Subsidieaanvraag

Veel verenigingen en stichtingen zetten zich in voor de samenleving op Schouwen-Duiveland. Activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen komen in aanmerking voor subsidie.

In de Algemene subsidieverordening Schouwen-Duiveland 2023 (ASV) staan de algemene juridische voorwaarden voor subsidies.

Met ingang van 1 februari 2023 is de ASV 2023 van toepassing op uw aanvraag. 

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail.

Hoeveel subsidie is er maximaal beschikbaar in 2024?

In 2024 is er geld beschikbaar voor verschillende programma's. Hier ziet u hoeveel geld er maximaal beschikbaar is per programma:

Naam subsidieregel Subsidie
1.1 - Opvang zwerfdieren € 19.162
5.4 - Lokale radio € 33.215
9.9 - Minimabeleid € 52.367
9.6 - Sociaal medische indicatie € 17.023
3.1 - Openbaar vervoer sociaal domein € 1.985
8.1 - Beschermde monumenten € 11.860
Incidentele subsidies € 100.000

Het geld verdelen we volgens de regels die bij elk programma horen. Dit besluit gaat in op 1 januari 2024 en geldt tot 31 december 2024.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Subsidie aanvragen voor een organisatie

U vraagt subsidie voor uw organisatie aan met eHerkenning. Subsidieaanvragen voor een organisatie, waarvoor met DigiD wordt ingelogd, kunnen niet in behandeling worden genomen. Kijk voor meer informatie over subsidie aanvragen met eHerkenning.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidieaanvraag

Subsidie aanvragen voor particuliere initiatieven

Als u als particulier subsidie aanvraagt voor een particulier initiatief, dan kunt u dat met uw eigen DigiD doen.

Inloggen met DigiD Subsidieaanvraag

Lukt het niet om in te loggen met eHerkenning?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Probeer de pagina in de internetbrowser Google Chrome te openen. Lukt het in Google Chrome ook niet om in te loggen met eHerkenning? Neem dan contact met ons op via ‘Vraag aan de gemeente’.

Om u goed te kunnen helpen, hebben we de volgende informatie nodig:

  • Naam van de aanbieder van uw eHerkenning (bijvoorbeeld KPN, Reconi).
  • Een schermafdruk van uw eHerkenning inlogscherm en/of de foutmelding.
  • Datum en tijdstip dat de inlogpoging mislukte.
  • Welke internet browser u gebruikt hebt om in te loggen via onze gemeentelijke website.

We nemen dan contact met u op om u verder te helpen. Het kan zijn dat we u moeten doorverwijzen naar de aanbieder van uw eHerkenning (vanwege privacy technische redenen).

Naast de gemeentelijke subsidies zijn er mogelijk ook andere opties voor de financiering van projecten en investeringen. Kijk hiervoor bij het subsidieloket. Dit subsidieloket geeft een overzicht van regionale, landelijke en Europese subsidies, fiscale regelingen, kredieten en fondsen.

Een aanvraag om subsidie voor 1 of meer kalenderjaren (structurele subsidie)

De subsidie wordt uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het kalenderjaar of de kalenderjaren waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend.

Uiterlijk tot 31 mei in het jaar, dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u subsidie vraagt. Dus subsidie voor 2024 vraagt u in 2023 aan. Een jaarlijkse subsidie geldt voor activiteiten die (bijna) het hele jaar duren. Subsidie aanvragen onder de € 25.000 kunnen 4 jaar ingediend worden.

Andere aanvragen om subsidie (incidentele subsidie)

Tussen de 12 en 26 weken voorafgaand aan de startdatum van de activiteit. Deze activiteit moet eenmalig zijn en een vaste looptijd hebben.

Voor bepaalde activiteiten wordt geen subsidie verstrekt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de viering van jubilea, promoties, bloemen, catering en verblijfskosten. Maar ook de productie van beeld- of geluidsopnamen en drukwerk (onder andere programmaboekjes) komen niet voor subsidie in aanmerking. Een volledig overzicht van de niet-subsidiabele activiteiten staat in artikel 2.7 van de Algemene subsidieverordening 2013.

Vanaf 1 februari 2023 is er een nieuwe Algemene Subsidieverordening 2023. Organisaties kunnen nu alleen nog subsidie aanvragen met een eHerkenning account, niveau 2+.

eHerkenning is voor organisaties wat DigiD voor burgers is, namelijk een manier om zich online te identificeren. Door in te loggen met een eHerkenning account, worden uw bedrijfsgegevens automatisch opgehaald bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarom is het belangrijk dat uw adres- en contactgegevens alsook gegevens over bestuurssamenstelling actueel zijn.

Hebt u nog geen eHerkenning account, niveau 2+, dan vindt u hier een overzicht van erkende leveranciers.

Voor meer informatie over eHerkenning en hoe u het kunt aanvragen kunt u dit filmpje bekijken.