Paspoort

 • Een paspoort vraagt u persoonlijk bij ons aan. Maak hiervoor online een afspraak.
 • Kinderen moeten bij het aanvragen en ophalen van hun paspoort aanwezig zijn.
 • Standaard is het paspoort na 5 werkdagen klaar. 
Inloggen met DigiD Afspraak maken Afspraak maken zonder DigiD

Wat moet u meenemen?

 • Alle reisdocumenten die u hebt. Zowel een paspoort of identiteitskaart die geldig of verlopen zijn. Hebt u meerdere nationaliteiten? Neem dan alle Nederlandse en buitenlandse documenten mee.
 • Een kleurenpasfoto. Deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
  Let op de pasfoto-eisen.

Is het paspoort of de identiteitskaart die u nu hebt, verlopen? Dan krijgt u deze niet terug als u een nieuw reisdocument aanvraagt.

Uw nieuwe identiteitsbewijs ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

Verschil paspoort en identiteitskaart

Met een identiteitskaart kunt u alleen binnen een deel van Europa reizen. Met een paspoort kunt u ook naar andere landen in de wereld reizen. Voor sommige landen hebt u ook een visum nodig. 

Een identiteitskaart is goedkoper dan een paspoort.

In Nederland geldt dat iedereen ouder dan 14 jaar moet kunnen bewijzen wie die is. Dit heet identificeren. In de zorg en ziekenhuizen moeten kinderen onder de 14 jaar een identiteitsbewijs bij zich hebben.

Let op! Vanaf 1 januari 2021 heeft de nieuwe identiteitskaart een extra functie. Met deze functie kunt u inloggen bij:

 • de overheid,
 • het onderwijs,
 • de zorg of,
 • uw pensioenfonds.

Nadat u uw identiteitskaart hebt opgehaald, krijgt u binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. In deze brief staat hoe u de inlogfunctie aanzet. Kijk voor meer informatie op digid.nl.

Kosten

Reisdocument Prijs
Paspoort, 18 jaar of ouder € 75,80
Paspoort, jonger dan 18 jaar € 57,30
2e paspoort € 75,80
Vreemdelingenpaspoort, aanvraag € 33,29
Vreemdelingenpaspoort, afgifte € 24,01
Vluchtelingenpaspoort € 57,30
Zakelijk paspoort, 18 jaar of ouder € 75,80
Zakelijk paspoort, jonger dan 18 jaar € 57,30
Spoedaanvraag € 51,60 (extra)

Paspoort of identiteitskaart voor kinderen

Ook kinderen moeten een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Wilt u een paspoort voor personen jonger dan 18 jaar aanvragen? Dan hebt u een 'Verklaring van toestemming (pdf, 86 KB)' nodig. Dit geldt ook voor het aanvragen van een identiteitskaart voor iemand jonger dan 12 jaar. Vul het formulier in, print het en neem het mee naar uw afspraak.

Toestemming voor kinderen

 • Als ouder(s) komt u, samen of alleen, met uw kind mee naar het gemeentehuis.
 • Vul vooraf het formulier 'Verklaring van toestemming (pdf, 86 KB)' in. Beide ouders of voogden moeten deze verklaring ondertekenen. De ouder(s) of voogden moeten bij de verklaring van toestemming een geldig identiteitsbewijs laten zien.
 • Kan 1 van de ouders of kunnen beide ouders er niet bij zijn? Dan moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s) worden meegenomen. Daarop moet een originele (natte) handtekening staan van de ouders en de datum waarop de kopie is gemaakt.
 • Wil 1 van de ouders/gezaghouders geen toestemming geven? Dan kunt u vervangende toestemming aanvragen via de rechtbank.
 • Toestemming geven moet alleen als beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Als 1 van de ouders niet het gezag heeft, dan hoeft hij of zij geen toestemming te geven.

Hoelang is mijn paspoort of identiteitskaart geldig?

 • Bent u ouder dan 18 jaar? Dan is uw paspoort of identiteitsbewijs 10 jaar geldig. 
 • Voor personen onder de 18 jaar is een identiteitsbewijs 5 jaar geldig.

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is het gestolen? Dan hoeft u dit niet te laten weten aan de politie. U moet wel online de vermissing melden. Dit kan via onderstaande knop.
Zijn er nog meer spullen van u gestolen? Dan raden wij u wel aan om dit aan de politie te laten weten. 

Inloggen met DigiD Online melden vermissing paspoort

Lukt het niet om de vermissing online te melden, maak dan een afspraak bij de gemeente.
Voor een nieuw paspoort moet u ook een afspraak maken.

Inloggen met DigiD Afspraak maken Afspraak maken zonder DigiD

Reist u veel? Dan is het goed om te weten dat u een 2e Nederlands paspoort kunt aanvragen. Maak hiervoor online een afspraak.

U kunt een 2e paspoort nodig hebben als u:

 • naar landen reist die een meningsverschil hebben. Toegang tot het ene land kan dan problemen geven, als van het andere land een stempel in hetzelfde paspoort staat. In deze lijst ziet u voor welke landen dit geldt;
 • vaak naar landen reist waar u een visum voor nodig hebt. Is uw paspoort al bij een ambassade voor de aanvraag van een visum? Dan kunt u met het 2e paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land. Een visum is geen los document. Het is een stempel of sticker in het paspoort. U geeft uw paspoort af aan de ambassade. Die kan dan het visum toevoegen.

In beide gevallen gaat het om een land waar u niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan reizen. Van een Nederlandse identiteitskaart kunt u géén 2e aanvragen.

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een 2e paspoort aan te kunnen vragen:

 • Uw 1e paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn.
 • U vraagt een 2e Nederlands paspoort aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Nederlanders in het buitenland vragen het 2e paspoort aan bij een ambassade of consulaat. Of bij een daarvoor aangewezen gemeente (grensgemeente).

Bijzonderheden

 • Een 2e paspoort is 2 jaar geldig.
 • Een 2e paspoort is geen noodpaspoort.
 • Naast het 1e paspoort en 2e paspoort mag u ook een Nederlandse identiteitskaart hebben.
 • U kunt ook een 2e zakenpaspoort aanvragen.
 • U kunt geen 3e paspoort aanvragen.
Inloggen met DigiD Afspraak maken Afspraak maken zonder DigiD

Woont u als vreemdeling in Nederland? En kunt u geen reisdocument van een ander land krijgen? Dan kunt u vreemdelingenpaspoort aanvragen. Maak hiervoor online een afspraak. 

Wat moet u meenemen?

 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Een kleurenpasfoto. Deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn. Let op de pasfoto-eisen.
 • Bewijsstukken dat u geen reisdocument van een ander land kan krijgen. Of wanneer u kunt aantonen of uitleggen dat dit niet van u gevraagd kan worden.
 • Uw oude vreemdelingenpaspoort (als u die hebt).
 • Het interview (eerste gehoor of nader gehoor) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • Contant geld of een pinpas om het paspoort te betalen.

Vraagt u een vreemdelingenpaspoort voor iemand jonger dan 18 jaar aan? Dan hebt u een 'Verklaring van toestemming (pdf, 86 KB)' nodig. Vul dit formulier in, print het en neem het mee naar uw afspraak.

Is de aanvrager van het paspoort ouder dan 12 jaar? Dan nemen wij bij de aanvraag van het paspoort zijn of haar vingerafdrukken af. 

Inloggen met DigiD Afspraak maken Afspraak maken zonder DigiD

Bent u een vluchteling en woont u in de gemeente Schouwen-Duiveland? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Maak hiervoor online een afspraak. Wel gelden deze voorwaarden:

 • U woont in Nederland en staat ingeschreven bij de gemeente Schouwen-Duiveland.
 • U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd (document type III of IV).
 • Er bestaat zekerheid over uw identiteit.

Hebt u geen vluchtelingenstatus? Dan kunt u misschien een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Wat moet u meenemen?

 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Een kleurenpasfoto. Deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn. Let op de pasfoto-eisen.
 • Uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt).
 • Contant geld of een pinpas om het vluchtelingenpaspoort te betalen.

Vraagt u een vluchtelingenpaspoort voor iemand jonger dan 18 jaar aan? Dan hebt u een 'Verklaring van toestemming (pdf, 86 KB)' nodig. Vul het formulier in, print het en neem het mee naar uw afspraak.

Is de aanvrager van het paspoort ouder dan 12 jaar? Dan nemen wij zijn of haar vingerafdrukken af. 

Inloggen met DigiD Afspraak maken Afspraak maken zonder DigiD

Reist u veel? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort heeft 66 bladzijden. Een nationaal (normaal) paspoort heeft 34 bladzijden. De extra bladzijden bieden ruimte voor visa en voor inreisstempels en uitreisstempels.

Voor het aanvragen van een zakenpaspoort moet u een afspraak maken.

Wat moet u meenemen?

 • Alle reisdocumenten die u hebt, zowel paspoort als identiteitskaart. Ook als deze verlopen zijn en nog niet ongeldig zijn gemaakt.
 • Een kleurenpasfoto. Deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn. Let op de pasfoto-eisen.

Uw nieuwe zakenpaspoort ligt na 5 werkdagen voor uw klaar. 

Inloggen met DigiD Afspraak maken Afspraak maken zonder DigiD