Subsidieaanvraag

U kunt voor subsidie in aanmerking komen als uw activiteit:

  • gericht is op de gemeente Schouwen-Duiveland en haar inwoners;
  • voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening 2013 en de Beleidsregels subsidies, voor zover die van toepassing zijn;
  • past binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en hieraan een aantoonbare bijdrage levert.

Er is een maximumbedrag per jaar beschikbaar voor subsidies (het gemeentelijk subsidieplafond). Uw subsidie kan alleen verleend worden als er nog geld beschikbaar is voor dat jaar.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten, die onder de beleidsregels van de gemeente vallen. Maar dit geeft geen zekerheid dat u de subsidie ook krijgt. U kunt de beleidsregels en de voorwaarden nalezen in de Beleidsregels subsidies 2013.

In de Algemene subsidieverordening en de Beleidsregels subsidies kunt u lezen:

  • waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen en; 
  • welke activiteiten wel en niet voor subsidie in aanmerking komen.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Subsidie aanvragen voor een organisatie

Vanaf 1 augustus 2020 is een subsidieaanvraag voor een organisatie alleen nog met eHerkenning mogelijk. Subsidieaanvragen voor een organisatie, waarvoor met DigiD wordt ingelogd, worden niet in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie over subsidie aanvragen met eHerkenning.

Subsidie aanvragen voor particuliere initiatieven

Als u als particulier subsidie aanvraagt voor een particulier initiatief, dan kunt u dat met uw eigen DigiD doen.

Subsidieaanvraag Subsidieaanvraag