Koninklijke onderscheiding aanvragen

Als iemand zich langere tijd op bijzondere wijze vrijwillig heeft ingezet voor de samenleving, kan deze persoon voor een koninklijke onderscheiding voorgedragen worden. 

 • De voordracht verloopt volgens een vaste procedure.
 • Aan de voordracht zijn een aantal voorwaarden verbonden, zie verder op deze pagina.
 • De voordracht moet worden ingediend bij de gemeente waar de kandidaat woont.

Overweegt u om iemand voor te dragen?

Neem dan eerst contact op met Nannie Dorst. Zij is kabinetsmedewerker. Zij adviseert of de verdiensten voor een onderscheiding in aanmerking komen. U kunt haar bereiken via telefoonnummer (0111) 452 168 of per e-mail.

Onderscheiding aanvragen Onderscheiding aanvragen

Voorwaarden

 • De voorgestelde persoon woont in de gemeente Schouwen-Duiveland.
 • De voorgestelde persoon zet zich in voor de maatschappij, zonder marktconforme vergoeding.
 • De voorgestelde persoon zet zich in als vrijwilliger.
 • De activiteiten vergen minimaal 6 tot 8 uren per week.
 • De voorgestelde persoon doet dat langdurig (in principe gedurende minimaal 15 jaar) of op basis van een opvallend initiatief met veel maatschappelijke uitstraling.
 • De activiteiten vinden aaneengesloten plaats (dus zonder opvallende onderbrekingen).
 • De activiteiten zijn actueel; ze mogen niet te lang geleden afgerond zijn (op moment van uitreiking niet langer dan 1 jaar geleden).
 • Er is sprake van een structurele en allerminst vrijblijvende inzet.