Inschrijving, optie of koop

Bouwkavel voor woningbouw

Op dit moment hebben wij geen bouwkavels beschikbaar voor het bouwen van een woonhuis . U kunt daarom geen optie aanvragen of een koopaanvraag indienen. U kunt wel een aanvraag inschrijving indienen waarbij u aangeeft voor welke kern u belangstelling hebt.

Inloggen met DigiD Inschrijving

Bouwkavel voor de bouw van een bedrijfspand

Er zijn verschillende bedrijven- en industrieterreinen op Schouwen-Duiveland. Wanneer u interesse voor een bouwkavel hebt, kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Optie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Koopaanvraag

Groenstroken

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een groenstrook grenzend aan uw perceel te kopen. Hierover kunt u meer lezen in de Beleidsnota groenstroken en restpercelen (pdf, 231 KB).