Verhuizing doorgeven

 • Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.
 • Het doorgeven van een verhuizing is gratis.
Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Toevoegen bij uw aanvraag

Gaat u bij iemand inwonen? Voeg dan het volgende toe:

 

Wie mag een verhuizing doorgeven

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen).
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen. Alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s). Alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven.

Wilt u zich voor het eerst laten inschrijven in Nederland of verhuist u terug naar Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk bij de gemeente melden voor uw inschrijving. Inschrijving is gratis en verplicht.

U kunt zich alleen inschrijven als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent van plan het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland te wonen.
 • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben of u mag rechtmatig in Nederland verblijven.
 • Uw identiteit moet kunnen worden vastgesteld. Hiervoor hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.
 • U moet zelf langskomen, iemand anders kan de inschrijving niet voor u regelen.
 • Als u zich in Schouwen-Duiveland wilt inschrijven, moet u een adres hebben in Schouwen-Duiveland.
 • Als u zich samen met uw partner en/of kinderen wilt inschrijven, moeten zij ook aanwezig zijn bij de afspraak. Voor elke persoon moet u een aparte melding maken.

Inschrijving voor tijdelijk verblijf (korter dan 4 maanden)

Woont u niet in Nederland, maar wilt u hier voor een periode korter dan 4 maanden verblijven? Schrijf u dan in als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan alleen bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft geen loket voor niet-ingezetenen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u vinden waar het mogelijk is om u in te schrijven. U krijgt na inschrijving uw burgerservicenummer (BSN).

Ik kom vanuit Aru­ba, Cu­ra­çao, Sint Maar­ten, Bo­nai­re, Sint Eusta­ti­us of Saba

Vraag eerst een bewijs van uitschrijving aan in het land waar u vandaan komt. Maak daarna pas een melding voor inschrijving in Schouwen-Duiveland. Zonder het bewijs van uitschrijving kan de gemeente u niet inschrijven.

Ik kom niet uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of IJsland

Als u niet uit deze landen komt, dan moet u bij de inschrijving aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Rechtmatig verblijf wil zeggen dat u toestemming hebt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te komen wonen. Dit toont u aan met:

 • een geldig paspoort en een Nederlandse verblijfsvergunning;
 • een geldige verblijfsaantekening (schriftelijke beslissing) van de IND of
 • een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) in uw paspoort.

Nadat u melding hebt gedaan, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.  

Hoe lang duurt het voordat u ingeschreven staat in de Basis Registratie Personen (BRP)?

Uiterlijk 4 weken na de verhuisdatum ontvangt u een bevestiging van de inschrijving in de BRP met een persoonslijst en een uittreksel met BSN.

Inloggen met DigiD Melding immigratie of hervestiging Melding zonder DigiD

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen een jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

Uw emigratie kunt u online doorgeven als de emigratie geldt voor alle bewoners van het adres. Doe dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek.

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar uw afspraak.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar.
 • Voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont; ouders en hun meerderjarig(e) kind(eren), echtgenoten of geregistreerde partners.

Sommige personen mogen emigratie doorgeven voor iemand anders:

 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk.

Inloggen met DigiD Emigratie doorgeven