Tijd om de koers te wijzigen

Met Tij van de Toekomst scherp in het vizier, maken we alle keuzes. Maar nieuwe ontwikkelingen, kansen en uitdagingen volgen elkaar snel op, waardoor we een koerswijziging maken. Zo werken we toe naar een kansrijker, evenwichtiger en toekomstbestendig Schouwen-Duiveland voor iedereen. Op welk vlak dan ook. Hoe we de juiste koers bepalen, leggen we hieronder uit.

Plan van Aanpak

In het plan van aanpak geven we een beschrijving van de aanpak. Het geeft antwoord op de vraag: hoe komen we tot de aangescherpte strategische visie? Het college van burgemeester en wethouders stelde op 19 december 2023 het plan vast. Op 11 januari 2024 is dit gepresenteerd tijdens een openbare raadsbijeenkomst. Het plan van aanpak vindt u onderaan de pagina bij de downloads.

Stap 1 is inmiddels afgerond.

De oogst

Om te komen tot een complete actualisering is het belangrijk om eerst overzicht en inzicht te krijgen. Daarom organiseerden we werksessies met interne vakspecialisten vanuit de verschillende beleidsdisciplines. Daarnaast vonden twee participatiebijeenkomsten plaats. De eerste bijeenkomst was met een afvaardiging vanuit de Stads-, Dorps- en Wijkraden (SDW-raden). De tweede bijeenkomst was met de lokale klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties op het eiland.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten legden we vast in een fasedocument. Dit fasedocument is op 19 maart 2024 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en wordt op 11 april voorgelegd aan de commissie Samenleving & Bestuur. Het fasedocument vindt u hieronder bij de downloads.

Stap 2 wordt in april 2024 afgerond.

De som der delen

Mede op basis van de oogst actualiseren we de onderdelen van de strategische visie. Hiertoe komen we eerst tot een kader met uitgangspunten. Het kader vormt de zogenaamde kapstok voor de verdere uitwerking van de actualisatie. Dit deelresultaat noemen we ‘De som der delen’. 

In mei 2024 staan er bijeenkomsten met de SDW-raden en de lokale  lankbordgroep op de planning. In juni organiseren we een presentatie in een openbare raadsbijeenkomst en een brede uitvraag via Denkmee. De planning is erop gericht om De som der delen in september 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Geactualiseerde visie

Op basis van De som der delen komen we tot de daadwerkelijk geactualiseerde versie van ‘Tij van de Toekomst’. Dit is het eindresultaat.

De planning is om de geactualiseerde visie in december 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Iedereen aan boord

Bij elke stap in het proces vindt afstemming plaats met een afvaardiging van de stads-, dorps- en wijkraden en de klankbordgroep. We hebben specifiek aandacht voor jongeren en gaan met hen in gesprek. Omstreeks juni 2024 zetten we een brede uitvraag uit via 'Denkmee', een participatieplatform wat we inzetten om input op te halen voor de actualisatie van de strategische visie.

Denkmee

Nieuwsbrief

Omdat we iedereen mee willen nemen in het proces, versturen we met regelmaat nieuwsbrieven. Onder de downloads vindt u de nieuwsbrieven. Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen? Schrijf u dan in via onderstaand formulier.

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen of wilt u aandachtspunten aan ons doorgeven? Laat het ons weten.

Contact opnemen