Externe subsidies

Andere organisaties voor subsidieaanvragen

Er zijn verschillende organisaties die subsidie verlenen voor projecten/activiteiten op het gebied van:

  • maatschappij, sport en zorg
  • cultuur en kunst

In het overzicht  leest u welke organisaties er onder meer zijn en waarvoor zij subsidie (kunnen) geven. In het overzicht verwijzen we door naar de betreffende organisaties voor meer informatie en aanvragen.

Wij kunnen niet bemiddelen bij subsidieaanvragen bij deze organisaties. 

Advies en hulp bij werven van fondsen en subsidies

Fondsen en Subsidies van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland zijn bedoeld om Zeeuwse professionals en vrijwilligers in de zorg, welzijn en cultuur een selectie te bieden van de meest relevante Zeeuwse en nationale fondsen en subsidies.

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland:

  • Heeft en geeft informatie over meer dan 500 fondsen en subsidies.
  • Informatiebijeenkomsten over fondsenwerving.
  • Verdiepingsworkshops over diverse thema’s.
  • Het fondsenplein Meet & Match.
  • Adviseren en doen van een aanvraag (op basis van no cure no pay).

Overzicht organisaties die subsidie verstrekken