Zierikzee, Businesspark

Zichtbaar ondernemen

De 1e troefkaart van het Businesspark Zierikzee is de locatie. Het Businesspark ligt vlakbij de zuidelijke entree van de stad Zierikzee, nabij het openbaar vervoer knooppunt en langs de provinciale hoofdverbinding. Per dag passeren hier meer dan 12.000 auto’s. Iedereen die Schouwen-Duiveland binnenrijdt via de Zeelandbrug, ziet het Businesspark Zierikzee. Zichtbaar ondernemen dus, op een prominente plek. En tegen concurrerende prijzen!

Absolute toplocatie

De bereikbaarheid is optimaal. Het Businesspark Zierikzee ligt namelijk op een markante plek, langs de Midden-Zeeland route. Het Businesspark Zierikzee is daarmee een ideale uitvalsbasis voor bedrijven. De randstad, België en West-Brabant liggen als het ware ‘om de hoek’. Het is een absolute toplocatie die de concurrentie met andere bedrijventerreinen in de provincie met gemak aan kan gaan. De verkeersstromen verlopen via brede en duidelijke aan- en afvoerroutes. Plus … parkeermogelijkheden in overvloed.

Opbouw bedrijventerrein

Het Ontwikkelplan en Kwaliteitshandboek (pdf, 8 MB) vormt samen met het bestemmingsplan 'Businesspark Zierikzee’ de leidraad voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein.

Het Businesspark bestaat uit 3 delen, die speciaal voor een bepaalde categorie bedrijvigheid geschikt zijn:

  • Het gedeelte 'Noord-West' ligt ten noordwesten van de nieuwe ontsluitingsweg en is speciaal bedoeld voor bedrijven met een kantoorfunctie.
  • Het gedeelte 'Centrum' is uitverkocht.
  • Het gedeelte 'Zuidoost' is uitverkocht.

Grondprijzen

Op het Businesspark worden de volgende grondprijzen gehanteerd:

  • Noord-West (kantoren): € 142,50 per m2. De uitgifteprijs voor de bouwkavel wordt vermeerderd met € 1.785 exclusief btw per aan te leggen parkeervak.

De verkoopprijzen zijn exclusief omzetbelasting en kosten koper.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor een kavel op het Businesspark? Onze bedrijfscontactfunctionaris kan u begeleiden bij de procedure. Hij levert maatwerk afgestemd op de eisen en wensen rond uw vestiging.

Het proces van uitgifte bestaat uit 4 fasen:

  1. de intake
  2. optieverlening
  3. de koopovereenkomst en overdracht van de grond
  4. de aanvraag van vergunningen

Wilt u meer informatie over vestigingsmogelijkheden, uitgifteproces, verkoopvoorwaarden en de vergunningaanvraag? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode via telefoonnummer (0111) 452 444 of via e-mail.