Uitkering levensonderhoud, bijstand

Werk gaat voor uitkering. Dat staat in de Participatiewet. Dit betekent dat u eerst zelf moet proberen om betaald werk te vinden. Pas als dat niet lukt, kunt u bij ons een uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Dit heet ook wel bijstand. 

Lukt het u niet om betaald werk te vinden? Dan kan de Participatiewet helpen om uw kansen op werk te vergroten. Bijvoorbeeld met re-integratie of scholing. Is betaald werk voor u niet mogelijk? Dan kunt u misschien een uitkering levensonderhoud krijgen. Deze uitkering krijgt u totdat u weer werk hebt.

U kunt deze uitkering aanvragen als:

  • u volgens de wet in Nederland woont;
  • u ouder dan 18 en jonger dan de pensioenleeftijd bent;
  • u niet genoeg inkomen hebt om van te leven;
  • als er geen andere inkomensregeling is waar u gebruik van kunt maken;
  • uw eigen vermogen lager is dan de vermogensgrens die voor u geldt;
  • u ons alle informatie geeft die we nodig hebben om uw recht op deze uitkering vast te stellen;
  • u zich als werkzoekende inschrijft via www.werk.nl. Dit moet u doen voordat u de uitkering bij ons aanvraagt.

Bij uw aanvraag doet u bewijsstukken van uw inkomen, eigen vermogen, woning (huur of koopwoning).

Uitkering levensonderhoud aanvragen

Uitkering, oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Bent u voor 1 januari 1965 geboren en na uw 50e verjaardag werkloos geworden? Dan kunt u een uitkering bij ons aanvragen. Dit heet een IOAW uitkering. U krijgt deze uitkering als u niet genoeg inkomen hebt om van te leven. En nadat uw WW-uitkering gestopt is.  

IOAW aanvragen

Meer informatie over een uitkering

Vragen?

Hebt u vragen? Dan kunt u bellen naar ons loket Samenleving en zorg. Het telefoonnummer is (0111) 452 280 of e-mail. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.