Nevenfuncties raads- en commissieleden

Gemeentebestuurders zijn wettelijk verplicht opgaaf te doen van hun nevenfuncties en -werkzaamheden. Een en ander moet vervolgens openbaar worden gemaakt. 
Een overzicht zal ook permanent ter inzage liggen voor het publiek. Hieronder treft u per bestuurder een overzicht aan.

R.M. Brink

nevenfuncties:

 • eigenaar bij O.T.S. Brink (bouw- en klussenbedrijf) (vanaf januari 1985)
 • eigenaar bij Energie Advies Zeeland (vanaf 2000)
 • vrijwillige brandweer (VRZ)
 • pleegouder

nevenfuncties voortvloeiend uit raadslidmaatschap:

 • voorzitter digitaal raadsspreekuur
 • lid Klankbordgroep Wonen

L. de Bruine

nevenfuncties:

 • commercieel medewerker bouwmarkt
 • lid bouwcommissie Oud Gereformeerde Gemeente

R.F.E. de Ceuninck van Capelle (VVD)

nevenfuncties

 • accountmanager bij Renewi Nederland BV te Renesse
 • zelfstandig ondernemer voor BoxWorks Concepts (internetdiensten, zeer kleinschalig)

A.S. Flikweert

nevenfuncties

 • senior rechter bestuursrecht rechtbank Rotterdam
 • vice-voorzitter Raad van Toezicht Christelijke scholengemeenschap Prins Maurits te Middelharnis
 • voorzitter college voor de behandeling van bezwaren en geschillen Protestantse kerk in Nederland
 • ouderling + 1e scriba Hervormde gemeente Zierikzee
 • lidmaatschap tijdelijke werkgroep funerair erfgoed gemeente Schouwen-Duiveland
 • lid Commissie van Beroep CDA (landelijk)

H. van Gent

nevenfuncties:

 • thuiszorghulp Allévo
 • ZZP thuiszorg
 • voorzitter Voor de lach van een Kind

L.M.C. Haack

nevenfuncties:

 • Sr. Beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Nissewaard (via detacheringsbureau Maandag)

W.C. Houtekamer

nevenfuncties:

 • eigenaar en adviseur Houtekamer & Noordzij BV
 • lid van de evangelisatiecommissie HHK Sirjansland

S. Hubregtse – Fontein

geen nevenfuncties 

H.A. Kater - van de Beek

nevenfuncties:

 • Zelfstandig ondernemer schoonmaakproducten

H.H. Keereweer

nevenfunctie:

 • bestuurslid hulpverlening bij het district Zeeland van het Nederlandse Rode Kruis
 • voorzitter klachtencommissie St. Bijzondere Curator Nederland

A.K.A. Klompe-Hanse

nevenfuncties:

 • beleidsmedewerker Kibeo
 • buurtbemiddeling (mediator)

R.R. Klop

nevenfuncties:

 • specialist Zakelijke Dienstverlening bij De Volksbank
 • zelfstandig ondernemer Bru Consultancy
 • penningmeester van Tennisvereniging Duiveland uit Nieuwerkerk
 • penningmeester Stichting Club van Honderd V.V. Bruse Boys
 • leider van Bruse Boys senioren
 • vrijwilliger bij ’t Opper, Bruinisse

nevenfuncties voortvloeiend uit raadslidmaatschap:

 • voorzitter raadscommissie Ruimte en Economie
 • lid Auditcommissie

B. Korenhof

nevenfuncties

 • eigenaresse webshop
 • bestuur Oranjevereniging

L. Kroesbeek

nevenfuncties

 • marketeer 10uur communicatie
 • kantinedienst vv Duiveland / BDC

R.T.H. van der Laar

nevenfuncties:

 • adviseur/trainer/manager Arbode Consultancy
 • voorzitter zwemvereniging Onderdak
 • secretaris nuts-tuingrondvereniging 

M. Lemsom-van Gelderen

nevenfuncties:

 • acquisiteur/Adviseur radiocommercials
 • BABS Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
 • commissaris van Orde Rotary Schouwen-Duiveland
 • lid Jeugdcommissie Rotary Schouwen-Duiveland
 • medeorganisator/Presentator “Het Talent van Schouwen-Duiveland”
 • assessor Rotary Youth Leadership Awards 
 • public relations Europa Kinderhulp Provincie Zeeland
 • mediator buurtbemiddeling Schouwen-Duiveland
 • presentatie/dagvoorzitter/veilingmeester diverse evenementen
 • presentator /commercieel medewerker Radio SD
 • fractievoorzitter VVD Schouwen-Duiveland
 • voorzitter van het digitaal raadsspreekuur

nevenfuncties voortvloeiend uit raadslidmaatschap:

 • lid presidium
 • lid audit-commissie
 • lid rekenkamer-commissie
 • lid onderzoekscommissie

R. Lievense

nevenfuncties:

 • functionaris voor de gegevensbescherming gemeente Noord-Beveland
 • strategisch adviseur gemeente Noord-Beveland
 • hoofd ambtenaar van de Burgerlijke Stand gemeente Noord-Beveland
 • buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand gemeente Schouwen-Duiveland
 • mede-eigenaar Montmaertre V.O.F., waarbinnen een pension wordt geëxploiteerd

nevenfuncties, voortvloeiend uit het raadslidmaatschap:

 • bestuurslid Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • voorzitter van de commissie raadsleden en griffiers Vereniging van Nederlandse Gemeenten

F.G.R. van der Paauw

nevenfuncties:

 • ondernemer
 • penningmeester van stichting “de Puupe”

R.A. Punt

nevenfuncties:

 • manager werkgeversdiensten, UWV  
 • lid Commissie van beheer fonds kazernering

J.P.C. Schikker-Hoekman (CDA)

nevenfuncties:

 • beheerster dorpshuis Bruinisse
 • bestuurslid ondernemersvereniging Bruinisse
 • bestuurslid Bru's oranje comité
 • 2e voorzitter digitaal raadsledenspreekuur
 • 2e begeleider kinderburgemeester

J. Schoon

nevenfuncties

 • gastheer horeca

C.J. van der Vliet-Hart

nevenfuncties

 • eigenaar Leestekening, heldere beeldtaal

P.M. Vijverberg

nevenfuncties:

 • agrarisch ondernemer
 • voorzitter Muziekvereniging Nieuw Leven Ouwerkerk
 • bestuurslid Tuinbouw studieclub

M.C. Busker (D66)

nevenfuncties:

 • docent Engels en Economie op het Scalda College

R. Corzilius (SP)

nevenfuncties:

 • interne begeleider en locatieleider primair onderwijs

J. van Doorenmalen (D66)

nevenfunctie:

 • manager klant en omgeving Zeeuwland
 • bestuurslid Rode Kruis, district Zeeland
 • bestuurslid Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland
 • secretaris Stichting NME Schouwen-Duiveland
 • bestuurslid Stichting De Weverij
 • lid klachtencommissie Woonzorg Nederland

E.M.J. Fluijt-Lambert

nevenfuncties:

 • onderzoeker en hogeschooldocent Masteropleiding Educational Needs, Lectoraat Waarderen van Diversiteit bij Fontys OSO
 • eigenaar van De OnderwijsMensen

G.R.J. Heukelom (SGP)

geen nevenfuncties

A.J. de Hulster (GL)

nevenfuncties:

 • Projectleider/adviseur St. Landschapsbeheer Zeeland

E.M. Landman (CDA)

nevenfuncties:

 • docent VO wiskunde en rekenen
 • eigenaar boomgaardcamping Tentebosch te Burgh-Haamstede
 • voorzitter diaconie PG Schouwen aan zee
 • deelnemer en penningmeester diaconie jongerenproject Bootcamp Bosnie

R.J. Lanser (LSD)

nevenfuncties:

 • eigenaar Bar de Stulp
 • brandweervrijwilliger VRZ

N.J.P Pourquie (SP)

nevenfuncties:

 • creditmanager bij Cannock Chase
 • penningmeester SP afd. Schouwen-Duiveland
 • afdelingslid SP Schouwen-Duiveland

M.A. van der Sar-Wiskerke (VVD)

nevenfuncties:

 • voorzitter dorpsraad Dreischor
 • voorzitter Leesgezelschap tot Nut ende Beschaving

V.F. van de Vijver (D66)

nevenfuncties:

 • medewerker caissière Albert Heijn

Arnold de Vlieger

nevenfuncties:

 • Cost engineer / Estimator bij Croonwolter&Dros
 • oproepkracht bediening bij Boerderij De Molenberg
 • penningmeester bestuur Leefbaar Schouwen-Duiveland

Arian Bakker

nevenfuncties:

 • geen

Kees Bin

nevenfuncties:

 • Engineer industriële automatisering B Waterschap Scheldestromen
 • bestuurslid stichting Het Boekwinkeltje, exploitatie boekwinkel Jona: 4 uur per maand
 • hobby fotograaf sportwedstrijden etc.: 40 uur per maand
 • kerk diverse werkzaamheden: 16 uur per maand
 • fractiesecretaris ChristenUnie Schouwen-Duiveland