Meldpunt discriminatie

Voelt u zich ongelijk behandeld? Denkt u dat er sprake is van discriminatie? Meld dit bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADBZ). 

U kunt bij het ADBZ terecht voor al uw vragen, klachten en (anonieme) meldingen van discriminatie/ongelijke behandeling of pesten op het werk. 

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van:

 • Ras/afkomst
 • Nationaliteit
 • Sekse
 • Godsdienst/religie
 • Seksuele voorkeur
 • Leeftijd
 • Politieke overtuiging
 • Handicap
 • Chronische ziekte
 • Burgerlijke staat
 • Arbeidsduur
 • Arbeidscontract
 • Genderidentiteit

U kunt bij het ADBZ een melding doen als:

 • u zich gediscrimineerd voelt;
 • u getuige bent geweest van discriminatie.

Hebt u vragen over discriminatie of ongelijke behandeling? Dan kunt u bellen of e-mailen naar het ADBZ: