Bed & Breakfast

Als u in uw eigen woning een Bed & Breakfast aanbiedt, moet u dit bij ons melden. De melding is gratis.

Voor het aanbieden van een Bed & Breakfast gelden de volgende voorwaarden:

  • U biedt aan maximaal 5 personen tegelijkertijd logies aan.
  • De woning wordt bewoond door de hoofdbewoner(s).
  • Het gebouw heeft de bestemming 'wonen' en is geschikt voor permanente bewoning.
  • De Bed & Breakfast mag zowel in een hoofdgebouw als in een bijgebouw.
  • Er ontstaat geen onevenredige verkeers- en parkeeroverlast voor de omgeving.
  • Er mogen slechts terughoudende reclame-uitingen geplaatst worden, neon is niet toegestaan.
  • De woning voldoet aan bijlage 3 en 4 van de Bouwverordening.
  • Ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting houdt u een juist en actueel nacht(verblijf)register bij.
  • Er is geen volwaardige keuken toegestaan. Een kitchenette is wel toegestaan: een kleinschalige kookgelegenheid bestaande uit een aanrecht ten behoeve van een koffiezetapparaat, waterkoker, een kookplaat met één pit, een (combi)magnetron/oven en een koelkast. Een kitchenette is niet bestemd voor het bereiden van complete maaltijden
Inloggen met DigiD Melden B&B Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Melden B&B