Verantwoording subsidie

Heeft uw organisatie van ons subsidie ontvangen? Dan kan het zijn dat u verantwoording moet geven hoe de subsidie besteed is. Zo kunnen we vaststellen of uw organisatie ook daadwerkelijke recht had op deze subsidie.

Er zijn verschillende soorten subsidies, die allemaal een eigen manier van verantwoording hebben. Hieronder ziet u welke subsidies er zijn en welke documenten nodig zijn voor de subsidieverantwoording.

De ASV 2023 maakt onderscheid tussen subsidies die voor 1 of meerdere kalenderjaren  worden versterkt en andere soorten subsidies. Kalenderjaar subsidies worden jaarlijks gegeven voor doorlopende activiteiten zonder begin- of einddatum.

 • Subsidie, lager dan € 10.000: deze hoeft niet verantwoord te worden. Deze wordt gelijk bij toekenning al vastgesteld.

Met ingang van de nieuwe ASV 2023 wordt de verantwoording over de bestedingen van subsidies voor het kalenderjaar 2022 tot € 10.000 door middel van steekproeven gedaan. Het systeem selecteert hierbij willekeurig (conform de nadere regel Steekproefsgewijze controle tot € 10.000) een aantal organisaties die in de steekproef vallen. Deze organisaties moeten inzicht geven in de rechtmatige bestedingen van de subsidies.

 • Subsidie, tussen € 10.001 en € 100.000: deze moet elk jaar verantwoord worden. U ontvangt van ons bericht wanneer u de subsidie moet verantwoorden.
 • Subsidie, hoger dan € 100.001: deze moet elk jaar verantwoord worden. U ontvangt van ons bericht wanneer u de subsidie moet verantwoorden.

Welke documenten zijn nodig voor de subsidieverantwoording?

 • Een verslag van de activiteit(en) die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd en waarvoor subsidie is ontvangen.
 • De jaarrekening van het voorgaande jaar. Is deze nog niet beschikbaar? Voeg dan in ieder geval het voorlopige document toe.

Bij een subsidie hoger dan € 100.001

 • Naast de bovenstaande documenten wordt bij een subsidie van meer dan € 100.000 uitgegaan van een traditionele afrekening op basis van gerealiseerde kosten en baten. Een controleverklaring is verplicht. Een onafhankelijk accountant moet deze verklaring opstellen. Hiervoor gebruikt hij het verantwoordings- en accountantscontroleprotocol dat is vastgesteld door het college.  Op dit moment is dit protocol nog niet beschikbaar. Voor subsidieverantwoording 2022 gaan wij daarom coulant om met verplichting om gebruik te maken van het verantwoordings- en accountantsprotocol.

De ASV 2023 maakt onderscheid tussen subsidies die voor 1 of meerdere kalenderjaren  worden versterkt en andere soorten subsidies. Andere soorten subsidies zijn bijvoorbeeld subsidies voor projecten of activiteiten die incidenteel zijn met een duidelijke begin- en einddatum.

 • Andere soorten subsidie, lager dan € 10.000: deze hoeft niet verantwoord te worden. Deze wordt gelijk bij toekenning al vastgesteld. Met ingang van de nieuwe ASV 2023 wordt de verantwoording over de bestedingen van subsidies voor het kalenderjaar 2022 tot € 10.000 door middel van steekproeven gedaan. Het systeem selecteert hierbij willekeurig (conform de nadere regel Steekproefsgewijze controle tot € 10.000) een aantal organisaties die in de steekproef vallen. Deze organisaties moeten inzicht geven in de rechtmatige bestedingen van de subsidies.
 • Andere soorten subsidie, hoger dan € 10.001: deze wordt na afloop van de activiteit(en) en/of project(en) vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. U ontvangt van ons bericht als u de subsidie moet verantwoorden. De verantwoording moet binnen 12 weken na afloop van de activiteit(en) en/of project(en) worden ingediend.

Welke documenten zijn nodig voor de subsidieverantwoording?

 • Een verslag van alle uitgevoerde (activiteit)en en/of project(en) waarvoor u subsidie hebt ontvangen.
 • Een overzicht van de totale kosten en opbrengsten van de activiteit(en) en/of project(en) waarvoor u subsidie hebt ontvangen.

 

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Verantwoording indienen

Na het inloggen met eHerkenning komt u in een webformulier. U kunt het invullen van het webformulier altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Pas als u alle (verplichte) velden hebt ingevuld en de gevraagde documenten hebt toegevoegd, kunt u de verantwoording definitief maken en verzenden.

Lukt het niet om in te loggen met eHerkenning?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Probeer de pagina in de internetbrowser Google Chrome te openen. Lukt het in Google Chrome ook niet om in te loggen met eHerkenning? Neem dan contact met ons op via ‘Vraag aan de gemeente’.

Om u goed te kunnen helpen, hebben we de volgende informatie nodig:

 • Naam van de aanbieder van uw eHerkenning (bijvoorbeeld KPN, Reconi).
 • Een schermafdruk van uw eHerkenning inlogscherm en/of de foutmelding.
 • Datum en tijdstip dat de inlogpoging mislukte.
 • Welke internet browser u gebruikt hebt om in te loggen op onze website.

We nemen dan contact met u op om u verder te helpen. Het kan zijn dat we u moeten doorverwijzen naar de aanbieder van uw eHerkenning (vanwege privacy technische redenen).

Vragen?

Hebt u specifieke vragen over uw subsidie of situatie? Neem dan contact op met ons subsidieloket via e-mail. Of bel uw vaste contactpersoon voor subsidies.