Minimaregelingen

Meer doen met weinig inkomen

Hebt u weinig geld? Dan kunt u misschien gebruik van onze minimaregelingen. Met deze regelingen kunt u dingen doen die anders niet kunnen. Denk aan het lid worden van een sportclub, een keertje naar het theater of een schoolreisje voor uw kinderen. Of via ons een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij CZ afsluiten. 

De regelingen zijn niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen met werk of een klein pensioen kunnen hier mogelijk gebruik van maken. 

Dit zijn de minimaregelingen:

Bereken uw recht

Wilt u weten welke regelingen we als gemeente voor mensen met weinig inkomen hebben? Of van welke regelingen u gebruikt kunt maken? Kijk dan op Bereken uw recht.

Of wilt u weten of er landelijke regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken? Kijk dan op de landelijke website van Bereken uw recht (Nibud).

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze minimaregelingen? Dan kunt u bellen naar ons loket Samenleving en Zorg op telefoonnummer (0111) 452 280.
Dit kan maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.