Bestemmingsplan

Bestaande bestemmingsplannen bekijkt u op ruimtelijkeplannen.nl. De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld een woonfunctie of een bedrijfsfunctie. 

Bestemmingsplan op verzoek

Het kan zijn dat uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. In sommige gevallen hebben wij de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken. Een daarvan is een bestemmingsplan op verzoek.

Wij adviseren u om altijd eerst een principeverzoek in te dienen, voordat u een bestemmingsplan op verzoek indient. Met een principeverzoek kunt u het gemeentebestuur polsen of een toekomstige bouwaanvraag of functieverandering planologisch kans van slagen heeft. Het college van burgemeester en wethouders spreekt zich uit of zij in principe medewerking wil verlenen aan een planologische procedure om uw verzoek mogelijk te maken.

Formeel bestemmingsplanverzoek Formeel bestemmingsplanverzoek

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Product Prijs
Tarief in behandeling nemen bestemmingsplan € 3.614
De legeskosten worden verhoogd met de kosten van eventuele adviezen die nodig zijn voor het vaststellen van een bestemmingsplan.  
Aanvraag planschade € 500
De gemeente stort dit bedrag terug als er een tegemoetkoming in planschade wordt uitgekeerd.  
Wijzigingsprocedure € 1.330
Als uw aanvraag om een wijziging van het bestemmingsplan wordt afgewezen, kunt u aanspraak maken op 50 % teruggave.