Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden. De gemeenteraad wordt eens in de 4 jaar gekozen door de kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland.

De raadsleden worden bij hun werk ondersteund door de raadsgriffie.

Overzichtsfoto van de Burgerzaal, met de plaatsen waar de raadsleden kunnen zitten.
Overzichtsfoto van de Burgerzaal in het gemeentehuis te Zierikzee

De raadszetels zijn sinds de laatste verkiezingen in 2018 als volgt verdeeld over de fracties: