Op Schouwen-Duiveland hebben we de ambitie om ieder huishouden naar wens te kunnen laten wonen. Om dit te realiseren, zijn maatregelen nodig om de uitdagingen op de woningmarkt structureel aan te pakken. Door versneld woningen toe te voegen op locaties die in gemeentelijk eigendom zijn, geven we hier een impuls aan en bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt (verhuisketens).