Commissie bezwaarschriften

We hebben voor de behandeling van bezwaarschriften een onafhankelijke commissie bezwaarschriften. In een hoorzitting wordt degene die bezwaar maakt en worden wij gehoord. Daarna brengt de commissie schriftelijk advies uit.  

Jaarverslag commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften biedt  jaarlijks een jaarverslag aan. Dit verslag is bedoeld om een inzicht te geven in de behandelde bezwaarschriften. Ook geeft het inzicht in de adviezen die door de commissie zijn gegeven.

Jaarverslagen van vorige jaren kunnen worden opgevraagd.