Divers Schouwen-Duiveland

Op Schouwen-Duiveland is niet iedereen gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dat maakt Schouwen-Duiveland een fijne plek om te wonen, werken en verblijven.

Iedereen doet ertoe

Op Schouwen-Duiveland doet iedereen ertoe. Iedere inwoner moet de vrijheid voelen om zichzelf te zijn. Ongeacht afkomst, inkomen, seksuele geaardheid, gender, fysieke of mentale beperking, levensovertuiging of leeftijd. Iedereen moet zich geaccepteerd en sociaal veilig voelen en een kans krijgen om mee te doen.

Vergoten van respect

Het beleidsplan diversiteit ‘Divers Schouwen-Duiveland 2021 - 2024 (pdf, 225 KB)’ richt zich op het vergoten van het respect voor diversiteit. Dit doen we aan de hand van de volgende speerpunten:

  • Ontmoeting
  • Vergroten van bewustwording van diversiteit
  • Zichtbaarheid en voorbeeldfunctie

Ontmoeten en verbinden

De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert ontmoetingen rondom het thema diversiteit. Wilt u een bijeenkomst, activiteit of evenement organiseren? Of hebt u een idee hoe u diversiteit onder de aandacht kunt brengen in uw dorp of stad? Stuur dan een e-mail. Mogelijk kan de gemeente uw idee financieel ondersteunen. Er is in totaal € 7.500 per jaar beschikbaar (beleidsregel 9.14 diversiteit).

Neem dan contact op met:

Seksuele diversiteit

In het beleidsplan is er extra aandacht voor seksuele diversiteit. Gerichte inzet en activiteiten kunnen ervoor zorgen dat vooroordelen en discriminatie tegen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI) afneemt. Hierdoor voelen zij zich gesteund, veilig(er) en weerbaar(der): op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun sociale kring.