Raads- en commissievergaderingen

Hoe vergadert de raad?

Voordat de raad een voorstel in de commissies en de raadsvergadering behandelt probeert hij zich eerst een goed beeld te vormen over de betreffende zaak. Dit kan op verschillende manieren, zoals het lezen van stukken, benaderen van personen of vragen te stellen.

Commissies

Vervolgens gaan de raadscommissies met elkaar in debat om als commissieraadsleden en fracties tot een (voorlopig) standpunt te komen. De commissie bepaalt of een voorstel als hamer- of bespreekstuk aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Schouwen-Duiveland kent sinds januari 2020 2 commissies:

Raadsvergadering

De agenda voor de raadsvergadering (de besluitvormende fase) bevat hamer- en bespreekstukken. Bij een hamerstuk wordt het voorstel zonder discussie in stemming gebracht aangenomen. Dit in tegenstelling tot een bespreekstuk waar de raad eerst het debat aangaat voordat hij over het voorstel stemt.

Vergaderavonden

De commissies vergaderen in de regel in de 2e week van de maand vanaf 19.30 uur. De commissie Ruimte en Economie op maandag en de commissie Samenleving en Bestuur op donderdag.

De raadsvergadering is 1 keer per maand, in de regel op de 4e (laatste) donderdag van de maand vanaf 20.00 uur. De overige donderdagavonden worden zijn gereserveerd voor andere informatie- of raadsbijeenkomsten van de gemeenteraad. 

Tijden en actuele informatie vindt u op: 
https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl

Wilt u het vergaderkalender printen?
Download de printversie (pdf, 133 KB).

September

maandag 12 - Commissie Ruimte en Economie
donderdag 15 - Commissie Samenleving en Bestuur
donderdag 29 - Raadsvergadering

Oktober

maandag 03 - Commissie Ruimte en Economie
donderdag 06 - Commissie Samenleving en Bestuur
donderdag 20 - Raadsvergadering

November

maandag 07 - Begrotingsraad
donderdag 10 - Begrotingsraad
donderdag 24 - Raadsvergadering

December

dinsdag 06 - Commissie Ruimte en Economie
donderdag 08 - Commissie Samenleving en Bestuur
donderdag 22 - Raadsvergadering

Raadsbijeenkomsten

De raadsinformatiebijeenkomsten starten gebruikelijk om 19.30 uur. Deze zijn in de regel openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom om de openbare vergaderingen en andere raadsbijeenkomsten bij te wonen. Informatiebijeenkomsten of Raadsbijeenkomsten kunnen ook op locatie worden gehouden. Bekijk daarom vooraf altijd goed de vergaderkalender. 

Vergaderkalender

De vergaderagenda’s met de bijbehorende documenten en de informatiebijeenkomsten worden gepubliceerd in de vergaderkalender. Dat geldt ook voor de ingekomen stukken voor de gemeenteraad.

Wilt u graag op de hoogte blijven van aankomende vergaderingen? Meldt u dan hier aan en laat u per e-mail informeren wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is. Deze informatie kan bestaan uit relevante documenten en audiofragmenten. Het is daarbij mogelijk een selectie te maken over welke vergaderstukken (raad, commissie of allen) u bericht wil ontvangen. 

Live volgen

U kunt de vergaderingen live volgen via schouwenduiveland.raadsinformatie.nl (zowel beeld als audio). Via deze website kunt u de vergaderingen ook terugkijken. Klik dan op de betreffende vergadering in de kalender.