Rekenkamer

De rekenkamer wil een bijdrage leveren aan een efficiënte, effectieve en rechtmatige gemeente.

Missie

De rekenkamer wil de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland handvatten bieden om zijn kaderstellende en controlerende taak beter te kunnen uitoefenen. Ook wil de rekenkamer de inwoners van Schouwen-Duiveland laten zien wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens en besluiten van de gemeente. Daarnaast wil de rekenkamer het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie handvatten bieden om beleid en uitvoering te verbeteren.

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer verricht objectief en onafhankelijk onderzoek. Bij onderzoeken komen er 3 algemene vragen aan de orde:

 • Heeft de gemeente bereikt wat zij wilde bereiken (doeltreffendheid)?
 • Heeft de gemeente datgene gedaan waartoe zij besloten heeft of wettelijk verplicht was (rechtmatigheid)?
 • Zijn de kosten in overeenstemming met de begrote kosten en had het ook met minder gekund (doelmatigheid)?

De resultaten van deze onderzoeken worden in een openbaar rapport gepubliceerd. 

Samenstelling

 • Mevrouw drs. A.C.F. Metz, wonende te Hoedekenskerke (lid en voorzitter).
  • Nevenactiviteiten:
   • beleidsmedewerker bij een zorginstelling - 36 uur per week.
 • De heer A. Kersten, wonende te Burgh-Haamstede (lid en eerste waarnemend voorzitter).
  • Nevenactiviteiten:
   • medewerker bij een ministerie - 36 uur per week
 • Mevrouw drs. J.E. Talstra, wonende te Dordrecht (lid en tweede waarnemend voorzitter).
  • Nevenactiviteiten:
   • bestuurslid Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen - 3 uur per maand
   • bestuurder financiële organisatie - 3 uur per jaar
   • interim manager bij een adviesorganisatie - 36 uur per week
   • rekenkamerlid in de gemeente Papendrecht.

Onderzoeksrapporten