Subsidie voor zonnepanelen

De energiekosten worden de laatste tijd alleen maar hoger. Deze kosten kunt u terugbrengen door minder energie te gebruiken. Of door zelf duurzame energie op te wekken. Zeker met de huidige energieprijzen wordt het steeds aantrekkelijker om (een gedeelte van) uw elektriciteitsvraag zelf op te wekken door zonnepanelen op uw dak te plaatsen.

Wij hebben sinds 2022 een subsidieregeling voor zonnepanelen. Het doel van deze regeling is het aanschaffen van zonnepanelen te stimuleren. Een gedeelte van de benodigde energie kan dan zelf duurzaam worden opgewekt.

De regeling is in 2023 aangepast, omdat wij het belangrijk vinden dat inwoners met een lager inkomen gebruik kunnen maken van de regeling. U kunt gebruik maken van deze subsidie als de WOZ waarde van uw woning niet hoger is dan 60 % van de Nationaal Hypotheek Garantie (NHG) kostengrens. In 2023 is de NHG kostengrens  € 405.000. Dit betekent dat particuliere eigenaren met een WOZ waarde lager dan € 243.000 subsidie kunnen aanvragen. Het gaat om de laatste bekende waarde te zien op wozwaardeloket.nl.

Overige voorwaarden zijn:

 • De aanvrager is eigenaar van de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • De aanvrager staat in de BRP als bewoner geregistreerd op het adres van de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • Subsidie wordt verleend voor de aanschaf van zonnepanelen.
 • De aanvraag voor subsidie moet zijn ingediend voordat de zonnepanelen zijn aangeschaft.
 • Per woning kan eenmaal aanspraak gemaakt worden op deze regeling.
 • De zonnepanelen  waarvoor subsidie wordt verleend, moeten binnen 6 maanden na toekenning aangeschaft en geplaatst zijn, blijkend uit de rekening van het werk.
 • De kosten van de aanschaf en plaatsing bedragen minimaal € 1.000.

De subsidie kunt u vanaf 1 maart 2023 aanvragen. Voor particuliere eigenaren die tussen 1 januari en 1 maart 2023 zonnepanelen hebben geplaatst, is er een overgangsregeling. Zij kunnen ook een aanvraag doen voor de subsidie voor zonnepanelen, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Inloggen met DigiD Subsidieaanvraag zonnepanelen

Veel gestelde vragen over zonnepanelen

 • Bent u eigenaar van de woning en woont u op Schouwen-Duiveland?
 • Zijn de kosten minimaal € 1.000?
 • Zijn de zonnepanelen nog niet geplaatst?
 • Hebt u nog geen gemeentelijke subsidie voor zonnepanelen ontvangen?

Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidiegeld.

Het subsidiebedrag is maximaal € 250.

Per adres kunt u eenmaal gebruikmaken van deze subsidie.

Voor de regeling geldt ’wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Vanaf 1 maart kunt u op deze pagina subsidie aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De dag van binnenkomst bepaalt de datum.

Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u een verzoek om uw aanvraag compleet te maken voor een bepaalde datum. Indien u voor die datum aangevuld hebt, blijft de datum van binnenkomst onveranderd. Lukt het niet tijdig aan te vullen, dan ontvangt u een bericht dat uw aanvraag buiten behandeling is gesteld. Indien u alsnog een subsidie wilt hebben, moet u opnieuw een aanvraag in te dienen. Deze datum is dan bepalend. 

Binnen 2 weken ontvangt u bericht van ons.

Als u een aanvraag indient, ontvangt u een subsidietoekenning a € 250. Nadat de zonnepanelen zijn geplaatst, meldt u dit bij ons en overlegt u de rekening van de zonnepanelen en bewijst u dat de zonnepanelen op uw dak zijn geplaatst. Als u voldoet aan de eisen van de gereedmelding dan betalen we dit bedrag na ongeveer 2 weken aan u uit.

U stuurt ons een rekening van de aannemer die de zonnepanelen geplaatst heeft, waarop aangegeven op welk dak ze zijn geplaatst en de kosten van de zonnepanelen. Als u de zonnepanelen heeft gekocht en zelf geplaatst, dan ontvangen we graag de rekening van de zonnepanelen. Ook maakt u een foto van het bewuste dak voor de plaatsing en eenzelfde foto van het dak na plaatsing.

Voor het ontvangen van het subsidiegeld moet u de werkzaamheden binnen 6 maanden na het verlenen van de subsidietoekenning afronden. U stuurt ons binnen 2 maanden na afronden van de werkzaamheden maar uiterlijk binnen 8 maanden na het ontvangen van de subsidietoekenning een bericht van gereedmelding met de rekening van de zonnepanelen en een bewijs van plaatsing. Deze gereedmelding en de factuur kunt u registreren op uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Schouwen-Duiveland (Mijn S-D). 2 weken na het ontvangen van uw gereedmelding ontvangt u het geld op uw rekening van ons. Als wij binnen 9 maanden na toekenning van de subsidie geen bericht van u hebben ontvangen dat u het werk heeft uitgevoerd door middel van de eindrekening hiervan, dan komt uw recht op subsidie te vervallen.

De subsidietoekenning is 9 maanden geldig. Echter u moet binnen 6 maanden na toekenning de isolatiemaatregelen uitvoeren en binnen 2 maanden na uitvoering gereed melden.

Na 9 maanden vervalt uw toekenning op subsidie en hebt u geen recht meer op een isolatiesubsidie.

Als de subsidiepot leeg is dan kunt u geen subsidie meer aanvragen. Zodra er weer budget beschikbaar komt, moet u opnieuw een aanvraag indienen. Het budget wordt door de gemeenteraad bepaalt. Er wordt geen wachtlijst opgesteld.

Zodra wij vaststellen dat de subsidiepot leeg is, maken wij het onmogelijk om een aanvraag digitaal in te dienen. De aanvragers die in de tussentijd al wel een aanvraag hebben ingeleverd nadat de subsidiepot leeg is, ontvangen een bericht dat zij helaas niet voor een subsidie in aanmerking komen.

Zodra de gemeenteraad weer geldmiddelen beschikbaar stelt, zal via (social) media worden aangegeven vanaf wanneer er weer aanvragen voor een subsidie ingediend kunnen worden. In principe is dat vanaf 1 januari van het volgende jaar, tot 2026.