Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Dit betekent dat alle energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar of minder worden terugverdiend, moeten worden uitgevoerd. Deze verplichting tot energiebesparing is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Meer informatie over deze plicht vindt u op https://www.rvo.nl

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw met een oppervlakte groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen? Dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. 
Meer informatie kunt u vinden op https://www.rvo.nl/.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw geldt, dat de vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). 
Meer informatie kunt u vinden op https://www.rvo.nl/.

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen.

Voor meer informatie zie www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/milieuprestatie-gebouwen-mpg