Stads- en dorpsraden

De meeste kernen van de gemeente kennen een stads- of dorpsraad. Met het college van burgemeester en wethouders zijn zij een convenant aangegaan waarin rechten en verplichtingen zijn vastgelegd. Naast bepalingen over de samenstelling, vergaderfrequentie en toegekende budgetten is ook het onderdeel advisering opgenomen.

Alle stads-, dorps- en wijkraden hebben met onze gemeente een convenant afgesloten. Dit convenant is in 2020 gewijzigd. Het convenant vindt u hier (pdf, 169 KB).

Contactgegevens van de stads- en dorpsraden

Voorzitter

N. van Vulpen
E-mail

Secretaris 

De heer W. Doeswijk
Telefoon 06 20 70 36 87
E-mail

Voorzitter

De heer R. van Klinken

Secretaris

Ina Koppert

Voorzitter

De heer J.E. Kelder
Telefoon 06 20 52 80 30

Secretaris  

Mevrouw I. Leijnse
Telefoon 06 23 35 04 11

Voorzitter

Mevrouw Van der Sar-Wiskerke 
Telefoon (0111) 401 968 

Secretaris 

De heer J. Boonman
Telefoon 06 52 41 12 64

Voorzitter 

De heer J.J. Elenbaas 
Telefoon 06 51 08 99 00 

Secretaris

De heer F. Schouten
Telefoon 06 23 31 63 35 of (0111) 407 602

Voorzitter 

De heer R. van Kan

Secretaris

Mevrouw Y. Pijl
Telefoon 06 41 29 66 00

 

Voorzitter

Florus van der Paauw
voorzitter@dorpsraadnieuwerkerk.nl 

Secretaris 

De heer J. Rens
Telefoon (0111) 643 103

Voorzitter 

Vacant

Secretaris

Vacant

Voorzitter

De heer F. Batenburg
Telefoon 06 33704499

Secretaris 

Mevrouw M.E.A.Deurloo-Staal 
Telefoon (0111) 462 050 

Voorzitter 

De heer M.J. Stouten

Secretaris 

Mevrouw E.H. Koppert-van Roekel

Voorzitter 

S. Poelman-Blom

Secretaris 

De heer D. van Os

Voorzitter 

De heer M. Bouwman
Telefoon 06 20 43 82 78

Secretaris 

De heer H. van Sighem 
Telefoon 06 28 77 33 39 

Voorzitter

De heer S. Louwerse
Telefoon 06 32 27 81 03

Secretaris

Mevrouw L. Duran
Telefoon 06 57 99 50 87

Voorzitter 

De heer Jos Schröer

Secretaris 

Mevrouw M. Tromper 
Telefoon 06 12 61 58 31

Voorzitter 

De heer J.M. Wingelaar
Telefoon 06 53 40 10 91 of (0111) 720 345

Vicevoorzitter

Priscilla Hilleman
Telefoon 06 37 19 59 23

Secretaris 

Mevrouw A.C. Haringsma-Gerritsen
Telefoon 06 42 21 65 90

Voorzitter 

De heer M. Levering
Telefoon 06 14 47 06 98

Secretaris

De heer J. Braber
Telefoon 06 30 16 34  46

Voorzitter

De heer T. Merle (waarnemend)
Telefoon 06 53 20 87 41

Secretaris

De heer T. Merle
Telefoon 06 53 20 87 41