Raads- en commissievergaderingen

Hoe vergadert de raad?

De raad bespreekt een voorstel in de commissies en de raadsvergadering. Eerst probeert de raad zich een goed beeld van het voorstel te vormen. Dit kan op verschillende manieren, zoals het lezen van stukken, contact zoeken met personen of vragen te stellen.

Commissies

Daarna gaan de raadscommissies met elkaar in discussie om tot een standpunt te komen. De commissie bepaalt of een voorstel als hamer- of bespreekstuk naar de gemeenteraad gaat.

Schouwen-Duiveland kent sinds januari 2020 2 commissies:

Raadsvergadering

De agenda voor de raadsvergadering heeft hamer- en bespreekstukken. Bij een hamerstuk wordt het voorstel zonder discussie in stemming gebracht aangenomen. Bij een bespreekstuk start de raad eerst met de discussie voordat hij over het voorstel stemt.

Vergaderavonden

De commissies vergaderen standaard in de 2e week van de maand vanaf 19.30 uur. De commissie Ruimte en Economie op maandag en de commissie Samenleving en Bestuur op donderdag.

De raadsvergadering is 1 keer per maand. Standaard op de 4e (laatste) donderdag van de maand vanaf 20.00 uur. We houden de andere donderdagavonden vrij voor andere informatie- of raadsbijeenkomsten van de gemeenteraad.

Vergaderschema

Tijden en actuele informatie vindt u op: 
https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl

Raadsbijeenkomsten

De raadsinformatiebijeenkomsten starten normaal om 19.30 uur. Deze zijn meestal openbaar. Iedereen is dan ook van harte welkom om de openbare vergaderingen en andere raadsbijeenkomsten bij te wonen. Informatiebijeenkomsten of Raadsbijeenkomsten kunnen we ook op een andere plekken houden. Bekijk daarom vooraf altijd goed de vergaderkalender.

Vergaderkalender

De vergaderagenda’s met de documenten die daar bij horen en de informatiebijeenkomsten zetten we in de vergaderkalender. Dat geldt ook voor de ingekomen stukken voor de gemeenteraad.

Wilt u graag meer weten over de volgende vergaderingen? Meldt u dan hier aan en laat u per e-mail informeren wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is. Deze informatie kan bestaan uit documenten en audiofragmenten. U kunt dan ook kiezen van welke vergaderstukken (raad, commissie of allen) u bericht wil ontvangen.

Live volgen

U kunt de vergaderingen live volgen via schouwenduiveland.raadsinformatie.nl (in beeld en geluid). Via deze website kunt u de vergaderingen ook terugkijken. Klik dan in de kalender op de vergadering die u wilt terugkijken.