Grondprijsbrief

Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland de grondprijzen vast. Dit wordt gedaan op basis van onder andere prijsadviezen van externe adviesbureaus en (lokale) makelaars. De in de grondprijsbrief 2023 vastgestelde uitgifteprijzen zijn de grondprijzen die de gemeente Schouwen-Duiveland hanteert bij de uitgifte van gronden per 17 januari 2023. Deze prijzen zijn vastgesteld in de grondprijsbrief (pdf, 208 KB).