Minimaregelingen

Meer doen met weinig inkomen

Hebt u weinig geld? Dan kunt u misschien gebruik van onze minimaregelingen. Met deze regelingen kunt u dingen doen die anders niet kunnen. Denk aan het lid worden van een sportclub, een keertje naar het theater of een schoolreisje voor uw kinderen. Of via ons een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij CZ afsluiten. 

De regelingen zijn niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen met werk of een klein pensioen kunnen hier mogelijk gebruik van maken. 

Hebt u recht op een minimaregeling van de gemeente?

Doe de test

Dit zijn de minimaregelingen:

Hebt u weinig inkomen of eigen vermogen? Dan kunt via het Declaratiefonds een bedrag per jaar krijgen om bepaalde dingen te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het lid worden van een sportclub of muziekvereniging. Maar ook een abonnement voor een sportschool of een avondje uit. Ook kunt u een bedrag krijgen om de zwemlessen of reiskosten van uw kinderen te betalen.

Zijn er activiteiten die niet door het Declaratiefonds worden vergoed? Dan kunnen kinderen van Stichting Leergeld (leergeld.nl/oosterschelderegio) en het Jeugdfonds Sport en Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) een vergoeding krijgen.

Een goede ziektekostenverzekering is belangrijk. Maar zo’n verzekering kan duur zijn.

Daarom kunt u via ons een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering bij CZ afsluiten.

Mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, krijgen vaak te maken met hoge kosten. Bijvoorbeeld voor:

  • zorg
  • hulpmiddelen
  • aanpassen woning

Voor deze mensen is er de regeling 'Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten'.

Bent u een ouder van een kind met een chronische ziekte en/of beperking? Dan kunt u ook van deze regeling gebruikmaken. 

Hebt u hoge kosten die u niet zag aankomen? Als u al langer weinig inkomen en geen spaargeld hebt kan dat hard aankomen. In dat geval kunt u met de 'Individuele inkomenstoeslag' mogelijk een vergoeding van ons krijgen.

Voor jongeren met een beperking kan het lastig zijn om naast hun opleiding ook te werken. Om te voorkomen dat deze jongeren daarom meer moeten lenen kunnen zij een individuele studietoelage bij ons aanvragen. 

Onverwachte kosten komen altijd op een vervelend moment. Zeker als u weinig inkomen hebt.

Hebt u bijzondere en noodzakelijke kosten waar u nergens anders een vergoeding voor krijgt? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen. 

Geldproblemen kunnen voor veel spanningen en andere problemen zorgen. Daarom is het belangrijk dat u op tijd om hulp vraagt. 

Woont u op Schouwen-Duiveland, bent u ouder dan 18 jaar en hebt u geldproblemen? Dan kunt u terecht bij Plangroep. 

Hebt u een inkomen op of onder bijstandsniveau? En hebt u weinig of geen spaargeld? Dan kunt u mogelijk om kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen vragen.

Bereken uw recht

Wilt u weten welke regelingen we als gemeente voor mensen met weinig inkomen hebben? Of van welke regelingen u gebruikt kunt maken? Kijk dan op Bereken uw recht.

Of wilt u weten of er landelijke regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw recht (Nibud).

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze minimaregelingen? Dan kunt u bellen naar ons loket Samenleving en Zorg op telefoonnummer (0111) 452 280.
Dit kan maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Let op! Het is momenteel erg druk. Hierdoor kan er een langere wachtrij zijn aan de telefoon. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mensen met weinig inkomen kunnen ook gebruik maken van landelijke regelingen voor inkomensondersteuning

Kwijtschelding belasting

Hebt u te weinig inkomen of eigen geld om uw belastingaanslag te betalen? Dan kunt u op belastingdienst.nl om kwijtschelding vragen.

Websites met informatie over landelijke regelingen voor inkomensondersteuning

  • Berekenuwrecht.nl is een website van Nibud en Stimulanz voor iedereen met een laag inkomen.  Hier kunt u zelf berekenen of u in aanmerking komt voor een regeling.
  • Nibud.nl. Voor iedereen met een laag inkomen, die inkomensondersteuning wil. Deze bevat ook een algemene checklist met inkomensondersteunende maatregelen.

Naast de gemeente zijn er ook andere organisaties die mensen met een laag inkomen kunnen helpen. Een aantal van deze organisaties ziet u hier onder:

SMWO

Wilt u informatie en advies over financiële problemen? SMWO kan voor u bemiddelen om bijvoorbeeld huisuitzetting, loonbeslag of faillissement te voorkomen.

SHV (schuldhulpvrijwilligers)

SHV is van het Leger dus Heils. Vrijwilligers bieden schulphulpverlening. 

Humanitas Thuisadministratie

Wilt u hulp met het op orde krijgen van uw financiële administratie? Bij Humanitas Thuisadministratie krijgt u maximaal een jaar lang gratis hulp.

Stichting Leergeld Oosterschelderegio

Voor ouders in de Oosterschelderegio met kinderen van 4 tot 18 jaar die maximaal een inkomen van 120 % van het bijstandsniveau hebben.
Voor school-activiteiten waarvoor een ouderbijdrage wordt gevraagd. Maar ook voor bijvoorbeeld een nieuwe fiets, sportkleding of een computer

Jeugdsportfonds

Maximaal 120 % van de bijstandsnorm. Voor ouders met een uitkering of een inkomen onder de armoedegrens. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen.