Samenstelling Raadscommissie

De Raadscommissies overleggen en adviseren over voorstellen aan de gemeenteraad.
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft 2 raadscommissies: