Uitkeringsfraude melden

De gemeente wil dat het geld voor uitkeringen bij de mensen komt die het echt nodig hebben en er recht op hebben. Als u vermoed dat iemand misbruik maakt van een uitkering (fraude pleegt), dan kunt u dit melden.

Wat gebeurt er met uw fraudemelding?

Als uw fraudemelding binnenkomt, controleren we eerst of de persoon waarover de melding gaat, daadwerkelijk een uitkering van ons ontvangt. Daarna onderzoeken we uw melding.

Als de persoon een uitkering ontvangt van een andere instantie, bijvoorbeeld het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dan wordt de melding doorgegeven aan de betreffende instantie. 

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een wet om de privacy van mensen te beschermen, mogen wij u niet informeren over de afhandeling van uw melding. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk.

Kan ik mijn melding anoniem doen?

Ja, als u klikt op de knop 'Anoniem melden', hoeft u niet in te loggen met DigiD. Als u uw melding anoniem doet, is het belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet of vermoedt. Denk aan kentekens, dagen en tijden waarop gewerkt wordt, adressen enzovoorts. Onze sociaal rechercheurs kunnen namelijk geen contact meer met u opnemen voor aanvullende informatie.

Inloggen met DigiD Fraude melden Fraude anoniem melden