Bedrijfsvestiging

We hebben op diverse bedrijventerreinen bouwgrond beschikbaar. Alleen bedrijven kunnen een bouwkavel kopen. De bouwkavels zijn uitsluitend bestemd voor bedrijfsmatig gebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris.

Het bedrijventerreinenprogramma kunt u hieronder raadplegen:

Hieronder meer informatie per bedrijventerrein.