Woonvisie

De Woonvisie 2018-2027 (pdf, 1 MB) is gebaseerd op de evaluatie (pdf, 782 KB) van 5 jaar Woonvisie 2013-2022 (pdf, 12 MB) en de uitkomsten van de (onafhankelijke) woningmarktanalyse (pdf, 850 KB) voor de periode 2017-2027. Deze uitkomsten waren aanleiding om onze visie op wonen en woningbouw op een aantal punten te herijken. Dat was nodig, want woonwensen en –behoeften zijn geen vaste gegevens. Ze worden in belangrijke mate bepaald door demografische en maatschappelijke factoren en die veranderen voortdurend. Ook veranderende wet- en regelgeving en de energietransitie maken het noodzakelijk om onze visie op wonen bij te stellen.

Op basis van de bevolkingsprognoses valt te verwachten dat er binnen een tiental jaren nauwelijks tot geen behoefte is aan nóg meer nieuwe woningen, maar des te meer aan levensloopbestendige en flexibele woningen en appartementen voor 1- en 2persoonshuishoudens (van 75 plussers). Deze groep groeit nog steeds en door het scheiden van wonen en zorg blijft deze groep steeds langer zelfstandig wonen.

Gelet op deze veranderingen kiezen we niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit. Dat betekent niet nog méér nieuwe woningen, maar vooral het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan de veranderende woonbehoeften. Renovatie en herstructurering worden de komende jaren belangrijker dan nieuwbouw. Maar nieuwbouw blijft in beperkte mate mogelijk in de groeikernen Zierikzee, Burgh-Haamstede en Bruinisse en in de andere kernen van Schouwen-Duiveland ter vervanging van incourante woningen. In die laatste kernen gaat het dan om inbreiding op structuurversterkende plekken. Deeltijdwonen in de kern gaan we niet meer toestaan waar dit leidt tot leefbaarheidsproblemen en een tekort aan woonruimte in de kern.

Schouwen-Duiveland is door zijn rust, ruimte, cultuur en natuur een ideale plek om te wonen. Dat willen we in de toekomst graag zo houden!