Grondprijsbrief

Ieder jaar stelt het college van burgemeester en wethouders de grondprijzen vast. Dit wordt gedaan op basis van onder andere prijsadviezen van adviesbureaus en (lokale) makelaars. De in de Grondprijsbrief (pdf, 177 KB)vastgestelde uitgifteprijzen zijn de grondprijzen die wij gebruiken bij de uitgifte van gronden per 1 januari 2024.