Subsidie voor isolatie

Gaat u uw huis isoleren? Dan kunt u misschien wel subsidie van ons krijgen.

Uw woning is een grote energievrager en u betaalt daar flinke energiekosten voor. In de toekomst zullen de energieprijzen gaan stijgen. Uit onderzoek blijkt dat om de energievraag kleiner te maken het isoleren van uw woning het grootste effect heeft. Om u daarbij te helpen, stellen wij geld beschikbaar voor woningeigenaren. Door uw woning te verduurzamen helpt u bovendien mee het eiland energieneutraal te krijgen. Dit betekent dat we net zoveel energie opwekken als gebruiken. Dat zorgt er onder andere voor dat we op Schouwen-Duiveland prettig kunnen wonen, werken en recreëren ook in de toekomst. 

Wanneer kan ik subsidie krijgen?

Wilt u uw dak, de gevel of de vloer van uw woning laten isoleren of hr++ glas laten zetten? U kunt in aanmerking komen voor subsidiegeld, als uw huis aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent eigenaar van een woning in onze gemeente.
  • De woning wordt door u bewoond.
  • De woning is gebouwd voor 1975.
  • De aannemer is nog niet begonnen met de werkzaamheden.

Naast isolatiemaatregelen kunnen ook de kosten voor onafhankelijk advies (o.a. monumentenpaspoort of advies van Platform Energiek Zeeland) en het opstellen van een definitief energielabel meegenomen worden in de subsidiale kosten.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

U kunt eenmalig 30 % van de gemaakte kosten van ons vergoed krijgen met een maximum van € 1.500 per woning. Eigenaren van monumentenpanden of inwoners die isoleren met biobased materiaal komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal €2500. De werkzaamheden moeten door een aannemer uitgevoerd worden. De subsidie kan alleen aangevraagd worden als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. Nadat wij uw aanvraag beoordeeld hebben, ontvangt u van ons een subsidietoekenning met daarop het bedrag wat u maximaal van ons kan krijgen na het afronden van de werkzaamheden.

Over het jaar 2023 is door de gemeente in totaal € 150.000 beschikbaar gesteld aan subsidies voor isolatiemaatregelen. Hiervoor geldt de regel op=op!

Inloggen met DigiD Isolatiesubsidie aanvragen

* Indien gewenst kunt u gelijktijdig met deze isolatiesubsidie ook subsidie voor zonnepanelen aanvragen.

Wat moet ik meesturen?

Naast het invullen van de vragen, moet u ook een offerte toevoegen van de werkzaamheden die u uit wilt laten voeren. Deze offerte mag niet ouder zijn dan 4 maanden. U hebt de mogelijkheid bij het invullen van de aanvraag de offerte van de kosten voor de isolatiewerkzaamheden te uploaden. In de offerte moet duidelijk herkenbaar de hoogte van de kosten van de isolatiemaatregel(en) aan uw woning aangegeven worden. Dit kan door een aparte offerte voor deze werkzaamheden (binnen een groter werk) of een duidelijk onderscheiden kostenpost voor de isolatiewerkzaamheden waar u subsidie voor vraagt binnen een grotere offerte.

Buurtbonus

Gaat u samen met 5 buren of meer (in hetzelfde 4-cijferige postcodegebied) aan de slag en kunt u dit laten zien door een gezamenlijke offerte of plan van aanpak waarin ook de gegevens van hen zijn opgenomen? Dan kunt u rekenen op een buurtbonus van 10 % op het subsidiebedrag dat u voor uw woning ontvangt. Ook bij de afrekening moeten wij terugzien dat u samen met uw buren aan de slag bent geweest. Op de gereedmelding kunt u dit aangeven.

Wanneer staat het geld op mijn rekening?

Voor het ontvangen van het subsidiegeld moet u de werkzaamheden binnen 6 maanden na het verlenen van de subsidie afronden. U stuurt ons binnen 2 maanden na het afronden van de werkzaamheden, maar uiterlijk binnen 8 maanden na de toekenning van de subsidie een digitale gereedmelding met de eindrekening van de aannemer. Deze gereedmelding en de factuur kunt u registreren op uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Schouwen-Duiveland (Mijn S-D)'. 2 weken na het ontvangen van uw stukken ontvangt u van ons het geld op uw rekening. 

Veelgestelde vragen over isolatiesubsidie

Bent u eigenaar van een woning in onze gemeente die permanent door u bewoond wordt en gebouwd is voor 1975? Wilt u uw dak, de gevel of de vloer van uw woning laten isoleren of hr++ glas laten zetten? En is de aannemer nog niet begonnen met de werkzaamheden? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidiegeld.

Het subsidiebedrag waar u voor in aanmerking kunt komen is 30 % van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 1.500 per woning.
Eigenaren van monumentenpanden of inwoners die isoleren met biobased materiaal komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal €2500.

Per adres kunt u eenmaal gebruikmaken van deze subsidie.

Bent u van plan om met 5 woningeigenaren of meer uit hetzelfde 4-cijferige postcodegebied aan de slag te gaan met het treffen van een van deze isolatiemaatregelen, dan kunt u per woning een bonus van 10 % ontvangen bovenop het subsidiebedrag voor de woning. 

De buurtbonus wordt toegekend als 5 woningeigenaren of meer uit hetzelfde 4-cijferige postcodegebied gezamenlijk aan de slag gaan. Op het aanvraagformulier kunt u aangegeven met welke woningeigenaren u uit uw omgeving aan de slag gaat. Uiteraard moeten de woningen gebouwd zijn voor 1975. Bij uw aanvraag levert u een gezamenlijke offerte aan of een plan van aanpak waaruit blijkt dat het hier gaat om een gezamenlijke aanpak.

Voor de regeling geldt ’wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. U kunt op deze pagina via de knop hierboven subsidie aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De dag van binnenkomst bepaalt de datum.

Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u een verzoek om uw aanvraag compleet te maken voor een bepaalde datum. Indien u voor die datum aangevuld hebt, blijft de datum van binnenkomst onveranderd. Lukt het niet tijdig aan te vullen, dan ontvangt u een bericht dat uw aanvraag buiten behandeling is gesteld. Indien u alsnog een subsidie wilt hebben, moet u opnieuw een aanvraag in te dienen. Deze datum is dan bepalend. 

Binnen 2 weken ontvangt u bericht van ons.

Als u een aanvraag indient, ontvangt u een subsidietoekenning met het bedrag dat we voor u reserveren als u tijdig de werkzaamheden uitvoert. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd meldt u dit bij ons en overlegt u de eindrekening van het werk. Aan de hand van de hoogte van deze rekening bepalen wij de hoogte van uw subsidie, tot een maximum van het bedrag dat we u hebben toegekend. Als u voldoet aan de eisen van de gereedmelding dan betalen we dit bedrag na ongeveer 2 weken aan u uit.

Voor het ontvangen van het subsidiegeld moet u de werkzaamheden binnen 6 maanden na het verlenen van de subsidietoekenning afronden. U stuurt ons binnen 2 maanden na afronden van de werkzaamheden maar uiterlijk binnen 8 maanden na het ontvangen van de subsidietoekenning een bericht van gereedmelding met de eindrekening van de aannemer. 2 weken na het ontvangen van uw gereedmelding ontvangt u het geld op uw rekening van ons. Als wij binnen 9 maanden na toekenning van de subsidie geen bericht van u hebben ontvangen dat u het werk heeft uitgevoerd en wat de definitieve kosten hiervan zijn, door middel van de eindrekening hiervan, dan komt uw recht op subsidie te vervallen.

De subsidietoekenning is 9 maanden geldig. Echter u moet binnen 6 maanden na toekenning de isolatiemaatregelen uitvoeren en binnen 2 maanden na uitvoering gereed melden.

Na 9 maanden vervalt uw toekenning op subsidie en hebt u geen recht meer op een isolatiesubsidie.

Het is de bedoeling dat de ‘schil' van de woning geïsoleerd wordt. Dat betekent dat het plaatsen van HR++ glas, gevelisolatie, dakisolatie maar ook vloerisolatie (aan de buitenzijde van de woning) voor subsidie in aanmerking kan komen.

Triple glas isoleert beter dan HR++ glas, dus mag toegepast worden. Besef wel dat het vervangen van dubbel glas naar HR++ glas of tripleglas enkel zinvol is als de woning verder al erg goed geïsoleerd is. Anders levert het nauwelijks wat op en is de investering, zelfs met subsidie niet of nauwelijks terug te verdienen. Op het moment dat u nu slechts enkel glas hebt, dan is het vervangen van het glas door HR++ glas of eventueel triple glas een zinvolle actie. Maar ook dan blijft het belangrijk dat ook de overige isolatie aangepakt moet zijn.

In sommige gevallen kan het dak van de woning niet geïsoleerd worden. Of is het dak zo slecht dat het isoleren van het dak gepaard moet gaan met het volledig vernieuwen van het dak. Dan wordt het isoleren tegen een redelijke prijs van het dak erg lastig. Als dat onderbouwd aangetoond wordt in de offerte van de maatregelen, kan eventueel het isoleren van het plafond naar de zolderverdieping een alternatief zijn en, kunt u in aanmerking komen voor de isolatiesubsidie.

Als de kruipruimte geïsoleerd gaat worden dan geldt dat als vloerisolatie. Er wordt dan iets op de bodem aangebracht als isolerende laag. Ook bijvoorbeeld de kruipruimte vullen met schelpen zien wij als een isolerende maatregel. U kunt dan in aanmerking komen voor subsidie.

Er worden geen kwaliteitseisen gesteld aan de isolatiemaatregelen, waardoor aan woningeigenaren ongedacht de huidige staat van de woning, subsidie verleend kan worden om betaalbare isolatiemaatregelen aan te brengen. De situatie ter plaatste bepaalt wat redelijk haalbaar is. Zeker bij monumenten, die er in onze gemeente veel zijn, wordt het anders lastig een hoge minimale Rc waarde (isolatiewaarde) te halen.
Het zou natuurlijk jammer zijn voor u dat door het aanbrengen van een slechte isolatie het gewenste besparingseffect op de kosten van de warmtevraag niet gehaald wordt en u 70 % van de isolatiekosten die u zelf moet betalen voor niets maakt.

Ja dit mag. Als er meer werkzaamheden tegelijk meegenomen worden, is dat in beginsel geen probleem. Wel moet duidelijk gemaakt worden wat de kosten voor de isolatiemaatregelen zijn. In de offerte moet duidelijk herkenbaar de hoogte van de kosten van de isolatiemaatregel(en) aan uw woning aangegeven worden. Dit kan door een aparte offerte voor deze werkzaamheden (binnen een groter werk) of een duidelijk onderscheiden kostenpost voor de isolatiewerkzaamheden waar u subsidie voor vraagt binnen een grotere offerte.

Het is niet nodig dat het bedrijf met de offerte waarmee u de subsidie aanvraagt, de uiteindelijke uitvoerder is. Het kan door een ander bedrijf uitgevoerd worden. Het is natuurlijk belangrijk dat de maatregel wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd bedrijf, waardoor uw isolatiemaatregel geen andere nadelige effecten op de constructie tot gevolg heeft en u uiteindelijk extra kosten voor onderhoud gaat krijgen.

Als de subsidiepot leeg is dan kunt u geen subsidie meer aanvragen. Zodra er weer budget beschikbaar komt, moet u opnieuw een aanvraag indienen. Het budget wordt door de gemeenteraad bepaalt. Er wordt geen wachtlijst opgesteld.

Zodra wij vaststellen dat de subsidiepot leeg is, maken wij het onmogelijk om een aanvraag digitaal in te dienen. De aanvragers die in de tussentijd al wel een aanvraag hebben ingeleverd nadat de subsidiepot leeg is, ontvangen een bericht dat zij helaas niet voor een subsidie in aanmerking komen.

Zodra de gemeenteraad weer geldmiddelen beschikbaar stelt, zal via (social) media worden aangegeven vanaf wanneer er weer aanvragen voor een subsidie ingediend kunnen worden. Houd dan wel rekening met de verplichting dat onderliggende offerten niet ouder mogen zijn dan 4 maanden.