Briefadres

Als u geen woonadres in Nederland hebt, kunt u zich inschrijven met een briefadres op het adres van iemand die u kent. Deze persoon verblijft in Nederland en staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Zo kunt u belangrijke post van de overheid en andere instanties toch ontvangen. U kunt dit aanvragen bij de gemeente.

De gemeente Schouwen-Duiveland wil burgers inschrijven daar waar ze wonen, zoals de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) dit ook vereist. U kunt in aanmerking komen voor een briefadres als u geen vast woonadres- of verblijfplaats hebt.

Een briefadres is bedoeld voor

Een briefadres is een tijdelijke oplossing en niet bedoeld voor permanente inschrijving. In de gemeente Schouwen-Duiveland zijn er maximaal twee briefadressen per regulier woonadres toegestaan. Dit is ter voorkoming van misbruik en fraude.

Een briefadres is mogelijk in heel Nederland. U bent niet verplicht om een briefadres te hebben in de gemeente waar u voor het laatst ingeschreven stond met een woonadres. U kunt bij ons een briefadres aanvragen als het adres binnen de gemeente Schouwen-Duiveland valt.

Voorwaarden voor een briefadres

Er zijn verschillende situaties waarin u een briefadres nodig kunt hebben, zoals:

 • U bent dak- of thuisloos
 • U verblijft in een (zorg)instelling
 • U verblijft in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen)
 • U een ambulant beroep heeft
 • U verblijft in de gevangenis
 • U moet een korte periode overbruggen tussen 2 woningen in
 • U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat.
  Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Dan bent u verplicht uw emigratie bij ons door te geven.
 • U duidelijk kunt omschrijven en aantonen waarom u in aanmerking zou moeten komen voor een tijdelijk briefadres.

Let op! Een logeeradres als verblijfplaats of een adres in een recreatiewoning op een vakantiepark zijn ook woonadressen. U bent dan verplicht om zich in te schrijven met een woonadres. 

Inloggen met DigiD Aanvragen

Meesturen bij uw aanvraag

 • Een schriftelijke toestemming met handtekening van de bewoner (briefadresgever). Download hier het formulier voor toestemming (pdf, 101 KB);
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bewoner (briefadresgever);
 • Gevraagde aanvullende stukken waar tijdens de aanvraag om gevraagd word.

Termijn

Bij een compleet ingediende aanvraag ontvangt u binnen vier weken na de aanvraag een schriftelijk besluit op uw verzoek.

Kosten

Aan een aanvraag Briefadres zijn geen kosten verbonden.