Verantwoording subsidie

Heeft uw organisatie van ons subsidie ontvangen? Dan kan het zijn dat u verantwoording moet geven hoe de subsidie besteed is. Zo kunnen we vaststellen of uw organisatie ook daadwerkelijke recht had op deze subsidie.

Er zijn verschillende soorten subsidies, die allemaal een eigen manier van verantwoording hebben. Hieronder ziet u welke subsidies er zijn en welke documenten nodig zijn voor de subsidieverantwoording.

Projectsubsidies worden verleend voor eenmalige activiteit(en) en/of project(en) met een duidelijke begin- en einddatum.

 • Projectsubsidie, lager dan € 2.500: deze hoeft niet verantwoord te worden. Deze wordt gelijk bij toekenning al vastgesteld.
 • Projectsubsidie, hoger dan € 2.501: deze wordt na afloop van de activiteit(en) en/of project(en) vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. U ontvangt van ons bericht als u de subsidie moet verantwoorden. De verantwoording moet binnen 8 weken na afloop van de activiteit(en) en/of project(en) worden ingediend.

Welke documenten zijn nodig voor de subsidieverantwoording?

 • Een verslag van alle uitgevoerde (activiteit)en en/of project(en) waarvoor u subsidie hebt ontvangen.
 • Een overzicht van de totale kosten en opbrengsten van de activiteit(en) en/of project(en) waarvoor u projectsubsidie hebt ontvangen.

Budgetsubsidies worden jaarlijks gegeven voor doorlopende activiteiten zonder begin- of einddatum.

 • Budgetsubsidie, lager dan € 2.500: deze hoeft niet verantwoord te worden. Deze wordt gelijk bij toekenning al vastgesteld.
 • Budgetsubsidie, tussen € 2.501 en € 25.000: via een willekeurige steekproef worden enkele organisaties geselecteerd. Als uw organisatie is geselecteerd moet u inzicht geven in de rechtmatige besteding van de budgetsubsidie. U ontvangt van ons bericht als u de subsidie moet verantwoorden.
 • Budgetsubsidie, tussen € 25.001 en € 250.000: deze moet elk jaar verantwoord worden. U ontvangt van ons bericht wanneer u de subsidie moet verantwoorden.
 • Budgetsubsidie, hoger dan € 250.001: deze moet elk jaar verantwoord worden. U ontvangt van ons bericht wanneer u de subsidie moet verantwoorden.

Welke documenten zijn nodig voor de subsidieverantwoording?

 • Een verslag van de activiteit(en) die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd en waarvoor subsidie is ontvangen.
 • De jaarrekening van het voorgaande jaar. Is deze nog niet beschikbaar? Voeg dan in ieder geval het voorlopige document toe.

Bij een budgetsubsidie tussen de € 100.001 en € 250.000

 • Naast de bovenstaande documenten moet de jaarrekening ook een verklaring van de accountant over de getrouwheid van de jaarrekening bevatten.

Bij een budgetsubsidie hoger dan € 250.001

 • Naast de bovenstaande documenten moet de jaarrekening ook een verklaring van de accountant over zowel de getrouwheid van de jaarrekening als over de rechtmatige besteding van de subsidie bevatten.
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Verantwoording indienen

Na het inloggen met eHerkenning komt u in een webformulier. U kunt het invullen van het webformulier altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Pas als u alle (verplichte) velden hebt ingevuld en de gevraagde documenten hebt toegevoegd, kunt u de verantwoording definitief maken en verzenden.

Vragen?

Hebt u specifieke vragen over uw subsidie of situatie? Neem dan contact op met ons subsidieloket via e-mail. Of bel uw vaste contactpersoon voor subsidies.