Koninklijke onderscheiding aanvragen

Als iemand zich langere tijd op bijzondere wijze vrijwillig heeft ingezet voor de samenleving, kan deze persoon voor een koninklijke onderscheiding voorgedragen worden. 

 • De voordracht verloopt volgens een vaste procedure.
 • Aan de voordracht zijn een aantal voorwaarden verbonden, zie verder op deze pagina.
 • De voordracht moet worden ingediend bij de gemeente waar de kandidaat woont.

Overweegt u om iemand voor te dragen?

Neem dan eerst contact op met Nannie Dorst. Zij is kabinetsmedewerker. Zij adviseert of de verdiensten voor een onderscheiding in aanmerking komen. U kunt haar bereiken via telefoonnummer (0111) 452 168 of per e-mail.

Voorwaarden

 • De voorgestelde persoon woont in de gemeente Schouwen-Duiveland.
 • De voorgestelde persoon zet zich in voor de maatschappij, zonder marktconforme vergoeding.
 • De voorgestelde persoon zet zich in als vrijwilliger.
 • De activiteiten vergen minimaal 6 tot 8 uren per week.
 • De voorgestelde persoon doet dat langdurig (in principe gedurende minimaal 15 jaar) of op basis van een opvallend initiatief met veel maatschappelijke uitstraling.
 • De activiteiten vinden aaneengesloten plaats (dus zonder opvallende onderbrekingen).
 • De activiteiten zijn actueel; ze mogen niet te lang geleden afgerond zijn (op moment van uitreiking niet langer dan 1 jaar geleden).
 • Er is sprake van een structurele en allerminst vrijblijvende inzet.

Aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding vraag u aan op lintjes.nl.

Voordrachten voor de lintjesregen moet u vóór 1 juli indienen. Dit is voor de lintjesregen in april van het jaar daarop. Het voorstel wordt door verschillende partijen behandeld. Houdt u daarom rekening met een lange aanlooptijd. De burgemeester stuurt uw aanvraag, inclusief zijn advies, ter toetsing naar de commissaris van de Koning. Daarna volgt een advies van het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Via het betreffende Ministerie volgt dan het Koninklijk Besluit. Voor tussentijdse voordrachten geldt een indieningstermijn van 6 maanden.

U moet ook derden vragen uw aanvraag te ondersteunen via een ondersteuningsbrief. Daarin staat informatie over de betekenis van het vrijwilligerswerk voor de organisatie of de samenleving. Deze brieven, bij voorkeur op logopapier en ondertekend, als aparte bijlage bij het voorstel voegen.

Als de aanvraag is toegekend, ontvangt u als aanvrager bericht. Voor de lintjesregen, die op de laatste werkdag voor Koningsdag plaatsvindt, ontvangt u in de maand maart bericht. Het uitreikmoment wordt in overleg met de gemeente georganiseerd. De burgemeester gaat waar mogelijk naar de woonplaats van de kandidaat toe.