Verhuizing doorgeven

  • Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
  • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.
  • Het doorgeven van een verhuizing is gratis.
Verhuizing doorgeven

Hulp nodig bij het invullen van het formulier?

Het Platform Digi-Taal heeft een instructievideo gemaakt waarin u wordt begeleid bij het invullen van het formulier. 

Toevoegen bij uw aanvraag

Gaat u bij iemand inwonen? Voeg dan het volgende toe:

 

Wie mag een verhuizing doorgeven

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf.
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen).
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen. Alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s). Alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven.