Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking? Dan krijgt u vaak te maken met hoge kosten voor zorg, hulpmiddelen of aanpassingen in/van uw woning. In dat geval is er voor u de regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten.

U kunt de tegemoetkoming met de knop hieronder aanvragen.

 • De standaard tegemoetkoming is € 350 per jaar.
 • Voor echtparen met kinderen van 12 tot 18 jaar is de tegemoetkoming € 500 per persoon per jaar.
 • U moet de tegemoetkoming elk jaar opnieuw aanvragen. Ook als u deze tegemoetkoming eerder automatisch kreeg.
 • U kunt het hele jaar een aanvraag doen.
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 150 % van de bijstandsnorm.
Inloggen met DigiD Tegemoetkoming aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

Om de tegemoetkoming te krijgen moet u:

 • chronisch ziek zijn of een beperking hebben;
 • een kind hebben met een chronische ziekte of beperking, waar u financieel voor verantwoordelijk bent;
 • 18 jaar of ouder zijn;
 • u moet als inwoner van Schouwen-Duiveland bij ons ingeschreven staan;
 • uw inkomen is lager dan 150 % van de bijstandsnorm die voor u geldt. Zie het overzicht onderaan deze pagina.

Aantonen chronische ziekte of beperking

U moet laten zien dat u chronisch ziek bent en/of een beperking hebt. Dat kan met:

 • een indicatie volgens de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • een indicatie volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor minimaal een jaar;
 • een gehandicaptenparkeerkaart voor minimaal 1 jaar;
 • een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • een uitkering op grond van de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten);
 • een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
 • een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • een bewijs dat u dubbele kinderbijslag van de SVB (Sociale verzekeringsbank) ontvangt. Dit omdat u een kind hebt met een chronische ziekte of beperking jonger dan 18 jaar, voor wie u financieel verantwoordelijk ben;
 • een overzicht van uw zorgverzekeraar dat u het verplicht eigen risico van de zorgverzekering in twee achtereenvolgende jaren helemaal hebt opgemaakt. Dit hoeft alleen als u de tegemoetkoming voor uzelf aanvraagt;
 • een verklaring van een medisch specialist om aan te tonen dat de zorgkosten in de afgelopen twee jaar net zo hoog waren als het wettelijk eigen risico. Dit hoeft alleen als u de tegemoetkoming voor uw kind aanvraagt.

Dit zijn de normbedragen vanaf januari 2024.

Jonger dan 21 jaar zonder kinderen

 • Alleenstaande € 316,94.
 • Gehuwden (beiden jonger dan 21) € 633,88.
 • Gehuwden (een is jonger dan 21) € 1.233,96.

Jonger dan 21 jaar met kinderen

 • Alleenstaande ouder € 316,94.
 • Gehuwden (beiden jonger dan 21) € 1.000,69.
 • Gehuwd (een is jonger dan 21) € 1.600,77.

Van 21 jaar tot de AOW-leeftijd

 • Alleenstaande (ouder) € 1.283,83.
 • Gehuwd € 1.834,04.

Vanaf AOW-leeftijd

 • Alleenstaand (ouder) € 1.425,76.
 • Gehuwd, 1 persoon is ouder dan de AOW-leeftijd € 1.932,32.
 • Gehuwden € 1.932,32.

Normen in inrichting

 • Alleenstaande of alleenstaande ouder € 406,51.
 • Gehuwden € 632,51.

Eigen vermogen

 • Vermogen gebonden in woning € 63.900.
 • Vermogensgrens alleenstaand € 7.575.
 • Vermogensgrens gehuwden, alleenstaande ouder € 15.150.

Individuele inkomenstoeslag

 • Alleenstaande € 454.
 • Alleenstaande ouder € 584.
 • Gehuwden zonder ten laste komende kinderen € 543.
 • Gehuwden met ten laste komende kinderen € 699.

Studietoeslag

 • 21-jarigen en ouder € 352,80.
 • 20-jarigen € 282,23.
 • 19-jarigen € 211,67.
 • 18-jarigen € 176,40.
 • 17-jarigen € 139,35.
 • 16-jarigen € 121,71.
 • 15-jarigen € 105,84.
 • Vrijlating stagevergoeding € 211,67.

Vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280. Dit loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.