Grondprijzen

Jaarlijks worden de grondprijzen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit wordt gedaan op basis van onder andere prijsadviezen van externe adviesbureaus en (lokale) makelaars.
Wij gebruiken bij de uitgifte van gronden per 1 januari 2024 vastgestelde uitgifteprijzen. Deze prijzen zijn vastgesteld in de grondprijsbrief (pdf, 177 KB).