Verhuizing doorgeven

 • Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit op zijn laatst 5 dagen na uw verhuizing.
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.
 • Het doorgeven van een verhuizing is gratis.
Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Ik ga bij iemand wonen, hoe geef ik dat door?

Als u bij iemand gaat wonen, kiest u voor de optie 'ik ga verhuizen (evt. met gezinsleden) en inwonen op een nieuw adres'. Upload dan het volgende bij uw aangifte:

Wie mag een verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar. Alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen. Alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s). Alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
 • De curator voor een persoon die onder curatele staat.
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling wonen.

Wilt u zich voor het eerst laten inschrijven in Nederland of verhuist u terug naar Nederland? Dan moet u binnen 5 dagen na aankomst melding immigratie of hervestiging doen. Dit doet u met de knop hieronder. Als wij uw melding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Inschrijven is gratis en verplicht.

U kunt zich alleen inschrijven als de volgende voorwaarden voor u gelden:

 • U bent van plan het volgende half jaar minstens 4 maanden in Nederland te wonen.
 • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben of u mag rechtmatig in Nederland wonen.
 • Uw identiteit moet kunnen worden vastgesteld. Hiervoor hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.
 • U moet zelf langskomen, iemand anders kan de inschrijving niet voor u regelen.
 • Als u zich in Schouwen-Duiveland wilt inschrijven, moet u een adres hebben in Schouwen-Duiveland.
 • Als u zich samen met uw partner en/of kinderen wilt inschrijven, moeten zij ook bij de afspraak zijn. Voor elke persoon moet u een aparte melding maken.

Inschrijving voor tijdelijk verblijf (korter dan 4 maanden)

Wilt u voor een periode korter dan 4 maanden in Nederland wonen? Schrijf u dan in als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan alleen bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft geen loket voor niet-ingezetenen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u vinden waar het mogelijk is om u in te schrijven. Als u bent ingeschreven krijgt u uw burgerservicenummer (BSN).

Ik kom vanuit Aru­ba, Cu­ra­çao, Sint Maar­ten, Bo­nai­re, Sint Eusta­ti­us of Saba

Vraag eerst een bewijs van uitschrijving aan in het land waar u vandaan komt. Maak daarna pas een melding voor inschrijving in Schouwen-Duiveland. Zonder het bewijs van uitschrijving kan de gemeente u niet inschrijven.

Ik kom niet uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of IJsland

Dan moet u bij de inschrijving bewijzen dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Rechtmatig verblijf betekent; u hebt toestemming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te komen wonen. Dit laat u zien met:

 • een geldig paspoort en een Nederlandse verblijfsvergunning;
 • een geldige verblijfsaantekening (schriftelijke beslissing) van de IND; of
 • een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) in uw paspoort.

Nadat u melding hebt gedaan, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.  

Hoe lang duurt het voordat u ingeschreven staat in de Basis Registratie Personen (BRP)?

U ontvangt maximaal 4 weken na de datum waarop u hier bent komen wonen een brief van ons. Hierin vindt u uw persoonslijst en een uittreksel met uw BSN.

Inloggen met DigiD Melding immigratie of hervestiging Melding zonder DigiD

Verhuizen naar het buitenland wordt ook wel emigreren genoemd. U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

U kunt uw emigratie online doorgeven als de emigratie geldt voor alle bewoners van het adres. Doe dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek.

Woont u met meer personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. U moet hiervoor een afspraak maken bij Burgerzaken. Dat doet u met de knop hieronder. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar uw afspraak.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar.
 • Als u op hetzelfde adres woont; ouders en hun meerderjarig(e) kind(eren), echtgenoten of geregistreerde partners.

Sommige personen mogen emigratie doorgeven voor iemand anders:

 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk

Inloggen met DigiD Emigratie doorgeven