Briefadres

Iedereen die in Nederland woont, moet op een adres ingeschreven staan. Dat kan een woon- of briefadres zijn.

Een briefadres is het adres van een daarvoor aangewezen instelling, familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat zij uw post ontvangen. De briefadresgever zorgt ervoor dat de post die voor u bestemd is ook bij u terechtkomt.

De gemeente Schouwen-Duiveland wil burgers zo veel mogelijk inschrijven daar waar ze wonen, zoals de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) dit ook vereist. U kunt in aanmerking komen voor een briefadres bij geen vast woon-of verblijfplaats en in andere bijzondere omstandigheden. 

Een briefadres is bedoeld voor:

Een briefadres is een tijdelijke oplossing en niet bedoeld voor permanente inschrijving. Per adres zijn er maximaal twee briefadressen toegestaan. Dit om misbruik en fraude te voorkomen. 

Een briefadres is mogelijk in heel Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te hebben in de gemeente waar u voor het laatst een woonadres had. U kunt bij ons een briefadres aanvragen als het adres waar u het briefadres op wilt vestigen binnen de gemeente Schouwen-Duiveland valt.

U kunt alleen worden ingeschreven op een briefadres, wanneer u:

  • Geen woon- of verblijfplaats heeft (dakloos);
  • Verblijft in een gevangenis (penitentiaire inrichting);
  • Verblijft (tijdelijk) in een (zorg)instelling, verpleeghuis/verzorgingstehuis of een blijf-van-mijn-lijfhuis;
  • Verblijft in een instelling voor kinderbescherming;
  • Een ambulant beroep heeft (binnenvaartschipper) en niet langer dan de komende twee jaar beroepshalve varend bent op een schip dat in Nederland zijn thuishaven heeft;
  • De post persoonlijk kunt ontvangen van de briefadresgever/toestemminggever;
  • Een duidelijke reden voor de aanvraag voor een briefadres heeft.

Dit moet u bij uw aanvraag toevoegen/uploaden:

  • Een schriftelijke toestemming met handtekening van de bewoner (briefadresgever). Download hier een voorbeeld brief (pdf, 195 KB);
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bewoner (briefadresgever);
  • Gevraagde aanvullende stukken waar tijdens de aanvraag om gevraagd word.
Aanvragen

Aanvraag op papier

Het is mogelijk om de aanvraag voor een briefadres op papier te doen. U download het aanvraagformulier (pdf, 257 KB).