Subsidie voor zonnepanelen

Wilt u uw huis verduurzamen door zonnepanelen op uw dak te plaatsen? Dan kunt u misschien wel subsidie van ons krijgen.

De energiekosten worden de laatste tijd alleen maar hoger. Deze kosten kunt u terugbrengen door minder energie te gebruiken, of door zelf duurzame energie op te wekken. Zeker met de huidige energieprijzen wordt het steeds aantrekkelijker om (een gedeelte van) uw elektriciteitsvraag zelf op te wekken door zonnepanelen op uw dak te plaatsen.

Om dit voor u nog interessanter te maken, heeft de gemeenteraad besloten om geld (subsidie) beschikbaar te stellen. Iedereen die besluit om op zijn of haar dak zonnepanelen te leggen, kan hiervoor éénmalig een bijdrage van € 250 bij de gemeente aanvragen.

Informatie:

Wegens de enorme belangstelling is het subsidiebedrag voor 2022 al volledig toegekend.  Het is niet meer mogelijk een subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen aan te vragen. Per 1 januari 2023 is er weer nieuw budget beschikbaar en is het weer mogelijk om een subsidieaanvraag voor zonnepanelen te doen. 

Wanneer kan ik subsidie krijgen?

Om subsidie aan te kunnen vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet eigenaar van de woning zijn waarop de zonnepanelen geplaatst worden.
  • U moet in de gemeente Schouwen-Duiveland wonen.
  • De kosten van de zonnepanelen en het plaatsen bedragen tenminste € 1.000.
  • Op het moment van het aanvragen van de subsidie, mogen de zonnepanelen nog niet geplaatst zijn.
  • Er nog geldmiddelen beschikbaar zijn. 
  • U hebt nog geen gemeentelijke subsidie voor zonnepanelen  gekregen.

U kunt € 250 subsidie ontvangen

U kunt éénmalig een bedrag van € 250 ontvangen bij het plaatsen van zonnepanelen op uw dak. De gemeenteraad stelt jaarlijks een bedrag van € 25.000 beschikbaar. Hiervoor geldt de regel op=op. Dat betekent dat er ieder jaar 100 aanvragen gehonoreerd kunnen worden. De 1e 100 aanvragers die voldoen aan de voorwaarden krijgen een subsidietoekenning. Hierna moeten wij nieuwe aanvragers afwijzen.

Op 1 januari 2023, 2024 en 2025  komt er opnieuw € 25.000 beschikbaar voor deze regeling. U kunt dan opnieuw een aanvraag doen, mits u niet eerder deze subsidie ontvangen hebt. Uiteraard moet uw aanvraag ook aan de voorwaarden voldoen.

* Indien gewenst kunt u gelijktijdig met deze subsidieaanvraag voor zonnepanelen ook isolatiesubsidie aanvragen.

Wanneer staat het geld op mijn rekening?

Voor het ontvangen van het subsidiegeld moet u de werkzaamheden binnen 6 maanden na het verlenen van de subsidie afronden. U stuurt ons binnen 2 maanden na het plaatsen van de zonnepanelen, maar uiterlijk binnen 8 maanden na de toekenning van de subsidie een digitale gereedmelding met de rekening van de zonnepanelen en een bewijs van plaatsing. Deze gereedmelding en de factuur kunt u registreren op uw persoonlijke internetpagina ' Mijn Schouwen-Duiveland (Mijn S-D) '. 2 weken na het ontvangen van uw stukken ontvangt u van ons het geld op uw rekening.

Veel gestelde vragen over zonnepanelen

Bent u eigenaar van de woning en woont u op Schouwen-Duiveland? Zijn de kosten minimaal € 1000, zijn de zonnepanelen nog niet geplaatst, en heeft u nog geen gemeentelijke subsidie voor zonnepanelen ontvangen? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidiegeld.

Het subsidiebedrag is maximaal € 250.

Per adres kunt u eenmaal gebruikmaken van deze subsidie.

Voor de regeling geldt ’wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. U kunt via deze website een subsidie aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De dag van binnenkomst bepaalt de datum.

Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u een verzoek om uw aanvraag compleet te maken voor een bepaalde datum. Indien u voor die datum aangevuld hebt, blijft de datum van binnenkomst onveranderd. Lukt het niet tijdig aan te vullen, dan ontvangt u een bericht dat uw aanvraag buiten behandeling is gesteld. Indien u alsnog een subsidie wilt hebben, moet u opnieuw een aanvraag in te dienen. Deze datum is dan bepalend. 

Binnen 2 weken ontvangt u bericht van ons.

Als u een aanvraag indient, ontvangt u een subsidietoekenning a € 250. Nadat de zonnepanelen zijn geplaatst, meldt u dit bij ons en overlegt u de rekening van de zonnepanelen en bewijst u dat de zonnepanelen op uw dak zijn geplaatst. Als u voldoet aan de eisen van de gereedmelding dan betalen we dit bedrag na ongeveer 2 weken aan u uit.

U stuurt ons een rekening van de aannemer die de zonnepanelen geplaatst heeft, waarop aangegeven op welk dak ze zijn geplaatst en de kosten van de zonnepanelen. Als u de zonnepanelen heeft gekocht en zelf geplaatst, dan ontvangen we graag de rekening van de zonnepanelen. Ook maakt u een foto van het bewuste dak voor de plaatsing en eenzelfde foto van het dak na plaatsing.

Voor het ontvangen van het subsidiegeld moet u de werkzaamheden binnen 6 maanden na het verlenen van de subsidietoekenning afronden. U stuurt ons binnen 2 maanden na afronden van de werkzaamheden maar uiterlijk binnen 8 maanden na het ontvangen van de subsidietoekenning een bericht van gereedmelding met de rekening van de zonnepanelen en een bewijs van plaatsing. 2 weken na het ontvangen van uw gereedmelding ontvangt u het geld op uw rekening van ons. Als wij binnen 9 maanden na toekenning van de subsidie geen bericht van u hebben ontvangen dat u het werk heeft uitgevoerd door middel van de eindrekening hiervan, dan komt uw recht op subsidie te vervallen.

De subsidietoekenning is 9 maanden geldig. Echter u moet binnen 6 maanden na toekenning de isolatiemaatregelen uitvoeren en binnen 2 maanden na uitvoering gereed melden.

Na 9 maanden vervalt uw toekenning op subsidie en hebt u geen recht meer op een isolatiesubsidie.

Als de subsidiepot leeg is dan kunt u geen subsidie meer aanvragen. Zodra er weer budget beschikbaar komt, moet u opnieuw een aanvraag indienen. Het budget wordt door de gemeenteraad bepaalt. Er wordt geen wachtlijst opgesteld.

Zodra wij vaststellen dat de subsidiepot leeg is, maken wij het onmogelijk om een aanvraag digitaal in te dienen. De aanvragers die in de tussentijd al wel een aanvraag hebben ingeleverd nadat de subsidiepot leeg is, ontvangen een bericht dat zij helaas niet voor een subsidie in aanmerking komen.

Zodra de gemeenteraad weer geldmiddelen beschikbaar stelt, zal via (social) media worden aangegeven vanaf wanneer er weer aanvragen voor een subsidie ingediend kunnen worden. In principe is dat vanaf 1 januari van het volgende jaar, tot 2026.