Commissie bezwaarschriften

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dit noemen we een bezwaarschrift. In uw bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met het besluit. De commissie bezwaarschriften behandelt uw bezwaarschrift. Deze commissie is onafhankelijk van de gemeente.

De gemeente stuurt uw bezwaarschrift naar de commissie bezwaarschriften samen met alle documenten over het besluit.

Meestal organiseert de commissie een bijeenkomst waarin u uw verhaal mag vertellen. Dit heet een hoorzitting. Uzelf, de gemeente en soms ook anderen die ermee te maken hebben, krijgen hiervoor een uitnodiging. De commissie luistert naar iedereen en schrijft daarna een advies aan de gemeente. De gemeente neemt het besluit op het bezwaarschrift.

Verslag commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften maakt elk jaar een verslag van het afgelopen jaar. Dit verslag geeft informatie over de behandelde bezwaarschriften.

Hieronder staat een aantal verslagen. Verslagen van de jaren daarvoor, kunnen wij u toesturen. Bel daarvoor naar (0111) 452 000.