Schouwen-Duiveland Inclusief

Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Dat is het uitgangspunt voor een inclusieve samenleving. Dit betekent dat voorzieningen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Daarnaast gaat het ook om inclusie van mensen met een sociale, emotionele of financiƫle beperking.

Wat is de Lokale Inclusie Agenda?

Om de toegankelijkheid te verbeteren hebben we een Lokale Inclusie Agenda gemaakt. Hierin staan wensen benoemd van betrokkenen voor een inclusieve samenleving. Daarnaast staan er suggesties in voor actiepunten hoe we deze wensen zo veel als mogelijk kunnen uitvoeren. We kijken naar inclusie op verschillende gebieden:

  • Inclusief onderwijs
  • Inclusieve arbeidsmarkt
  • Inclusieve cultuur, vrije tijd en sport
  • Wonen in een inclusieve buurt
  • Inclusieve ondersteuning, zorg en welzijn.

Waarom werken we met een Lokale Inclusie Agenda?

We vinden het belangrijk er aandacht is voor mensen met een fysieke, mentale, sociale, emotionele en/of financiƫle beperking, zodat iedereen op Schouwen-Duiveland prettig kan wonen, werken en verblijven.

U kunt meer over lezen in deLokale Inclusie Agenda (pdf, 10 MB).

Wat doen we de komende tijd?

De Lokale Inclusie Agenda is van iedereen, maar de gemeente regisseert. Dit betekent dat er door verschillende partijen al uitvoering wordt gegeven aan de Lokale Inclusie Agenda. In de komende maanden zullen er steeds meer partijen worden benaderd om de samenwerking te versterken.

Wilt u zelf bijdragen aan een inclusieve samenleving?

We nodigen iedereen op Schouwen-Duiveland uit om samen te werken en mee te denken: inwoners, ondernemers, scholen, buurtinitiatieven, clubs, verenigingen, maatschappelijke organisaties, etcetera. Hebt u een idee? Laat ons dit dan weten via een e-mail. Dan wordt er contact met u opgenomen.