Koninklijke onderscheiding aanvragen

Heeft iemand zich langere tijd op een bijzondere manier vrijwillig ingezet voor de samenleving? Dan kunt u deze persoon voordragen voor een koninklijke onderscheiding. 

U moet dan wel met aantal zaken rekening houden. 

 • Voor de voordracht geldt een vaste procedure.
 • Aan de voordracht zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zie verder op deze pagina.
 • U moet de voordracht indienen bij de gemeente waar de kandidaat woont.

Hoe draag ik iemand voor?

Neem dan eerst contact op met Nannie Dorst. Zij is onze kabinetsmedewerker. U kunt haar bereiken op telefoonnummer (0111) 452 168 of per e-mail.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De persoon die u voorstelt woont in de gemeente Schouwen-Duiveland.
 • De voorgestelde persoon zet zich in voor de maatschappij en krijgt hier niet voor betaald.
 • De voorgestelde persoon zet zich in als vrijwilliger.
 • De persoon zet zich minimaal 6 tot 8 uur per week in.
 • De voorgestelde persoon zet zich minimaal 15 jaar in. Of zet zich in voor een opvallend initiatief met veel maatschappelijke uitstraling.
 • De activiteiten vinden zonder onderbreking plaats. 
 • De activiteiten zijn actueel. Ze mogen op het moment van uitreiking niet langer dan 1 jaar geleden plaatsgevonden hebben.
 • De inzet van de persoon is structureel en is niet vrijblijvend.

Hoe vraag ik een koninklijke onderscheiding aan?

Een koninklijke onderscheiding vraag u aan op lintjes.nl.

Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen? Dan moet u dit vóór 1 juli doen. Dit is voor de lintjesregen in april van het jaar daarop. Verschillende organisaties bekijken uw voordracht.

De burgemeester stuurt uw aanvraag, met zijn advies, naar de commissaris van de Koning. Daarna volgt een advies van het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Van het betreffende Ministerie komt dan het Koninklijk Besluit.

Wilt u iemand buiten de lintjesregen om voordragen? Dan moet u rekening houden met een termijn van 6 maanden.

Nee, u moet ook anderen vragen uw aanvraag te ondersteunen met een ondersteuningsbrief. In deze brief staat informatie over de inzet van de voorgedragen persoon. En wat dit heeft betekent voor een organisatie of de samenleving. Deze brieven ontvangen we graag op briefpapier met een logo en een handtekening. U kunt het dan als bijlage bij uw voordracht doen. 

Krijgt de persoon die u hebt voorgedragen een koninklijke onderscheiding. Dan krijgt u als aanvrager daar bericht van. Voor de lintjesregen, die op de laatste werkdag voor Koningsdag plaatsvindt, ontvangt u in maart bericht. In overleg met u organiseren wij het moment waarop de persoon de onderscheiding krijgt. De burgemeester gaat waar mogelijk naar de persoon zelf toe.