Buurtbemiddeling

Hebt u een probleem met uw buren?

Woont u op Schouwen-Duiveland en hebt u erge ruzie met uw buren? Dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling. Deze organisatie bemiddelt namens de politie, woningcorporatie Zeeuwland en de gemeente tussen buren die ruzie hebben. 

Wat is buurtbemiddeling?

Als mensen dicht bij elkaar wonen, bestaat er kans op ruzie. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast, rommel, erfafscheiding of vernielingen. Door niet goed met elkaar te praten, kan het uit de hand lopen. In dat geval kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Het zijn getrainde vrijwilligers die luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De bemiddelaars hebben uiteraard geheimhoudingsplicht. 

Het is de bedoeling dat u met hulp van deze bemiddelaars zelf uw ruzie oplost. Zo is de kans kleiner dat het nog een keer gebeurt.

Buurtbemiddeling aanvragen?

 • Hebt u buurtbemiddeling nodig? Bel dan naar telefoonnummer 06 45 77 25 16 of stuur een e-mail.
 • De coördinator bepaalt of uw conflict bemiddelbaar is en vormt dan een team van twee bemiddelaars voor uw situatie.
 • De bemiddelaars leggen op uw verzoek contact met de buren met wie u de ruzie wilt bespreken.
 • De bemiddelaars houden een gesprek met beide partijen apart. Dit kan thuis of bij buurtbemiddeling.
 • Vaak zijn deze gesprekken apart al voldoende om het probleem op te lossen. Zorgen de gesprekken niet voor een oplossing? Dan volgt een afspraak voor een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein.
 • Een bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken.

Belangrijk om te weten

 • Buurtbemiddeling is gratis.
 • De bemiddelaars zijn onafhankelijk en geven geen oordeel.
 • Iedere bemiddelaar is goed getraind en werkt vrijwillig.
 • Beide partijen maken afspraken die voor iedereen aanvaardbaar zijn.
 • Deelname aan bemiddeling is vrijwillige maar is niet vrijblijvend.
 • U bent bereid om goede afspraken te maken.
 • De gesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.
 • Buurtbemiddeling zorgt ervoor dat u en uw buren ruzies zelf oplossen, dat de communicatie beter wordt en dat de leefbaarheid van de buurt verbetert.