Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden. Iedere 4 jaar kiezen de inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland een nieuwe gemeenteraad.

De raadsgriffie helpt de raadsleden bij hun werk.

De raadszetels zijn sinds de laatste verkiezingen in 2022 als volgt verdeeld over de fracties:

De heer R.M. (Ron) Brink

pasfoto Ron Brink

fractievoorzitter

Burgh-Haamstede

E-mail Ron

Nevenfuncties

Portefeuille: 

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Juridische zaken waaronder deregulering
 • Bestuurlijke samenwerking binnen en buiten Zeeland
 • Kabinetszaken en representatie (waaronder koninklijke onderscheidingen)
 • Integriteit (-sbeleid)
 • Internationale betrekkingen/Europese Gemeenschap
 • Stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing en wijkvernieuwing
 • Communicatie en voorlichting
 • Interne zaken
 • Optimalisering van de dienstverlening (inclusief digitale dienstverlening)
 • Personeel en Organisatie
 • Proces sturingsfilosofie Omgevingswet
 • Project invoeren Omgevingswet
 • Kernvertegenwoordiger Zierikzee
 • Kernvertegenwoordiger Burgh-Haamstede

Lid Presidium

De heer R.R. (Roy) Klop

Roy Klop

(Vicefractievoorzitter)

Bruinisse 

E-mail Roy

Nevenfuncties

Portefeuille: 

 • Bijzondere wetten waaronder evenementen en horecavergunningen 
 • Havens 
 • Economische zaken
 • Maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, gemeentelijk zwembad, sporthallen
 • Sport 
 • Financiën en Belastingen
 • Visserij en havens
 • Kernvertegenwoordiger Bruinisse
 • Kernvertegenwoordiger Sirjansland
 • Commissievoorzitter R&E
 • Auditcommissie
 • Lid agendacommissie
 • Voorzitter raadsklankbordgroep wonen

De heer P.M. (Peter) Vijverberg

Portefeuille: 

 • Openbare orde en veiligheid waaronder gemeentepolitie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Openbare werken
 • Landbouw, tuinbouw en aquacultuur
 • Water
 • Milieu (inclusief reiniging en afvalwater)
 • Stads- en dorpsraden
 • Project bestuurskracht stadsraden, wijkraden en dorpsraden
 • Project renovatie kademuren Oude Haven Zierikzee
 • Strand, openbare werken deel
 • Kernvertegenwoordiger Oosterland
 • Kernvertegenwoordiger Ouwerkerk
 • Kernvertegenwoordiger Dreischor
 • Vertegenwoordiger raadsklankbordgroep VRZ
 • Vertegenwoordiger klankbordgroep RUD

Mevrouw H. (Jet) van Gent

Portefeuille: 

 • Energie (inclusief energietransitie, RES en warmtetransitie)
 • Klimaat (inclusief klimaatadaptatie)
 • Natuur en dierenwelzijn inclusief biodiversiteit
 • Kernvertegenwoordiger Brouwershaven
 • Kernvertegenwoordiger Ellemeet
 • Kernvertegenwoordiger Scharendijke
 • Kernvertegenwoordiger Serooskerke
 • Kernvertegenwoordiger Kerkwerve

Mevrouw L.M.C. (Laurence) Haack

Laurence Haack

Fractiesecretaris

Burgh-Haamstede

E-mail Laurence

Nevenfuncties

Portefeuille: 

 • Kunst en Cultuur
 • Materieel erfgoed (monumenten) en Immaterieel erfgoed
 • Recreatie, toerisme en watersport
 • Volkshuisvesting
 • Onderwijshuisvesting
 • Sociaal Domein (participatiewet, WMO, Jeugdzorg)
 • Armoedebeleid
 • Onderwijs (exclusief onderwijshuisvesting)
 • Arbeidsmarkt
 • Welzijn en volksgezondheid
 • Netwerksamenleving
 • Project herijken subsidiebeleid
 • Strand toeristisch deel (strandvoorzieningen en strandveiligheid)
 • Kernvertegenwoordiger Burgh-Haamstede
 • Kernvertegenwoordiger Renesse
 • Kernvertegenwoordiger Noordwelle
 • Kernvertegenwoordiger Noordgouwe
 • Kernvertegenwoordiger Zonnemaire
 • Lid raadsklankbordgroep wonen
 • fractiesecretaris
 • Lid werkgroep herinrichting Burgerzaal
 • Lid raadswerkgroep communicatie
 • Lid regionale raadsklankbordgroep Governance Inkoop Jeugd, BW, MO, VO

Mevrouw M.M. (Marije) Romijn

Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Natuur en dierenwelzijn inclusief biodiversiteit
 • Kernvertegenwoordiger Zierikzee
 • Kernvertegenwoordiger Nieuwerkerk

 

Secretariaat Leefbaar Schouwen-Duiveland

Dijk van Bommenede 28
4316 AS Zonnemaire

E-mail Leefbaar Schouwen-Duiveland
Website leefbaarsd.nl

De heer R.A. (Rutger) Punt

foto Rutger Punt

fractievoorzitter

Zierikzee 

E-mail Rutger

Nevenfuncties

Portefeuille Rutger Punt

Portefeuille:

 • Fractievoorzitter en lid presidium
 • Lid agendacommissie
 • Lid auditcommissie
 • 1e woordvoerder op de volgende beleidsterreinen:
 • Verkeer
 • Openbare werken
 • Recreatie
 • Economische Zaken
 • Arbeidsmarkt
 • Stads- en dorpsraden
 • Netwerksamenleving
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie, interne zaken en dienstverlening
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bijzondere wetten
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Juridische zaken

Mevrouw J.P.C. (José) Schikker-Hoekman

Portefeuille José Schikker-Hoekman

Portefeuille:

 • Begeleiding kinderburgemeester
 • 1e woordvoerder op de volgende beleidsterreinen:
 • Sociaal domein (Participatiewet, WMO en Jeugdzorg)
 • Welzijn en volksgezondheid
 • Maatschappelijke voorzieningen
 • Sport en zwembaden
 • Visserij, water en havens

De heer A.S. (André) Flikweert

Portefeuille André Flikweert

Portefeuille:

 • Fractiesecretaris (en vicevoorzitter)
 • Lid werkgeverscommissie
 • Raadsklankbordgroep wonen
 • Lid bestuur Fonds van kazernering
 • 1e woordvoerder op de volgende beleidsterreinen:
 • Ruimtelijke Ordening
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Volkshuisvesting
 • Kunst en Cultuur
 • Erfgoed
 • Onderwijshuisvesting
 • Bestuurlijke samenwerking

Secretariaat CDA

Jan van Renesseweg 15
4325 GM  Renesse

E-mail CDA
Website CDA schouwenduiveland

De heer L. (Leendert) de Bruine

foto Leendert de Bruine

fractievoorzitter

Oosterland

E-mail Leendert

Telefoon 06 25 57 69 36

Nevenfuncties

De heer W.C. (Wim) Houtekamer

De heer G.R.J. (George) van Heukelom

George van Heukelom

Nieuwerkerk

E-mail George

Telefoon: 0623930232

nevenfuncties

Secretariaat SGP

Deltastraat 3
4311 GL  Bruinisse

Telefoon (0111) 483 948 of (0111) 408 943 of 06 12 32 37 20
E-mail SGP
Website sgp-schouwen-duiveland.nl

Mevrouw M. (Margo) Lemsom-van Gelderen

foto Margo Lemsom

fractievoorzitter

Kerkwerve 

E-mail Margo

Nevenfuncties

Mevrouw A.K.A. (Arianne) Klompe-Hanse

De heer R.F.E. (Ramon) de Ceunink van Capelle

Secretariaat VVD

Korenbloemstraat 22
4322 BV Scharendijke

Telefoon 06-628229946
E-mail VVD
Website vvdschouwenduiveland.nl

De heer R.T.H. (Ruud) van de Laar

foto Ruud van der Laar

fractievoorzitter

Zierikzee 

E-mail Ruud

Nevenfuncties

Mevrouw B. (Berbel) Korenhof

Mevrouw L. (Leontien) Kroesbeek

Secretariaat GroenLinks

Wilgenmeet 12
4325 GG Renesse

Telefoon 06 49 81 20 01
E-mail GroenLinks

Mevrouw C.J. (Corina) van der Vliet-Hart

foto Corina van der Vliet

fractievoorzitter

Zierikzee 

E-mail Corina

Nevenfuncties

De heer H.H. (Henny) Keereweer

Henny Keereweer

Burgh-Haamstede

E-mail Henny

Nevenfuncties

Secretariaat PvdA

Eendrachtstraat 5
4301 VJ  Zierikzee
 
E-mail PvdA
Website schouwen-duiveland.pvda.nl

De heer J. (John) Schoon

foto John Schoon

fractievoorzitter

Burgh-Haamstede

E-mail John

Nevenfuncties

Secretariaat SP

Stapelsweg 1
4316 PT  Zonnemaire

Telefoon 06 31 94 34 77
E-mail SP

Mevrouw H.A. (Erika) Kater - van de Beek

Erika Kater-vande Beek

fractievoorzitter

Email Erika

Nevenfuncties

De heer J. (Jeffrey) van Doorenmalen

Jeffery van Doorenmalen

fractievoorzitter

Renesse

E-mail Jeffrey

Nevenfuncties

Secretariaat D66

Capelweg 21
4325 BS  Renesse

E-mail D66
Website d66 -schouwenduiveland.nl