Bijzondere bijstand

Hebt u een laag inkomen? En hebt u opeens kosten die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen.

Bijzondere bijstand is mogelijk voor:

  • onverwachte kosten voor bewindvoering of een advocaat;
  • de eigen bijdragen van het CAK;
  • kosten voor het kopen van bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast. Dit noemen we noodzakelijke huisraad. Bijzondere bijstand voor noodzakelijke huisraad ontvangt u als een lening.

Dit zijn de voorwaarden voor bijzondere bijstand:

  • Het gaat om bijzondere en noodzakelijke kosten. U hebt die kosten echt gemaakt of u gaat ze nog maken.
  • U moet deze kosten laten zien met een offerte of een rekening.
  • Het gaat om onverwachte kosten die u niet zelf kunt betalen.
  • Het gaat om kosten die niet worden vergoed door een andere organisatie. Bijvoorbeeld een zorgverzekeraar.
  • Of kosten die u niet via een andere wet, bijvoorbeeld Wet maatschappelijke ondersteuning, vergoed krijgt.
  • Uw inkomen is niet hoger dan 110 % van de bijstandsnorm. Is uw inkomen hoger dan de bijstandsnorm? Dan berekenen we uw draagkracht. Uw draagkracht geeft aan hoeveel u zelf kunt betalen aan de bijzondere kosten.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Klik dan op de knop hieronder.

Bijzondere bijstand aanvragen

Hoe lang duurt de aanvraag?

U hoort binnen maximaal 8 weken van ons of u de bijzondere bijstand krijgt. Het kan zijn dat er bij uw aanvraag nog stukken missen. In dat geval laten we u dit weten en krijgt u extra tijd om de stukken nog op te sturen. Dit kan betekenen dat we langer dan 8 weken nodig hebben om uw aanvraag af te ronden.

Vragen over bijzondere bijstand?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met ons loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280. Dit loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.