Inwonersonderzoek toerisme

Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in maart en april 2021 onderzocht wat de houding is van inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland ten opzichte van het toerisme. Ondanks de afgelopen coronaperiode, is de conclusie dat de inwoners zich nog steeds kunnen vinden in de verdere ontwikkeling van Schouwen-Duiveland als een bewuste, toeristische bestemming. Dit verschilt wel per woonkern.

Als het over toerisme in een gemeente gaat, zie je meestal economische cijfers. De gast staat vrijwel altijd centraal. Voor zowel de positieve als negatieve niet-economische gevolgen is nauwelijks aandacht. In het onderzoek ‘De eerste stap richting een (nog meer) bewuste, toeristische bestemming’ hebben we voor het eerst laten peilen hoe onze inwoners over het toerisme denken. We zien dat als een stap in de goede richting. We willen namelijk van Schouwen-Duiveland een meer bewuste vakantiebestemming maken, waarin aan leefbaarheid en ecologische footprint net zoveel waarde wordt toegekend als aan de economische voordelen.