Bouwen en gereedmelding

Hebt u een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen? Dan moet u bouwen volgens de eisen in deze vergunning.

Zijn de bouwactiviteiten afgerond, dan meldt u dit aan ons. Blijkt na uw melding dat u volgens de eisen van de omgevingsvergunning hebt gebouwd, dan mag u het bouwwerk in gebruik nemen.

Inloggen met DigiD Gereedmelding Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Gereedmelding