Omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Alle bestemmingsplannen zijn opgegaan in het Omgevingsplan Schouwen-Duiveland.  Het omgevingsplan bekijkt u op het omgevingsloket

In het omgevingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het kan belangrijk zijn dat u weet welke functie of bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld een functie om te wonen of een functie voor een bedrijf. 

De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast.

Kan het omgevingsplan worden aangepast?

Het kan zijn dat uw plan niet past binnen het omgevingsplan. In sommige gevallen kunnen wij het omgevingsplan aanpassen.  

Wilt u een aanvraag doen om het omgevingsplan aan te passen? Neem dan eerst contact op met de afdeling Ruimte en Milieu via telefoonnummer (0111) 452 252. Wij bespreken dan met u wat de mogelijkheden zijn.

Is er meer onderzoek nodig naar de mogelijkheden? Dan kunt u een principeverzoek doen. Met een principeverzoek vraagt u aan het gemeentebestuur of uw plannen kans van slagen hebben.

Inloggen met DigiD Verzoek wijziging omgevingsplan Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Verzoek wijziging omgevingsplan

De informatie op deze pagina is veranderd bij het ingaan van de omgevingswet op 1 januari 2024.

Nadeelcompensatie gaat over het door de gemeente vergoeden van schade die de gemeente heeft veroorzaakt. De gemeente heeft wel volgens de wet gehandeld of een besluit genomen. De gemeente staat dus wel in het recht om zo te handelen of te besluiten. Toch kan deze handeling of het genomen besluit voor u wel tot schade hebben geleid.   

Wilt u nadeelcompensatie aanvragen? Dan kan het zijn dat u moet bewijzen dat er sprake is van schade en wie die veroorzaakt heeft.

Verder gelden onder andere de volgende voorwaarden:    

  1. De schade is meer dan het normaal maatschappelijk risico of het normale ondernemersrisico. 
    U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is, dat u de schade zelf moet betalen. Of als de schade niet verzekerd is. In sommige gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen.
    Is er inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2 % van uw inkomen moet u zelf betalen.
    Is er waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2 % van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.
  2. U kon vooraf niet weten dat er schade zou ontstaan.
  3. U vraagt de nadeelcompensatie binnen 5 jaar na de schade aan. Is de schade een gevolg van een besluit? Dan geldt de 5 jaar vanaf de dag dat het besluit onherroepelijk is geworden.

In hoofdstuk 15 van de Omgevingswet staat in welke gevallen u in recht hebt op nadeelcompensatie. 

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft de Verordening nadeelcompensatie vastgesteld. Hierin staat hoe wij een verzoek tot nadeelcompensatie in behandeling nemen.  

Het doen van een verzoek om nadeelcompensatie is niet gratis. U betaalt daarvoor € 500. Krijgt u nadeelcompensatie? Dan krijgt u ook het bedrag van € 500 terug.

Inloggen met DigiD Nadeelcompensatie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Nadeelcompensatie aanvragen

Wat kost het?

Product Prijs
In behandeling nemen verzoek wijziging omgevingsplan. Dit bedrag kan worden verhoogd met de kosten die wij maken. Dit kan zijn voor eventuele adviezen die nodig zijn om een besluit te nemen op uw verzoek. Als uw aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan wordt afgewezen kunt u aanspraak maken op 50 % geld terug. € 4.018
Aanvraag Nadeelcompensatie. De gemeente betaalt dit bedrag terug als u nadeelcompensatie krijgt. € 500

Als uw aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan wordt afgewezen kunt u aanspraak maken op 50 % geld terug.