Nevenfuncties raads- en commissieleden

Gemeentebestuurders zijn wettelijk verplicht opgaaf te doen van hun nevenfuncties en -werkzaamheden. Een en ander moet vervolgens openbaar worden gemaakt. 
Een overzicht zal ook permanent ter inzage liggen voor het publiek. Hieronder treft u per bestuurder een overzicht aan.

(Hoofd)beroep, hoofdfunctie en nevenfuncties van leden van de gemeenteraad en (burger)leden van raadscommissies.