Inschrijving, optie of koop

Bouwkavel voor woningbouw

Op dit moment hebben wij geen bouwkavels beschikbaar voor het bouwen van een woonhuis. Als wij in de toekomst een woningbouwplan en/of losse bouwkavels voor woningen realiseren, publiceren wij dat op deze pagina en in de Wereldregio. U kunt pas vanaf dat tijdstip uw interesse kenbaar maken.

Bouwkavel voor de bouw van een bedrijfspand

Er zijn verschillende bedrijven- en industrieterreinen op Schouwen-Duiveland. Wanneer u interesse voor een bouwkavel hebt, kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris.

Bedrijven- en industrieterreinen:

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Optie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Koopaanvraag

Groenstroken

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een groenstrook grenzend aan uw perceel te kopen. Hierover kunt u meer lezen in de Beleidsnota groenstroken en restpercelen (pdf, 219 KB).