstandig wonen stijgt ook de vraag naar ondersteuning.
Wie gaat daar voor zorgen nu en straks? Zonder al die vrijwilligers en mantelzorgers lukt dat niet.
Daarom vinden wij het belangrijk om die groep te ondersteunen.
SMWO biedt ondersteuning bij vragen van inwoners vrijwilligers en mantelzorgers.

Langer zelfstandig wonen betekent ook dat we kritisch kijken naar de leefomgeving.
Is die  toegankelijk, zijn de voorzieningen in de wijk of het dorp waar mensen met vragen gemakkelijk even  binnenlopen?
Zoals het Odensehuis in Zierikzee. Waar mensen met beginnende dementie en hun partner of verzorger binnen kunnen lopen voor een praatje of een activiteit.
Maar er zijn veel  meer voorzieningen en particuliere initiatieven bij u in de buurt.
Zoals activiteit in de dorpshuizen, bewegen voor ouderen, gezamenlijk eten.
Maar ook het repaircafé en de ruilwinkel.

U hoeft daarvoor geen verwijsbriefje van de huisarts of een indicatie van de gemeente te hebben.
Op de website van de gemeente vindt u meer hierover in de sociale kaart.

Heeft u meer ondersteuning nodig?
U kunt u vragen altijd voorleggen aan de medewerkers van het loket samenleving en zorg van de gemeente.
Dat kan telefonisch of via de website.
Alle mogelijke vragen over lichamelijke en geestelijke gezondheid, jeugdhulp, welzijn en werk en inkomen kunt u hier stellen.
De medewerkers kijken samen met u wat de beste oplossing is en wie er voor de oplossing kan zorgen.
Hiervoor werken zij samen met andere organisaties zoals GGD, SMWO en andere zorgaanbieders.

Invulling geven aan een samenleving waarin iedereen naar kunnen meedoet gaat niet vanzelf.
Dat kost tijd.
Samen zijn we op de goede weg want overal op Schouwen-Duiveland ontstaan nieuwe initiatieven van mensen die oog hebben voor elkaar.