Agenda commissie Ruimtelijke kwaliteit

Vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit op (datum) van 09.00 uur tot 15.00 uur.  Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? U kunt u zich daarvoor aanmelden bij de secretaris van de commissie op telefoonnummer (0111) 452 219.

Op de agenda staan de volgende aanvragen:

  •  

Gebruikte afkortingen

  • GM: Gemeentelijk monument
  • RM: Rijksmonument
  • BSDG: Beschermd stad- of dorpsgezicht