Vooroverleg zorginitiatief

De gemeenteraad heeft op 25 februari 2021 de Beleidsvisie zorglandschap 2021-2025 (pdf, 2 MB) vastgelegd. Daaraan toetsen wij alle nieuwe zorginitiatieven die een beslag leggen op de fysieke ruimte. Het gaat om initiatieven:

  • voor het aanbieden of uitbreiden van zorgaanbod op Schouwen-Duiveland;
  • die beslag leggen op de fysieke ruimte, zoals een inloopvoorziening, dagbestedingslocatie, logeerhuis of gezinshuis;
  • die gefinancierd worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (WIz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet (JW) of een landelijke of lokale subsidieregeling.

Om een goede afweging te kunnen maken of uw zorginitiatief past binnen onze beleidsvisie, vragen we u om zoveel mogelijk informatie aan te leveren. Ook als u uw aanbod wilt uitbreiden, inkrimpen, verplaatsen of wilt overnemen van een andere zorgaanbieder moet u informatie bij de gemeente aanleveren.

Lever deze informatie ruim op tijd (voor het realiseren van het initiatief) bij ons aan. De benodigde informatie staat omschreven in de brochure ‘Bijdragen aan het zorglandschap van Schouwen-Duiveland (pdf, 2 MB)

Klik op de knop ‘Aanleveren informatie’ om de gevraagde gegevens aan te leveren of om meer informatie aan ons te vragen. We beoordelen uw zorginitiatief onder andere met behulp van de 'Beslisboom zorglandschap (pdf, 107 KB)'. 

Inloggen met DigiD Aanleveren informatie Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanleveren informatie